Dienstverlening netbeheerders

Als het gaat om transparantie en dienstverlening door netbeheerders speelt op dit moment vooral de aansluitproblematiek. De netbeheerders lijken bereid om (negatieve) transportindicaties beter te onderbouwen, maar we verwachten dat die onderbouwing voor de voorjaarsronde SDE+ 2020 nog niet goed genoeg zal zijn.

Onze diensten met betrekking tot netaansluiting

Overleg met de ACM

Het komt steeds vaker voor dat netbeheerders netaansluitingen weigeren vanwege capaciteitstekort. Daar zijn wij niet blij mee, en toezichthouder ACM ook niet. Die roept marktpartijen op om geschilbeslechting aan te vragen of handhavingsverzoeken in te dienen, omdat volgens de wet aansluiting binnen 18 weken moet worden gerealiseerd (en eventuele capaciteitsproblemen moeten worden opgelost met congestiemanagement, zie Netinpassing). 

We hebben met de ACM gesproken over een aantal concrete gevallen. De ACM schatte in dat de betreffende aanvragers gelijk krijgen als ze het officieel voorleggen aan de ACM. Omdat we liever niet in een juridische loopgravenoorlog belanden, zijn we vervolgens met die informatie het gesprek aangegaan met netbeheerders om te horen wat er nou echt mogelijk is. We hopen hier lessen uit te kunnen trekken voor de andere ontwikkelaars die tegen dit probleem aanlopen.

Bemiddeling

We bemiddelen regelmatig op verzoek tussen leden en netbeheerders.

Bezwaar maken tegen negatieve indicatie

Vanuit Windunie is in de najaarsronde SDE+ een aantal keer bezwaar gemaakt tegen een negatieve transportindicatie bij de netbeheerder (ook met het oog op een vervolgprocedure). De netbeheerder heeft vervolgens de negatieve indicatie teruggedraaid. Fijn voor de projecten, maar van een vervolgprocedure is het dus niet gekomen.

De netbeheerders werken aan grotere transparantie over transportindicaties, en wij houden daar van onze kant druk op. Het streven is dat je in de najaarsronde 2020 als ontwikkelaar beter weet waar je aan toe bent (en waarom).

Ervaringen met negatieve transportindicaties? Laat het weten, via leon.straathof@energiesamen.nu, of 06 51082816. Praktijkervaringen met de transportindicatie gebruiken we in onze gesprekken met de netbeheerders, het ministerie van EZK, de ACM en RVO. Met name Alliander maakt er echt werk van om het proces te verbeteren.

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof

Zie ook

Alle nieuws over dienstverlening netbeheerders