ACCEPT

ACCEPT staat voor ACtive Communities & Energy Prosumers for the energy Transition. Het is een door de EU gefinancierd project waar 16 organisaties in Europa aan deelnemen. Het project heeft als doel energiegemeenschappen toegang te geven tot handelsmarkten om flexibiliteit te kunnen verkopen.

De toename van het aandeel duurzame energie in de elektriciteitsproductie zorgt voor een extra opgave als het gaat om balanshandhaving en het voorkomen van congestie op het net. Een van de maatregelen die hieraan kunnen bijdragen is het sturen van de elektriciteitsvraag of het elektriciteitsaanbod van een groep huishoudens die hierin gezamenlijk opereren (energiegemeenschap). Zeker gelet op de toenemende elektrificatie van de huishoudens (elektrische auto’s, warmte pompen, zonnepanelen) en de digitalisering van de meet- en sturingsinstrumenten worden de mogelijkheden van huishoudens om bij te dragen aan de balans op het net en congestie op het net te voorkomen steeds groter.

Het project ACCEPT moet resulteren in toegang voor energiegemeenschappen in Europa tot handelsmarkten voor het verkopen van flexibiliteit. Hiermee worden initiatieven van energiegemeenschappen voor flexibele energie en daarmee tevens de energietransitie, gestimuleerd.

Het testen van de handelsfunctie gebeurt op vier proeflocaties in Nederland, Spanje, Zwitserland en Griekenland, waarbij rechtstreeks meer dan 750 woningen en 3000 burgers betrokken zijn. De Nederlandse proeflokatie is e wijk Eva Lanxmeer in Culemborg. In deze wijk is Thermo Bello, een coöperatief warmtebedrijf actief, dat als proef zal deelnemen aan de handel in flexibele energie. Ook de coöperaties Vrijstad Energie en Betuwestroom zijn betrokken (download flyer (pdf)).

Meer informatie

  • Contactpersoon Nederland: Ries Verhoeven, ries.verhoeven@energiesamen.nu
  • Naar de site van ACCEPT.