Wind&Zon, ons vakblad voor duurzame energie

Wind&Zon (voorheen WindNieuws) is ons vakblad over duurzame energie. Wind&Zon benadert hernieuwbare opwek vanuit de actuele maatschappelijke context. De deskundige, onafhankelijke en kritische redactie van Wind&Zon stelt vanuit die context artikelen samen over technologie, overheidsbeleid, acceptatie, veiligheid, financiering, realisatie en exploitatie van installaties, wind- en zonneparken, ontwikkelingen rondom duurzame warmte en over de gevolgen van een hernieuwbaar energiesysteem voor het elektriciteits- en warmtenet plus de mogelijke oplossingen. Daarnaast heeft het vakblad een juridisch katern met de relevante juridische achtergrondinformatie rond hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energie staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. We moeten voor 2030 en 2050 ambitieuze doelen realiseren. De energietransitie is een enorme maatschappelijke opgave. Overheden, ontwikkelaars, de industrie en niet in de laatste plaats burgers, energiecoöperaties en particuliere initiatiefnemers zijn nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Wind&Zon is een vakblad over verschillende vormen van hernieuwbare opwek, een duurzaam elektriciteitsnet en duurzame warmtevoorziening.

Wil je ook op de hoogte blijven?  Neem een abonnement op Wind&Zon.  

Ideeën en reacties kan je delen via: redactiewindzon@energiesamen.nuWe bedienen overheden, energiecoöperaties, particuliere initiatiefnemers, bedrijven en burgers die betrokken zijn bij of geïnteresseerd in de energietransitie. Wind&Zon heeft een verdiepingsfunctie en biedt een platform om achtergrondkennis en informatie te delen en te vinden. 

Wind&Zon verschijnt vier keer per jaar in print en digitaal. Het vakblad werkt samen met Klimaatweb.nl. Met een abonnement plus digitale toegang kun je terecht op  Klimaatweb.nl met onder andere de kennisbank van Klimaatweb en het digitaal archief van Wind &Zon en voorganger WindNieuws.

Klik hier voor meer info en abonnementen

Uitgaves Wind & Zon en gratis artikelen

 • Wind & Zon 3 2022

  In Wind & Zon 3 van 2022 aandacht voor waterstof. Michiel Houkema en Martijn Leseman beschrijven de verschillende toepassingen. Je leest het artikel gratis. Net als het artikel van Tjitske Veldkamp en Ageda Venema over het warmtenet van Benedenbuurt Wageningen en het artikel van Remco van der Horst over juridische aspecten van energieopslag.
 • Wind & Zon 2 2022

  In Wind & Zon 2 van 2022 uitgebreid aandacht voor de Conference on Windenergy and Wildlife impacts die dit jaar werd georganiseerd in Egmond aan Zee. Allerlei oplossingen voor de (negatieve) effecten van windparken op natuurwaarden werden gepresenteerd. Je leest het artikel gratis. Net als het artikel van Carol Olsen over de (kritische) inzichten van het OESO rapport over het Nederlandse beleid om onze maakindustrie koolstof arm te maken.
 • Wind & Zon 1 2022

  Wind & Zon no 1 van 2022 start met een artikel van Martijn Bongaerts over de combinatie van het opwekken van zonne-energie met het verbouwen van gewassen. Combineren is de sleutel. Je leest het artikel gratis. Ook gratis lees je het artikel over het recyclen van de wieken van windmolens. Tot voor kort lukte het eigenlijk niet, maar er zit veel beweging in de ontwikkelingen hieromtrent. Lees daarover het artikel van Frans A. van der Loo. Verder aandacht voor 50 jaar energietransitie, natuurinclusiviteit, jongeren, enz, enz...
 • Wind & Zon 4 2021

  Knipperende lampen op windturbines zijn vaak een doorn in het oog van omwonenden. Aan de oplossing wordt gewerkt. Je leest het in het artikel 'Mag het licht uit' van Marc Noël de Wild. De Windvogel is een van de oudste energiecoöperaties van Nederland. Titia van Leeuwen interviewde voorzitter Laetitia Ouillet over heden, verleden en toekomst van deze voortvarende coöperatie. Ook dit artikel is vrij beschikbaar.
 • Wind & Zon 3 2021

  De warmtetransitie gaat over de uitdaging om de warmtevraag in Nederland te verduurzamen. Een flinke uitdaging in de energietransitie. In Wind&Zon 3 van 2021 vind je een exclusief warmtekatern. Het artikel over diverse warmteoplossingen is vrij beschikbaar. Daarnaast lees je het artikel over natuurinclusief zonnepark Klarenbeek gratis. Kijk snel verder!
 • Wind & Zon 2 2021

  Wat tot voor kort alleen mogelijk was voor grootverbruikers en -aanbieders van energie is nu ook mogelijk voor kleinschalige projecten: aansluiten op de energiemarkt en vergoedingen krijgen voor het aanbieden van flexibiliteit. Daar gaat het hoofdartikel dieper op in en het is vrij beschikbaar om te lezen. Net als het artikel over de plannen voor IJVER: een werkeiland op de Noordzee. Lees snel verder!
 • Wind & Zon 1 2021

  Hoe kun je ruimtegebruik combineren in multifunctionele zonneparken? Het hoofdartikel van het eerste nummer van 2021 vertelt daar van alles over. Je leest het hele artikel gratis. Ook het artikel over negatieve elektriciteitsprijzen is beschikbaar om te lezen. Kijk snel verder!
 • Wind & Zon 5 2020

  Het hoofdartikel van Wind & Zon nummer 5 van 2020 gaat over onderzoek naar de combinatie van wind- en zonneparken op zee. De twee artikelen die je gratis kunt lezen zijn: Windpark Nijmegen Betuwe neemt de zon mee, en Zonnige toekomst voor slim laden. Kijk snel verder!
 • Wind & Zon 4 2020

  W&Z nummer 4 in 2020 is de eerste uitgave van Wind & Zon vakblad duurzame energie als zodanig. De transitie van WindNieuws, ons windenergievakblad, naar Wind & Zon | Vakblad Duurzame Energie, met een energtietransitiebrede scope, is compleet. Lees gratis twee artikelen uit deze uitgave.