Organisatie van de lobby

Belangen behartigen doen we in samenspraak met leden.

Wie

Het kernteam Lobby bestaat uit: Leon Straathof, Véronique Eldering (Windunie), Siward Zomer en Tammo Hoeksema (communicatie). Kernteamleden schakelen waar nodig met (bestuurs)leden voor eventuele input. Waar we direct zelf lobbyen, werken we met speciale expertgroepen vanuit de leden. Contactinformatie van Leon, Siward en Tammo vind je via energiesamen.nu/team, van Laura via windunie.nl/de-cooperatie/lobby/

Hoe

 • Als er een gedeeld belang is met Energie Samen, trekken we samen op met NVDE, Holland Solar en NWEA. Die organisaties doen dan het meeste lobbywerk, wij denken mee en communiceren over de lobby naar de achterban van Energie Samen. 

 • Waar we verschillen van mening of belangen brengen we die in bij NVDE, Holland Solar en NWEA en proberen we daar tot concensus te komen.

 • Wat niet opgepakt wordt door deze organisaties of waar energiecoöperaties een specifiek ander belang hebben, werken we direct samen met ministeries.  Voorbeelden hiervan zijn:  

  • Postcoderoos-regeling (PCR) 

  • Energy communities – in Energiewet 1.0 

  • Warmtewet 2.0 

  • 50% eigendomsparticipatie en tendering van rijksgronden 

  • rol voor coöperaties in de flexibiteitsmarkt: coöperatieve aggregator, congestiemanagement, CSP 

  • Arena’s: beleidsbeïnvloeding – elektriciteitswet AMVB’s, op een SDE+ transport indicatie.