Netuitbreiding

Waar is extra transportcapaciteit nodig voor de aansluiting van wind- en zonneparken? En hoe zorgen we dat die er komt?

Netbeheerders en ontwikkelaars van duurzame elektriciteitsproductie moeten nu teveel op elkaar wachten. Voor netbeheerders is te lang onzeker hoeveel transportcapaciteit er bij moet komen, voor ontwikkelaars is het te lang onzeker of er extra transportcapaciteit gerealiseerd kan worden.  

Wij pleiten voor een gebiedsgerichte benadering waarbij overheden (rijk, provincies en gemeenten) op voorhand ruime gebieden aanwijzen voor duurzame elektriciteitsproductie, als onderdeel van de nationale en regionale energiestrategieën en omgevingsvisies. 

Dan weten ontwikkelaars met meer zekerheid op welke gebieden ze hun activiteiten moeten richten, en netbeheerders waar ze proactief moeten investeren. 

Dat vergt een andere manier van het verrekenen van uitbreidingskosten. Dit kan vergelijkbaar met hoe TenneT windparken op zee aansluit; TenneT neemt de verantwoordelijkheid voor de aanleg en het beheer van de netaansluiting, waarbij TenneT iedere keer twee parken tegelijk op één platform aansluit. De windpark-ontwikkelaar neemt de verantwoordelijkheid voor de aanleg en het beheer van het windpark (en de parkbekabeling tot aan het platform). Zo komen de risico’s precies te liggen bij de partij die ze kan beheersen. Dit heeft ertoe geleid dat de totale kosten van windpark en netaansluiting substantieel lager zijn geworden, waarvan uiteindelijk de maatschappij als geheel profiteert. 

Jouw belangenbehartiger

Leon Straathof

Onze diensten met betrekking tot netaansluiting

Zie ook