Privacybeleid

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, abonnees, klanten en websitebezoekers staat bij Energie Samen hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacybescherming

 • Energie Samen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn leden, abonnees, klanten en websitebezoekers groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 • Energie Samen gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Energie Samen en de organisatie of persoon in kwestie (*); en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.
 • Energie Samen kan de persoonsgegevens gebruiken voor netwerkdoeleinden.
 • Energie Samen houdt zich in alle gevallen aan de vigerende wet- en regelgeving.
 • De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is Coöperatie Energie Samen U.A. gevestigd te Utrecht (Postbus 4098, 3502 HB Utrecht).

(*)     Dit geldt bijvoorbeeld bij coöperaties voor het doorgeven van adresinformatie aan de NCR, Nationale Coöperatieve Raad. Energie Samen is lid van de NCR en de coöperatieleden van Energie Samen ontvangen daarom standaard het NCR-blad en de mailnieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens

 • Energie Samen legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van je lidmaatschap, je abonnement en/of een andere met je gesloten overeenkomst en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van Energie Samen, bijvoorbeeld via een mailnieuwsbrief.
 • Als je inzage wilt hebben in je gegevens, ze wilt wijzigen (inclusief het opzeggen van het abonnement op de mailnieuwsbrief) of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit doorgeven via contact@energiesamen.nu of Energie Samen Postbus 4098, 3502 HB Utrecht.

Google Analytics

Voor het verbeteren van onze websites op het domein energiesamen.nu gebruiken we Google Analytics.

 • Onze webbouwer Foster heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google (zoals beschreven staat in dit artikel).
 • Gegevens worden geanonimiseerd verzameld. We verzamelen geen IP-adressen.
 • Analytics is zo ingesteld dat er geen gegevens worden gedeeld met Google, ook niet voor advertentiedoeleinden.

We hanteren de standaard bewaarperiode van Analytics, dit is 26 maanden

Slotbepalingen

Wijzigingen
Energie Samen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 20 juni 2019 (Energie Samen).

Bijgewerkt: 24 februari 2021 (gebruik persoonsgegevens voor netwerkdoeleinden), 18 maart 2020 (Google Analytics), 16 december 2019 (informatie over NCR).

De privacyverklaringen van de in Energie Samen gefuseerde voorgangers zijn in werking getreden op 29 oktober 2016 (ODE Decentraal) en 1 februari 2019 (REScoopNL).

Download het privacybeleid (pdf)