Q&A's en andere handige publicaties

Hier vind je diverse Q&A's en andere publicaties die helpen bij het ontwikkelen van een sterke RES

Handreiking | werken aan een goede rolverdeling bij het ontwikkelen van zonneparken en windmolens met lokaal eigendom - tips en tricks voor het opzetten van een goede samenwerking tussen lokale energiecoöperaties, grondeigenaren, energieleveranciers en/of andere marktpartijen.

Handreiking financiële participatie; handreiking geschreven i.s.m. provincie Zuid-Holland over hoe gemeente participatieafspraken kunnen maken.

De maatschappelijke tender als borging van lokaal eigendom (Energie Samen Gelderland, Gelders Klimaatakkoord en Klimaatverbond)

Template Plan van Aanpak 50% lokaal eigendom in je RES

Positionpaper Regionale Energie Strategieën (tips en advies n.a.v. stand van zaken na twee jaar bouwen aan RES’en- vanuit het perspectief van bewoners)

Notitie ‘Alleen mét burgers wordt het klimaatbeleid succesvol’

Menukaart van de Participatiecoalitie

Lokaal eigendom in beleid -Gemeentelijke beleidskaders voor lokaal eigendom en participatie bij zonne- en windprojecten

De powerpointpresentatie van de masterclass 'Aan de slag met 50% lokaal eigendom'

Participatiewaaier  

Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners (Natuur en Milieufederaties, Energie Samen)

Handreiking “Rolverdeling bij het ontwikkelen van zonneparken en windmolens met lokaal eigendom” (Participatiecoalitie)

Jongerenparticipatie in de energietransitie: hoe organiseer je dat? (Natuur en Milieufederaties)

Factsheet 50% eigendom van de lokale omgeving + Q&A 50% lokaal eigendom (Participatiecoalitie)

Q&A over afspraken participatie en lokaal eigendom in Klimaatakkoord

Memorandum samenwerking energiecoöperaties en agrarische grondeigenaren (Natuur- en Milieufederaties, LTO Nederland, Energie Samen)

Checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken (Natuur- en milieufederaties, Natuur & Milieu)

Gedragscode Wind op Land (update 2020, NWEA, Energie Samen, NMF, Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie).

Manifest Zonneparken Noord-Nederland (EnergieVanOns, NMF’s Friesland, Groningen, Drenthe, GreK, Ús Koöperaasje en de Drentse KEI)

Gedragscode Zon op Land (Holland Solar, Energie Samen, de NLVOW, Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu). >Meer info over deze gedragscode

Hernieuwbare energiebronnen op land in de Regionale Energie Strategie (NVDE)

Warmtebronnen in de Regionale Energie Strategie (NVDE)

Brochure Programma Aardgasvrije wijken (NVDE)

Planning en mijlpalen RES

Handreiking voor participatie in duurzame-energieprojecten (portal voor diverse handreikingen). 

www.energieparticipatie.nl (leeromgeving van Nationaal Programma RES)

Nog meer info vind je in de bibliotheek van de Participatiecoalitie en in het kennisdossier van HIER opgewekt


Naar de pagina RES