Europese belangenbehartiging, samenwerking en projecten

Energie Samen werkt ook mee aan belangenbehartiging op Europees niveau. Dat doen we via ons lidmaatschap van REScoop.eu, de Europese federatie van energiecoöperaties. Siward Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen, is bestuurslid van REScoop.eu.

Het is belangrijk dat wij nauw samenwerken met de grote Europese federatie om ook op Europees niveau aan een duurzaam en democratisch georganiseerd energiesysteem te werken. Bovendien zorgen de korte lijntjes met REScoop.eu ervoor dat we makkelijk kennis en ervaringen kunnen uitwisselen met Europese collega duurzame energie-initiatieven.

Daarnaast werkten we mee aan twee projecten die gefinancierd worden door de Europese Commissie: FLEXCoop en Clean Energy for EU Islands, en rondden we in 2019 het project REScoop Plus af.

Dit jaar zijn we begonnen aan het project ACCEPT

Zie ook

Naar algemene pagina Belangenbehartiging algemeen

Nieuws en projecten

  • Een belangrijke definitie voor energiecoöperaties

    Burgerinitiatieven lopen het risico om te worden uitgesloten van de energiemarkt. Nieuwe Europese regelgeving: Clean Energy for All Europeans Legislative Package (CEP) moet daar een stokje voor steken. De juiste definitie van energiecommunities hierin is essentieel.