Nieuwe wet- en regelgeving

Welke wet- en regelgeving komt op je af en wie behartigt daarbij jouw belangen?

De belangrijkste lobbydossiers op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving zijn:

Energiewet 1.0 / update Elektriciteitswet

De Energiewet 1.0 moet de bestaande Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet vervangen. Het ministerie van EZK publiceerde 17 juli 2020 het werkdocument ‘Contouren van de Energiewet’ (pdf). Een van onze aandachtspunten is de borging van de rol van energy communities. Daarnaast kijken we natuurlijk naar netaansluiting, transport en congestiemanagement (zo zijn we in het najaar van 2020 een aantal keer om de tafel geweest met het ministerie van EZK en de netbeheerders).
Zie ook: 'Het Warmteschap: een nieuwe speler op de warmtemarkt' (nieuwsbericht 11 mei 2020).

Het voorstel lag ter consultatie tot 11 februari 2021. Wij hebben gereageerd, zie ook: Reactie consultatie Energiewet 1.0 (nieuwsbericht 16 februari 2021). 

Het wetsvoorstel ligt al bijna twee jaar klaar (december 2022), maar is nog steeds niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Gewenste wijzigingen in de tekst (zoals voor cablepooling) moeten door Tweede Kamerleden worden ingebracht via amendementen. De concepten voor afgeleide regelgeving, in de vorm van algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen, worden naar verwachting in 2023 ter consultatie aangeboden worden.

Postcoderoos-regeling (PCR/SCE)

De postcoderoos-regeling is vervangen. We voeren regelmatig overleg met Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de inrichting van de nieuwe rondes voor de subsidieregeling SCE én over de oude PCR. Jouw lobbyist: Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen, zie pagina Team). Lees meer:  SCE of PCR.

Warmtewet 2.0

Ook hier is borging van de rol van energy communities een belangrijk lobbypunt.
Zie ook: 'Het Warmteschap: een nieuwe speler op de warmtemarkt' (nieuwsbericht 11 mei 2020).
Jouw lobbyisten: Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen) en Gerwin Verschuur (Buurtwarmte) zie pagina Team.

Flexibiliteitsmarkt

Ook hier gaat het om het borgen van de rol voor coöperaties in de flexibiteitsmarkt: dan gaat het om de rol van coöperatieve aggregator en curtailment service provider (CSP), en om congestiemanagement. Zie ook: Flexibiliteit

Implementatie Europese regelgeving

Nieuwe Europese Verordeningen Elektriciteit zijn vertaald in de Nederlandse regelgeving, de ‘codes elektriciteit’. Iedereen die gebruikmaakt van stroomkabels in Nederland heeft te maken met deze codes. Niet alleen netbeheerders en energieleveranciers, maar bijvoorbeeld ook meetbedrijven en bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. De ACM stelt de codes vast en controleert of bedrijven zich eraan houden.

Vooral de technische voorwaarden waar producenten van elektriciteit aan moeten voldoen (Requirements for Generators, RfG) heeft merkbare gevolgen hebben voor duurzame opwekkers. RfG en de Nederlandse Netcode elektriciteit zijn per 27 april 2019 van kracht. Omdat er nog geen praktijkervaring is, zijn zowel ontwikkelaars als netbeheerders nog onzeker hoe daarmee om te gaan. Concrete onderwerpen waar we mee bezig zijn/waren:

  • Eisen aan blindvermogen. Lees meer: Blindvermogen: gesprek maakt einde aan impasse (nieuwsbericht 20 februari 2020)
  • Certificering voor kleinere opwekinstallaties (800 kW-1MW): de verplichting om kleinere installaties te certificeren is met twee jaar uitgesteld tot april 2021. Lees meer: Dubbel lobbysucces rond nieuwe regels voor opwek (nieuwsbericht 29 april 2019). In de tussentijd moeten we als sector eisen gaan stellen aan met name omvormerfabrikanten om zich te certificeren.
  • Toetsen van grote installaties door netbeheerders (meer dan 1 MW): die toetsing blijkt in de praktijk soms veel strenger dan de RfG voorschrijft. Dat proberen we te veranderen.
  • Spanningseisen: die waren te hoog voor duurzame opwek. We hebben succesvol gelobbyd voor versoepeling van deze eisen bij het vertalen van de RfG naar Nederlandse regelgeving.

Jouw lobbyist: Leon Straathof, zie pagina Team.

Zie ook

Alle nieuws over Nieuwe wet- en regelgeving