Financiering

Ideeën genoeg voor duurzame energieprojecten, maar hoe financier je die? Dat is al jaren een drempel voor veel coöperatieve energieprojecten. Langzaam maar zeker lukt het Energie Samen om steeds meer drempels weg te nemen. Zodat financiering voor veel meer projecten binnen bereik komt.

Ontwikkelfonds

Voor grootschalige zonne- en windprojecten is het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties operationeel. In de ontwikkelfase, vóór financial close, waren coöperaties eerder vooral aangewezen op hun leden voor ontwikkelkapitaal.  Als het project niet doorging, waren die leden hun inleg kwijt. Dat maakt de concurrentie met commerciële ontwikkelaars lastig; die kunnen meer projecten op meer plekken ontwikkelen en zo tegenvallers opvangen. De eerste deelnemende provincies zijn Zuid-Holland, Drenthe, Utrecht en Limburg. Coöperaties uit die provincies kunnen een aanvraag doen bij het Ontwikkelfonds. Lees meer

Realisatiefonds

Juist veel energiecoöperaties werken aan kleinere duurzame energieprojecten. En waar zo’n project voor een energiecoöperatie misschien best groot lijkt, is het voor banken vaak te klein om rendabel een aanvraag voor een lening te kunnen beoordelen. Energiecoöperaties met relatief kleinere projecten waren daarom tot nu toe op hun leden aangewezen om al het benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen. Maar nu is er ook voor deze kleinere projecten een oplossing: met het Realisatiefonds voor energiecoöperaties bestaat de mogelijkheid een aanzienlijk deel van de investering in de bouw van energieprojecten met een zakelijke lening te financieren. Lees meer

Inleg van leden

Leden kunnen kapitaal inleggen voor of na financial close.

Leden kunnen kapitaal inleggen als ontwikkelkapitaal; als het project niet doorgaat, zijn de leden hun inleg kwijt. Ze kunnen ook kapitaal inleggen als eigen vermogen voor het project.
Dit kan allebei met de DeelnemersDesk van Econobis. Lees meer

Krediet grote projecten

Dit krediet is bedoeld voor grootschalige zon- en windprojecten met een SDE-beschikking. De beschikbare leensom is vanaf een miljoen euro tot maximaal 10 miljoen euro. Het maximaal te financieren deel bedraagt 75% van de totale risicokapitaalbehoefte. Het resterende deel van minimaal 25% dient met eigen vermogen gefinancierd te worden. Lees meer

Eigen-vermogenfonds

Waar Energie Samen nog aan werkt is een fonds voor eigen vermogen. Dat geeft energiecoöperaties de mogelijkheid om een gedeelte van dat eigen vermogen zo te financieren dat dit niet direct bij de start van het project bij de leden hoeft te worden opgehaald.  

Subsidies (landelijk)

Voor de exploitatie van duurzame energieprojecten zijn landelijk twee subsidies beschikbaar:

  1. De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) voor relatief kleine opwekprojecten (zon, wind en water), speciaal gericht op energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren. Lees meer
  2. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor grotere opwekprojecten (en andere CO2-reducerende opties). Lees meer op de site van RVO.

Subsidies (provinciaal)

Diverse provincies in Nederland hebben een regeling waarbij met publiek geld een faciliteit is gecreëerd om de realisatie van duurzame energie te versnellen. Het kan daarbij zowel gaan om subsidies (voor initiatieven of projecten) als om leningen: 

Subsidies (lokaal)

Het voert te ver om alle relevante gemeentelijke subsidies in kaart te brengen. Met uitzondering van:

Financiering warmte

Hier vind je meer informatie over de mogelijkheden van financiering van warmteprojecten.

Zie ook

Bij Hier Opgewekt lees je meer over financiering van coöperatieve wind- en zonneparken in de praktijk, op basis van de Lokale Energie Monitor 2021 .