Een belangrijke definitie voor energiecoöperaties

Burgerinitiatieven lopen het risico om te worden uitgesloten van de energiemarkt. Nieuwe Europese regelgeving: Clean Energy for All Europeans Legislative Package (CEP) moet daar een stokje voor steken. De juiste definitie van energiecommunities hierin is essentieel.

Collectieve energie-initiatieven van burgers in Europa konden tot nu toe prima aan de slag zonder speciale beleidsmatige steun vanuit Europa. Omdat er steeds meer hernieuwbare energieprojecten bij komen, lopen burgerinitiatieven nu echter het risico om te worden uitgesloten van de energiemarkt. REScoop.eu heeft de belangen van de Europese energie-communities zo goed mogelijk behartigd door onder meer te lobbyen voor een werkbare definitie van collectieve energie-initiatieven van burgers in de CEP. 

Definitie
Zonder een definitie, of beschrijving, als partij tel je niet mee als partij op de Europese energiemarkt. Een definitie opent dus vele deuren voor nationale en Europese ondersteuning van energiecoöperaties. Zo geeft het nationale overheden bijvoorbeeld de mogelijkheid om energiecoöperaties met voorrang te behandelen. Op die manier kunnen coöperaties dezelfde toegang tot de energiemarkt krijgen als grote internationale bedrijven.

Met de CEP hebben niet-commerciële marktpartijen, gedefinieerd als citizen energy communities en renewable energy communities, nu gegarandeerd een plaats in de Europese Energie Integratiemarkt. Wanneer de lidstaten hun wet- en regelgeving aanpassen om te voldoen aan de CEP worden de details daarvan overgelaten aan de nationale besluitvormers. 

Josh Roberts, beleidsadviseur van REScoop.eu, schreef een aantal aanbevelingen voor wet- en regelgeving waar energie-communities baat bij hebben, zodat zij hun potentieel kunnen realiseren en bijdragen aan de sociale innovatie van de Europese energietransitie. 

Zie ook

  • Lees hier meer over de definitie van energie-communities in de CEP en implementatie in nationale wet- en regelgeving in het artikel Europese regelgeving voor burger energie-initiatieven. Het artikel verscheen eerder in  ons windenergievakblad WindNieuws (nu: Wind&Zon).
  • Engelstalige uitleg over de verschillende definities, en korte introductie van hun kenmerken, actoren, processen, resultaten, beweegredenen, juridische entiteiten en financiële modellen. Door Daniel Petrovics en Nicolien van der Grijp (UvA).