Onze inzet bij de SCE

Wij hebben ons sterk gemaakt voor een goede opvolger van de postcoderoosregeling. Gezien de belangstelling voor de nieuwe regeling is dat gelukt. Maar we blijven lobbyen.

In de loop van 2021 wordt een eerste evaluatie georganiseerd. Daarbij zullen we inbreng leveren, net zoals bij de consultatie over de tarieven van 2022 door PBL (vanaf mei 2021). In het najaar wordt het SCE-budget 2022 in de rijksbegroting vastgelegd.

Als Energie Samen blijven we ons inzetten voor:

 • een regeling met een goede rentabiliteit;
 • voldoende budget en een goed tarief;
 • een simpele regeling, dus zo min mogelijk administratieve rompslomp.

Jouw belangenbehartiger

Siward zet zich in voor een goede postcoderegeling, ondersteund door de Expertgroep voor de postcoderoos van het HIER opgewekt kenniscluster: mensen met veel ervaring rond PCR-projecten. Deze expertgroep kijkt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hoe de opvolging van de PCR er het beste uit kan zien.

De expertgroep bestaat uit:

 • Benno Boeters (Kennemer Kracht)
 • Floris Bruning (Softenergy)
 • Frits Lakemeier (Zon op Zwijndrecht)
 • Harm Jan Prins (GREK)
 • Jelte Boeijenga (Energie van Rotterdam)
 • Jeroen Vanson (Greenchoice)
 • Mariette Wessels (Kennemer Kracht)
 • Paul Stolte (Lochemenergie)
 • Ries Verhoeven (Energie Samen)
 • Sander van Schaik (Greenchoice)
 • Sijtze Brandsma (Energie Samen)
 • Siward Zomer (Energie Samen)
 • Thijs Huls (AGEM)
 • Thijs Wenting (HIER)

Afwegingen in het lobbytraject

Er waren oorspronkelijk twee opties in beeld voor aanpassing van de PCR: 

 1. een eenvoudige subsidieregeling 
 2. behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen. 

De eenvoudige subsidieregeling gaat om een regeling met een subsidie per kWh of kWp. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een bepaalde periode, of, bij een regeling op basis van kWp, wordt een jaarlijks vastgesteld tarief uitgesmeerd over aantal jaar.

Voorkeur voor subsidieregeling
Energie Samen organiseerde op 20 juni 2019 een discussiebijeenkomst voor haar leden en achterban over de toekomst van de PCR.  De voorkeur van de expertgroep en de leden ging uit naar de eenvoudige subsidieregeling, met behoud van de structuur van de Postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied.

Belangrijke afweging: de hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een PCR-project afhankelijk is van de energiebelasting. De ALV van Energie Sameen had daarnaast de voorkeur uitgesproken voor een regeling op basis van kWh, vanwege het maatschappelijk belang dat we kWh’s nodig hebben en geen slecht opgestelde, goedkope installaties.

Naslag

← Naar de pagina Postcoderoossubsidie SCE