Netaansluiting delen

Zolang er een tekort aan aansluitcapaciteit is, proberen we regelgeving te verbeteren rond een aantal technieken die de aansluitproblematiek kunnen verminderen.

Onze diensten met betrekking tot netaansluiting

Er zijn verschillende manieren om aansluiting van een aantal initiatieven te combineren tot één aansluiting.

Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting (MLOEA)

De regelgeving rondom MLOEA is op 24 maart 2018 in werking getreden. Hiermee is het mogelijk om naast de verbruiksmeter een tweede meter te gebruiken zonder de forse kosten van een extra aansluiting. Die tweede meter kan nodig zijn voor een duurzame productie-installatie, of voor een laadpaal waarvan de stroom geleverd wordt door een andere leverancier dan voor de woning. 

Ook het combineren van zowel zon als windopwekking op één aansluiting zou mogelijk moeten zijn. Dit stuitte in de praktijk op belemmeringen, omdat het daarbij meestal gaat om combinaties van verschillende eigenaren van objecten. Dat probleem hebben we inmiddels op kunnen lossen, met een wetsaanpassing. Vanaf 10 juli 2020 mogen netbeheerders nabijgelegen onroerende zaken met verschillende duurzame opwekinstallaties als één onroerende zaak en één opwekinstallatie beschouwen. Dit kan gaan zorgen voor substantiële kostenbesparingen. We hebben in 2020 een werksessie hierover georganiseerd, en een standaard meerpartijenovereenkomst laten opstellen. Wil je gebruik maken van deze meerpartijenoveenkomst? Neem contact op met Leon Straathof via leon.straathof@energiesamen.nu. Lees meer: 'Meer exploitanten op één aansluiting: oplossing wettelijk geregeld' (nieuwsbericht 19 juni 2020).

Cable Pooling

Op 18 februari 2020 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een voorstel voor Cable Pooling, wat het bovenstaande probleem moet oplossen: dit voorstel maakt het mogelijk om combinatie van windparken of zonneweides op het land die zich in elkaars onmiddellijke nabijheid bevinden, samen met het bijbehorende stelsel van verbindingen, te beschouwen als één productie-installatie en één onroerende zaak. Daarmee wordt de aansluiting per project goedkoper en de aansluitproblematiek (een beetje) verlicht. Als meer initiatieven een aansluiting delen, moeten ze natuurlijk wel onderlinge afspraken maken over hoe ze dat doen. Maar dat is een stuk simpeler dan het alternatief GDS (zie hieronder).
Als volgende stap werken we uit wat je als initiatiefnemers contractueel moet regelen om samen op één kabel te kunnen. Onderdeel hiervan is hoe je van de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) een meerpartijenovereenkomst kunt maken.
Een breed gedeelde wens is om cablepooling uit te breiden naar opslag, elektrolyse en afname. Dit zien we graag opgenomen in de Energiewet.

Energiewet.

Gesloten Distributiesysteem (GDS)

Een gesloten distributiesysteem is een particulier elektriciteits- of gasnetwerk (meer informatie op de site van de ACM).

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering

Zie ook

Alle nieuws over Netaansluiting delen