Meer informatie en hulp bij financiële regels

Als energiecoöperatie die leningen ontvangt of deelcertificaten/participaties uitgeeft, moet je aan de regels voldoen. Zoals bijvoorbeeld de wet financieel toezicht Wft. In veel gevallen is dat in orde, maar het onderwerp heeft nog wel aandacht nodig. Daarvoor zijn we begin 2020 gestarten met het project ‘Compliance’.

De noodzaak daartoe bleek onder andere uit een pilot-onderzoek in 2017 van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) en Energie Samen. Bovendien is er naar schatting minimaal 2,7 miljard euro aan private investeringen nodig voor de beoogde 50% eigendom van de omgeving. Dan is voldoende kennis van de financiële regelgeving bij energiecoöperaties gewenst, en is er behoefte aan instrumenten om aan die regelgeving te voldoen.

Het project omvat:

  • een handboek handhaving financiële wetgeving,
  • voorbeelden van financieringsconstructies,
  • documenttemplates,
  • trainingen.

Bij het opstellen van de documenten betrekken we ervaringsdeskundigen en juristen. De eerste trainingen zijn eind 2020 gegeven.

Voor het project hebben we financiering gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Jouw belangenbehartiger

Siward Zomer, Coöperatief directeur Bedrijfsbureau Energie Samen

Zie ook: