Achtergrond afkoopregeling voor postcoderoosregeling

De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek - oftewel de postcoderoosregeling PCR - geeft recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit. Als reactie op de verlaging van de energiebelasting zijn we gestart met een lobby voor een afkoopregeling. Samen met de hoge administratieve last maakte die voortzetting van de PCR-regeling zeer onaantrekkelijk. Maar met de hoge prijzen en de aankomende verhoging ven de energiebelasting is er weer een nieuwe situatie ontstaan

  • De belasting op elektriciteit wordt 15,25 cent per kWh incl. 21% btw. Na het akkoord van de Tweede Kamer is het nu aan de Eerste Kamer om zich over het Belastingplan 2023 te buigen. De behandeling van de voorstellen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 12 december. Meer informatie op Gaslicht.com.  
  • De ODE (Opslag Duurzame Energie) vervalt als aparte belasting in 2023. 

Nu staan we als Energie Samen voor een keuze met betrekking tot de afkoopregeling. 

  • Doorzetten. Dit moet via de politiek. Dit heeft alleen zin als we zelf een duidelijke juridische route vinden, inclusief een concrete uitwerking hoe de regeling in de wet moet komen. Hiervoor moeten we als sector investeren in een staatssteunjurist, uren van onze leden en van Energie Samen. Geschatte kosten hiervoor zijn € 75.000 en een looptijd van twee jaar. 
  • Alternatief voor PCR-coöperaties is de administratieve druk te verlagen, door leden te stimuleren om over te stappen naar de meewerkende leveranciers (EnergieVanOns, om | nieuwe energie of Greenchoice), en door te gaan werken met Econobis om de administratieve last te verlagen. Het geld dat komend jaar wordt verdiend kan gebruikt worden om te investeren in een goede administratie en administratieve ondersteuning. En om reserves op te bouwen voor het geval de energiebelasting verlaagd wordt.   

Wat is de PCR (RVT)?

De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek - oftewel de postcoderoosregeling PCR - geeft recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit, als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de opwek van duurzame energie. Het voordeel van deelnemers aan PCR-projecten is dus afhankelijk van de energiebelasting.  De verwachting over dit voordeel was gebaseerd op een wet van de overheid (de wet fiscale maatregelen klimaatakkoord, 17 september 2019, red). Het verloop van de energiebelasting zoals in die wet is voorzien, wordt gewijzigd in latere kabinetsbesluiten. 

Achtergrond: Wat hebben we gedaan en wat doen de ministeries? 

In het voorjaar van 2022 hebben we samen met de expertgroep PCRS een eerste voorstel voor een afkoopregeling opgesteld (download pdf) en aan het ministerie van EZK voorgelegd. Begin oktober hebben we een reactie van het ministerie van EZK en het ministerie van Financiën ontvangen. Het was helaas een teleurstellende reactie waar wij ons niet in kunnen vinden. Daarom is Siward Zomer met de ministeries in gesprek gegaan.  

Het belangrijkste onderwerp in het gesprek met de ministeries was om het probleem te definiëren. De afkoopregeling is in eerste instantie geschreven omdat de businesscase voor veel energiecoöperaties wegviel. Aan de andere kant zijn de energieprijzen gestegen en stijgt in 2023 de energiebelasting op elektriciteit naar 15,25 cent per kWh incl. 21% btw (na het akkoord van de Tweede Kamer is het nu aan de Eerste Kamer om zich over het Belastingplan 2023 te buigen. De behandeling van de voorstellen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 12 december). 

Gezamenlijk concludeerden we dat het probleem op dit moment niet het risico op een faillissement is, maar de voortdurende onzekerheid rond de energiebelasting. Bestuurders staan de ene maand voor een zaal iets te vertellen wat de volgende maand weer anders is. Dat geeft geen vertrouwen in energiecoöperaties. Bovendien is de bijkomende administratie bij energiecoöperaties en leveranciers een blok aan het been bij deze voornamelijk kleine vrijwilligersorganisaties. Beide ministeries zien geen juridische route om tot afschaffing en afkoop van de PCR over te kunnen gaan.  

Om tot een afkoopregeling te komen moeten er twee dingen gebeuren. 

  • Er moet een juridische onderbouwing komen dat een afkoop niet in strijd is met staatssteunregels van de Europese Unie. 
  • En er moet capaciteit vrij gemaakt worden, zowel bij de ministeries als bij Energie Samen om een regeling uit te denken, op te schrijven en uit te voeren. De ministeries gaven aan dat ze ook inhoudelijke bedenkingen bij een afkoopregeling hebben en bovendien prioriteit geven aan verbeteringen in regelingen zoals bijvoorbeeld de SCE, omdat die zorgen voor nieuwe projecten en meer deelname door energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).   

← Naar de pagina Postcoderoosregeling (PCR)