Lening aanvragen bij het Ontwikkelfonds

Op deze pagina vind je de voorwaarden voor het aanvragen van een lening bij het Ontwikkelfonds voor Coöperaties en een link naar het aanvraagformulier.

Voorwaarden voor een aanvraag 

-Een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden en procedures vind je hier 

De aanvrager 

 • is een coöperatieve vereniging (indien nodig ondersteunen wij initiatieven bij het oprichten van de coöperatieve vereniging).

 • onderschrijft de charter van energiecoöperaties. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de statuten, reglementen en/of een schriftelijke verklaring. 

 • gaat akkoord met de financieringsvoorwaarden zoals vastgesteld in de model financieringsovereenkomst 

 • is bereid kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan andere initiatiefnemers, middels evaluaties en benchmarking, zolang er geen sprake is van een vertrouwelijke status waarbij het project schade zou kunnen oplopen of schending van privacy van betrokken personen zwaarder weegt dan het belang van het project. 

 • gaat akkoord met de voorwaarden voor projectbureaus voor de uitvoering van een project en daarmee, de voorwaarden in de open-house-overeenkomst Energie Samen - Projectbureaus. 

 • Projectbureaus en coöperaties (i.o.) zijn vrij om onderling aanvullende afspraken te maken, zolang deze niet in strijd zijn met de bepalingen in het open house contract met Energie Samen. 

 • heeft onvoldoende eigen middelen, beschikbaar om het project voor te financieren en het bijbehorend risico te dragen. 

 • heeft niet eerder onrechtmatige of onverenigbare staatssteun ontvangen, die hij moet terugbetalen. 

 • verkeert niet in financiële problemen en  

 • is een KMO (MKB) met omvang micro of klein. Dat wil zeggen: 

  • minder dan 50 werknemers (personen) EN 

  • hoogstens EUR 10 miljoen jaaromzet EN/OF  

  • Jaarbalans kleiner of gelijk aan EUR 10 miljoen

Het project 

 • is voldoende haalbaar 

 • heeft een kans om financial close te bereiken. 

 • is voor zover bekend ruimtelijk en politiek haalbaar 

 • betreft een project(kans) voor de opwek van Zon- of Windenergie met een (verwachte) investeringswaarde van tenminste € 500.000. 

 • Een project kan bestaan uit een aantal deelprojecten met verschillende kleinere installaties; 

 • heeft nog geen financial close bereikt en de bouw is nog niet begonnen. 

 • De aanvrager is (mede-)eigenaar van het te financieren project of heeft de intentie om dat (met de gevraagde ondersteuning) te worden;


Aanvraagprocedure

 • Indien nodig ondersteunen wij initiatieven bij het oprichten van de coöperatieve vereniging.
 • De coöperatie vult een aanmelding in bij Energie Samen via het aanmeldformulier.
 • Indien nodig ondersteunen wij initiatieven bij het oprichten van de coöperatieve vereniging.
 • Energie Samen beoordeelt de aanmelding in overleg met de provinciaal coördinator en vraag bij de aanvrager de benodigde documenten op.
 • De aanvrager stuurt alle gevraagde documenten naar Energie Samen:

Verklaring charter en akkoord voorwaarden
MKB-verklaring
Laatste jaarstukken

 • Energie Samen en het Groenfonds beoordelen de aanvraag in samenspraak met de provinciaal coördinator. 

 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de lening beschikbaar en krijgt de coöperatie toegang tot een eigen projectomgeving.  

 • De coöperatie kan met ondersteuning aan de slag met het project.


Aanmelden

Bekijk eerst de toelichting om de aanmelding voor te bereiden.
Klik hier voor het aanmeldformulier. 

De gegevens worden door derden gebruikt in het kader van de beoordeling van de aanvraag en de klanttoets (Client Due Diligence-toetsing). De aanvrager gaat hiermee akkoord als een aanvraag wordt ingediend.


Aanvullende documenten

Standaard fasering wind- en zonneprojecten 

Processchema Ontwikkelfonds 

← Naar de pagina Ontwikkelfonds