Salderingsregeling

Zonnepaneleneigenaren mogen tot 2023 aangekochte stroom voor 100% verrekenen met aangekochte elektriciteit. Vanaf dat jaar wordt het salderen stapsgewijs afgebouwd, tot 2031.

Salderen betekent: zonnepaneleneigenaren mogen aangekochte en zelf opgewekte elektriciteit 100% met elkaar verrekenen. Dat is voordelig. Het afschaffen van salderen maakt zonnepanelen minder voordelig dan nu. Het is wel de bedoeling om de terugverdientijd voor zonnepanelen op eigen huis op ongeveer 7 jaar te houden.

De vergoeding van teruggeleverde zonnestroom wordt vanaf 2023 opgesplitst: enerzijds een vergoeding voor de elektriciteit (betaald door het energiebedrijf), anderzijds een vergoeding voor de energiebelasting (betaald door de overheid). De overheid zal tussen 2023 en 2030 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. Over de gehele periode tot en met 2030 blijft hetzelfde budget voor de stimulering van hernieuwbare elektriciteit bij kleinverbruikers beschikbaar: circa 2,6 miljard euro.

Terugleveren wordt dus minder voordelig, en daarmee wordt het aantrekkelijker om zoveel mogelijk zonnestroom direct zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld met slimme tools die de wasmachine laten draaien of de elektrische auto laten laden als er veel zonnestroom is. Opslag in batterijen, al dan niet in een elektrische auto, wordt eveneens aantrekkelijker. Hiermee kunnen zonnepanelenbezitters bijdragen aan de stabiliteit van het net.

Jouw belangenbehartiger

Siward Zomer, Coöperatief directeur Bedrijfsbureau Energie Samen

Downloads

Zie ook:

Alle nieuws over salderingsregeling