Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Je wilt samen met anderen in een coöperatie duurzame energie opwekken, en je bent op zoek naar de juiste kennis en voldoende financiële middelen. Voor grote opwekprojecten in Drenthe, Limburg, Utrecht, Zuid-Holland en de Achterhoek kan je gebruik maken van het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties.

Voordat je een wind- of zonnepark kunt bouwen, moet je veel regelen en onderzoeken laten uitvoeren. Staan de omwonenden open voor jullie plannen? Zijn er genoeg leden die meedoen? Krijg je wel een vergunning om het park te realiseren? Het is in deze fase onzeker of het project doorgaat en je wilt of kunt geen financiële risico’s aangaan. Een lening van het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties kan dan een uitkomst zijn.

De voordelen

 • Risicoloze financiering: je vraagt een lening aan en die betaal je pas terug als de installatie daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Als blijkt dat het project toch niet door jouw coöperatie of een andere initiatiefnemer gerealiseerd kan worden, wordt de lening kwijtgescholden.
 • Specialistische kennis: je krijgt hulp van een ervaren projectleider die kennis heeft van vergelijkbare, grote, coöperatieve projecten. Deze projectleider begeleidt je tijdens het ontwikkeltraject.
 • Succesvolle projecten helpen andere projecten: blijkt een project wel financieel haalbaar en realiseerbaar, dan betaal je het geleende bedrag terug met een risico-opslag. Met de risico-opslag blijft het fonds gevuld, en vangen we kwijtgescholden leningen op. Zo kunnen we steeds andere projecten door de risicovolle ontwikkelfase heen helpen.

Bekijk de video

Deze inhoud wordt niet getoond omdat je geen marketing cookies hebt geaccepteerd


Wie komt in aanmerking voor een lening?

Een energiecoöperatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan een ontwikkellening aanvragen bij het Ontwikkelfonds. 
Als je een energiecoöperatie in oprichting bent, kun je alvast een aanmelding doen. Zodra de energiecoöperatie is opgericht, kun je de lening daadwerkelijk aanvragen.

 • De energiecoöperatie wordt voor minimaal 50% eigenaar van het wind- of zonnepark.
 • Het betreft een project(kans) voor de grootschalige opwek van wind- of zonne-energie. De (verwachte) totale kosten van het project, inclusief realisatie en bouw, zijn tenminste € 500.000.
 • Op dit moment kunnen leningen worden aangevraagd voor projecten die gepland zijn in de provincies Drenthe, Limburg, Utrecht en Zuid-Holland. Ook projecten in de Achterhoek komen in aanmerking voor een lening.
 • Van de totale begroting die nodig is om de ontwikkelfase te doen, kun je maximaal 70% lenen en moet je  omgerekend minimaal 30% zelf bijdragen. Dat betekent dat de energiecoöperatie tijdens de ontwikkelfase minimaal 30% aan eigen middelen inzet. Onder eigen middelen verstaan we:
  • financiële inleg
  • donaties
  • uren voor dit project die zijn gemaakt op vrijwillige basis. Deze tellen met een vast tarief mee in de begroting.

Voorbeelden van kosten waarvoor geld geleend kan worden bij het Ontwikkelfonds

Het gaat altijd om kosten die bij de ontwikkelfase horen en die je maakt als je nog niet weet of het project doorgaat:

 • Specialistische (haalbaarheids-) onderzoeken.
 • Aanvragen van een vergunning of een subsidie.
 • Het werven van leden voor de coöperatie en deelnemers voor het project.
 • Fiscaal en juridisch advies om tot een financierbare business case te komen.
 • Professionele ondersteuning van het project, zoals projectbegeleiding.

Voorbeelden van kosten die NIET in aanmerking komen voor een lening bij het Ontwikkelfonds

Kosten voor de bouw van de installatie. Dit zijn kosten van realisatie en daarvoor zijn andere fondsen beschikbaar.

 • Kosten gemaakt door eventuele (commerciële) partners die naast jouw coöperatie deel-eigenaar worden van de installatie.
 • Kosten die door andere subsidies worden vergoed.

Hoe helpen wij je in het ontwikkeltraject?

Nadat je de aanmelding hebt ingevuld, vragen wij je om informatie (documenten) te sturen over je energiecoöperatie en je project.

 • De regionale coördinator gaat met je in gesprek. Deze coördinator heeft kennis van de regio en beoordeelt of je project haalbaar is. Wil je eerst meer weten voordat je het aanmeldformulier invult, neem dan contact met:
  • Provincie Drenthe: Piet Loeve, piet@drentsekei.nl, 06 5363 4686 
  • Provincie Limburg: Rico Berix, rico@projectbureaulimburg.nl, 06 8124 0745 
  • Provincie Utrecht: Ivo Thonon, ivo@energievanutrecht.nl, 06 3733 3793 
  • Provincie Zuid-Holland: Menno van der Woude, menno.van.der.woude@energiesamen.nu, 06 1281 1584 
  • Regio Achterhoek, Gelderland: Maroeska Boots, maroeska.boots@agem.nl, 06 4841 6950 
 • Een projectleider van een aangesloten coöperatief projectbureau begeleidt je bij het ontwikkeltraject. Hier vind je de lijst van aangesloten projectbureaus.  
 • Wij maken een dossier aan. Wanneer de aanvraag compleet is, verzorgen wij de aanvraag van de lening bij de fondsbeheerder:  Nationaal Groenfonds.
 • Als de lening wordt toegekend en de energiecoöperatie heeft de financieringsovereenkomst ondertekend, openen wij een projectdepot dat wij tijdens het project beheren. De uiteindelijke lening bestaat uit het bedrag dat je hebt opgenomen uit het depot met daarboven een risico-opslag.
 • Wil je meer weten over het geld ophalen bij deelnemers, bekijk dan de info over onze DeelnemersDesk
 • Zoek je een administratiesysteem voor ledenadministratie en participaties, dan kun je bij Econobis terecht.

De fasen in het ontwikkeltraject, maximale leenbedragen en risico-opslag

Een ontwikkeltraject kan jaren duren. Daarom hebben we het traject gesplitst in vier fasen. Hoe verder je in het traject bent, des te groter de kans van slagen. Daarom wordt de risico-opslag in een latere fase ook lager.

 • De risico-opslag wordt eenmalig, aan het einde van een fase, berekend als een percentage van het leenbedrag. Dit is niet afhankelijk van hoe lang de lening uitstaat. Er worden geen jaarlijkse rente of andere kosten berekend.
 • Een lening van het ontwikkelfonds kan in elk van bovengenoemde fasen gedaan worden. Dus als je al verder bent in je ontwikkeltraject, kun je een lening aanvragen voor een latere fase.

Hier vind je een overzicht van de faseringen van een ontwikkeltraject. 

Wie hebben het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties mogelijk gemaakt?

Energie Samen heeft het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, InvestNL en het Nationaal Groenfonds opgezet. Het ministerie en de deelnemende provincies en gemeenten hebben subsidie beschikbaar gesteld voor het Ontwikkelfonds.

Het fonds is een revolverend fonds. Dit houdt in dat het fonds zichzelf in stand moet houden. Met de leningen en risico-opslagen die aan het einde van het ontwikkeltraject terugbetaald worden, kunnen weer nieuwe projecten gefinancierd worden. Als een project niet lukt, wordt de kwijtgescholden lening gecompenseerd met de risico-opslag van leningen die wel tot realisatie leiden.

Energie Samen behandelt de aanvragen en zorgt voor het beheer van de projectdepots. Energie Samen maakt elk kwartaal een overzicht voor de subsidiegevers (ministerie en deelnemende provincies en gemeenten), zodat zij de voortgang van ontwikkeling van duurzame energie-opwek in de provincie of regio kunnen volgen.

Downloads

Voor aanmelding:

Om na de aanmelding de aanvraag in te dienen:

Aanmelden

Je vult het formulier voor de aanmelding hier in. 

Lees eerst het document met de vragen van het formulier voor de aanmelding, zodat je het in één keer kunt invullen. Tussentijds opslaan en op een ander moment voltooien kan helaas niet.

 • Als je niet in aanmerking komt, laten we dat direct weten.
 • Je ontvangt automatisch een bericht met een handleiding om de aanvraag voor de lening compleet te maken.
 • Laat het ons weten als je niets hebt ontvangen. Stuur dan een mail naar fondsen@energiesamen.nu 

Hoe gaat het verder na je aanmelding?

Je stuurt de gevraagde documenten die wij in je dossier plaatsen.

 • De regionale coördinator neemt contact met je op om je aanvraag te bespreken.
 • Als de aanvraag compleet is, vraagt Energie Samen de lening aan bij het Nationaal Groenfonds.
 • Na akkoord van het Nationaal Groenfonds ontvang je een financieringsovereenkomst ter ondertekening.
 • Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst zet Energie Samen het projectdepot open en kan je declaraties en facturen indienen.
 • Elk kwartaal sturen wij een overzicht van het projectdepot en vragen wij je om een rapportage aan te leveren met de voortgang van het project en een overzicht van de eigen bijdrage (minimaal 30% eigen bijdrage in uren of kosten, zie hierboven onder “Wie komt in aanmerking voor een lening”).
 • Als de ontwikkelfases zijn afgerond en er een financiering is voor de bouw van het wind- of zonnepark (meestal van de bank), wordt de ‘financial close’ bereikt. In de financiering voor de bouw neem je de lening en risico-opslag uit het Ontwikkelfonds mee.
 • Als de toekenning van de financiering (door de bank) rond is kun je het verschuldigde bedrag terugbetalen aan het Ontwikkelfonds.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina's hieronder. 
Vragen? Mail naar fondsen@energiesamen.nu

Misschien ook interessant voor jou

 • Aangesloten projectbureaus

  Als je gebruik maakt van het Ontwikkelfonds dan schakel je voor de projectbegeleiding één van de aangesloten projectbureaus in. Op deze pagina vind je alle aangesloten projectbureaus.
 • Aansluiten als projectbureau

  Meld je als projectbureau aan als je beschikbaar wilt zijn als ondersteuner voor energiecoöperaties die gebruik maken van het ontwikkelfonds. Energiecoöperaties die een lening krijgen vanuit het ontwikkelfonds kunnen ondersteund worden door aangesloten projectbureaus in de ontwikkeling van een wind- of zonne-project. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen projectbureaus zich inschrijven op het open-house contract met Energie Samen.
 • Downloads ontwikkelfonds

  Hier vind je de documenten die relevant zijn voor het aanvragen van een lening en het aansluiten als ondersteunend projectbureau. De pagina wordt continu aangevuld.