Energiesysteem van de toekomst

Hoe moet het energiesysteem van de toekomst er volgens ons uitzien en hoe komt dat tot stand?

  • Het energiesysteem van de toekomst is duurzaam en de lokale omgeving heeft er zeggenschap over.
  • Opwekking, transport, conversie, opslag en gebruik van energie worden in samenhang geoptimaliseerd.
  • Wij pleiten voor een nieuwe standaardaansluiting voor duurzame decentrale opwek, met eigen (lagere) tarieven en aansluiteisen.
  • Nu hoeven alleen de gebruikers te betalen voor elektriciteitstransport. Vanuit de netbeheerders klinkt regelmatig de roep om een transporttarief voor opwekkers. Wij vinden dat niet wenselijk; dat zou een nieuwe belemmering zijn voor opwekkers op het moment dat juist alle zeilen bij moeten worden gezet om extra duurzame opwek te realiseren in Nederland.

Er zijn twee sporen waar gewerkt wordt aan het energiesysteem van de toekomst. Daar proberen wij beleid en regelgeving te beïnvloeden:

  • de Integrale Infrastructuur Verkenning 2030 – 2050. Doel: een breed gedragen langetermijnperspectief voor het energiesysteem en de energienetten van de toekomst. Dit toekomstbeeld moet houvast geven voor overheidsbeleid en investeringsbeslissingen. De infrastructuurverkenning is een project van de landelijke en regionale netbeheerders samen, maar ze vragen ook input van stakeholders in de energiesector en de industrie. Lees meer bij Netbeheer Nederland.
  • Topsector Energie. De Topsector Energie, onderdeel van het nationale innovatiebeleid, helpt bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst.
    We zijn in gesprek met Topsector Energie over het betrekken van de duurzame opwek bij de planvorming voor de toekomstige systeemintegratie. Dit behelst het vraagstuk hoe het energiesysteem geschikt te maken voor de grote toekomstige hoeveelheden wind- en zonne-energie tegen zo weinig mogelijk maatschappelijke kosten. Vanuit de Topsector Energie wordt veel belang gehecht aan onze betrokkenheid. Lees meer bij Topsector Energie.

Ook internationaal dragen we bij aan het energiesysteem van de toekomst, onder andere via de werkgroep Systeemintegratie van Windeurope.org. Lees meer bij WindEurope.

Jouw lobbyisten

Leon Straathof (IIV3050 en Topsector Energie) en Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen), zie pagina Team

Zie ook