Aan de slag met de regionale energiestrategieën

In Regionale Energiestrategieën (RES’en) moeten regio’s concrete plannen maken om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. In dat Klimaatakkoord hebben we een belangrijke rol voor de omgeving bevochten. De volgende uitdaging voor ons als energie-communities is om die rol waar te maken. Hieronder de belangrijkste informatie rond RES’en op een rij.

Energie Samen werkt aan de RES'en vanuit de Participatiecoalitie. Deze samenwerkingscoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners. Met de kennis en ervaring van deze partijen samen komen goede plannen voor de RES'en tot stand waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We weten wat er lokaal speelt en zetten ons netwerk in. Hiermee maken we de kans dat de energieprojecten in jouw gemeente of regio slagen veel groter.

Ondersteuningsprogramma bewonersparticipatie

Van 2019-2022 bieden we met de Participatiecoalitie in het kader van het Klimaatakkoord een landelijk ondersteuningsprogramma. Wat bieden we jou?

 • Kennis en voorbeelden van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten;
 • praktisch advies over burgerparticipatie bij de Regionale Energiestrategie (RES);
 • advies en ondersteuning bij het betrekken van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken;
 • en begeleiding van 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken.
 • Kijk hier voor al onze publicaties, webinars en filmpjes over 50 % lokaal eigendom, participatie en samenwerken bij energieprojecten

Waar staat Energie Samen voor bij de RES'en?

 1. 50% eigendom voor de lokale omgeving. Dit is weliswaar een algemeen streven en regio’s kunnen er vanaf wijken, maar er moeten wel héél goede redenen zijn om lager te gaan zitten. Daar moeten we scherp op zijn.
 2. Een open proces waar burgers, boeren en lokale bedrijven volwaardig aan mee kunnen doen. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord, maar per overheid en regio kan de inzet verschillen. Onze inzet is en blijft: alleen met participatie van de omgeving kan de energietransitie slagen.
 3. Energie-gemeenschappen helpen hun rol te pakken in dit proces. Dit doen wij samen met de andere partijen van de Participatiecoalitie.

Hoe organiseren we onze inbreng?

Het is van groot belang dat we als lokale duurzame energie-initiatieven (energiecoöperaties, agrariërs en lokale ondernemers) bij alle regio’s vertegenwoordigd zijn. Dat er iemand van ons aan tafel zit met verstand van zaken en die alle burgerinitiatieven in de regio kan vertegenwoordigen. Daarom zijn er nu in bijna elke regio lokale vertegenwoordigers die met mandaat van de energiecoöperaties aan tafel zitten bij de RES’en. Deze regionale vertegenwoordigers worden ondersteund door Energie Samen. Ook de provinciale Natuur en Milieufederaties zijn vertegenwoordigd in elke regio. De vertegenwoordigers namens Energie Samen en die van de Natuur en Milieufederaties werken nauw samen in de regio's.


De vertegenwoordigers uit de regio's en de landelijke RES-teamsDe vertegenwoordigers uit de regio's en de landelijke RES-teams

 

Het RES-team van Energie Samen

Siward Zomer: belangenbehartiging, kennis- en vraagbaak, en lid Programmaraad NP RES,
Ries Verhoeven: belangenbehartiging en organisatie
Cilou Bertin: projectcoördinator, financiën en contactpersoon voor de regio's
Liesje Harteveld, communicatie en contactpersoon voor de regio's
> zie teampagina voor meer info

Zie ook

Alle nieuws over RES'en

Meer informatie

 • Q&A's en andere handige publicaties

  Hier vind je diverse Q&A's en andere publicaties die helpen bij het ontwikkelen van een sterke RES
 • Hoe komen de RES'en tot stand?

  Om het Klimaatakkoord praktisch uit te rollen is Nederland in 30 RES-regio's verdeeld. Elk van deze regio's maakt een eigen regionale energiestrategie en geeft daarin aan hoeveel windenergie en zonne-energie zij verwachten op te kunnen wekken.
 • DE RES’en in Coronatijd

  Alle 30 regio’s in Nederland waren net op stoom met het werken aan hun Regionale Energie Strategieën. Toen stak Corona de kop op en konden allerlei inspraakbijeenkomsten, ateliers en overleggen opeens niet meer fysiek plaatsvinden. Hierdoor kan vertraging in het proces ontstaan.
 • Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

  Het rapport ‘verkenning toekomstpotentieel burgerenergiebeweging 2030’ geeft een beeld van het toekomstpotentieel van de burgerenergiebeweging inzake de hernieuwbare elektriciteitsproductie via wind en zon.
 • Concept RES'en

  Een aantal regio’s hebben al een concept RES klaar. De NVDE heeft 28 concept-RES’en bestudeerd
 • RES Lobby in Amersfoort

  Raads- en statenleden (en AB-leden van de waterschappen) krijgen op dit moment de concept-RES’en binnen, die ze zullen gaan bespreken en veelal moeten gaan vaststellen. Dan helpt het om vanuit de Participatiecoalitie duiding en richting te krijgen. Onderstaand een goed voorbeeld vanuit de regio Amersfoort hoe je op dit moment aan effectieve beïnvloeding/lobby kan doen.
 • Hoe zat het ook al weer met die 50%?

  50% eigendom van de lokale omgeving is...
 • Welke ondersteuning is beschikbaar?

  Van 2019 t/m 2021 bieden we in het kader van het Klimaatakkoord een landelijk ondersteuningsprogramma vanuit de Participatiecoalitie. In die Participatiecoalitie werken we samen met natuur- en milieuorganisaties en actieve bewoners/buurtorganisaties. (NMF, HIER Klimaatbureau/Opgewekt, Buurkracht en LSA Bewoners).