Verzekering bedrijfsaansprakelijkheid voor 'kantoorrisico'

Veel energiecoöperaties zonder productie kunnen relatief moeilijk bedrijfsaansprakelijkheidverzekeringen (zogenaamde AVB-verzekeringen) afsluiten, terwijl het wel verstandig is dat elke entiteit die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Daarom heeft Energie Samen voor de aangesloten leden een mantelverzekering afgesloten waarmee je je kan verzekeren voor het zogeheten 'kantoorrisico' dat je als energiecoöperatie loopt. Deze verzekering is een variant op de eerder aangeboden Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven met zon-op-dak- of zon-op-veld-installaties, tegen een lagere premie. Ook deze verzekering is ondergebracht bij Avéro Achmea via bemiddeling van SAA Verzekeringen in Rotterdam. Energie Samen is geen verzekeringsadviseur. Leden zijn volledig vrij in een keuze voor een verzekering. In het algemeen is het goed verschillende offertes op te vragen.

Waarom deze verzekering bedrijfsaansprakelijkheid voor 'kantoorrisico'? 

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) wordt in de volksmond ‘wettelijke aansprakelijkheid’ genoemd. Deze dekt zogeheten zaak- en letselschade waarvoor je als energiecoöperatie (mogelijk) aansprakelijk bent. Ook als je geen productie-installatie hebt, is zo’n verzekering aan te raden. Een voorbeeld: tijdens een ALV laat een bestuurslid een tas wat ongelukkig staan/steekt per ongeluk een been uit en daarover struikelt een aanwezige. Er moet een ambulance gebeld worden en nog erger: de volgende dag blijkt dat de betreffende persoon blijvend letsel heeft opgelopen. Hieruit kan een letselschade-claim voortkomen. Deze verzekering biedt dekking voor dergelijke aanspraken, uiteraard binnen de polisvoorwaarden.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wie komen er voor deze verzekering in aanmerking? 

 • Rechtspersonen die aangesloten zijn bij Energie Samen (coöperaties /verenigingen als lid, stichtingen of BV's als supporter). Een 100%-dochter-BV of coöperatie die zelf geen lid is, kan deze verzekering afsluiten als de moedercoöperatie lid is. Maar wellicht is het dan handiger als de moedercoöperatie deze verzekering afsluit en deze (en andere) dochters meeverzekert. Nog geen lid/supporter? Meld je aan!), 
 • Waarvan de zogenaamde omstandighedenverklaring is geaccepteerd (zie: ‘Hoe kan ik me aanmelden’).  
 • Die alleen standaardactiviteiten van een coöperatie uitvoeren (zie ‘Wat is er verzekerd’ hieronder). 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat kost de verzekering? 

De kosten bestaan uit twee delen: jaarlijkse premie/poliskosten en jaarlijkse behandelingskosten. Deze kosten worden gezamenlijk gefactureerd door Energie Samen. De kosten zijn als volgt opgebouwd (verzekeringsjaar van 1-10-2022 tot 30-9-2023):

 • Jaarlijkse premie- en poliskosten: de premie bedraagt 150 euro per jaar (naar rato van looptijd). Daarbij komen nog 25 euro poliskosten en 21% assurantiebelasting (en geen BTW). 
 • Jaarlijkse behandelingskosten (Energie Samen): 25 euro ex BTW (voor een individuele coöperatie; voor het meeverzekeren van dochtercoöperaties wordt 25 euro ex BTW per dochtercoöperatie in rekening gebracht. Meeverzekeren is mogelijk als de moedercoöperatie minimaal 50% van de aandelen van de dochter bezit). Ook voor periodes korter dan een jaar worden de jaarlijkse behandelingskosten in rekening gebracht.      

Waarom behandelingskosten voor Energie Samen?

Energie Samen maakt kosten voor overleg met verzekeraars en tussenpersonen in een markt die in beweging is, het op de hoogte blijven van wijzigingen van regelgeving, het beantwoorden van vragen, het afsluiten van de mantelpolis en de administratie en facturatie van de verzekeringen. Met de leden van Energie Samen is afgesproken dat deze dienstverlening van Energie Samen aan individuele leden kostendekkend moeten zijn, dat geldt dus ook voor de verzekeringen. We maken dus geen winst op deze verzekeringen, maar belasten onze kosten door om dit mogelijk te blijven maken.

De kosten worden in rekening gebracht bij/na het afsluiten van de verzekering. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat is er verzekerd?  

De AVB verzekert zaak- en letselschade waarvoor je als energiecoöperatie aansprakelijk bent. Standaard-activiteiten van energiecoöperaties zoals bijvoorbeeld het geven van voorlichting, organiseren van ALV’s, het op pad sturen van adviseurs, exploitatie van een winkel, etc (het zogenaamde ‘kantoorrisico’) zijn meeverzekerd (voor zaak- en letselschades die uit dergelijke activiteiten voortkomen). 
Als je als coöperatie ook adviezen geeft, waar leden/derden je op aan zouden kunnen spreken, is wellicht een zgn. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) te overwegen. Deze dekt namelijk zogenaamde “zuivere vermogensschade”.
Het verzekerd bedrag is maximaal € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar, met een standaard eigen risico van € 1.000 per aanspraak (zie het voorbeeldcertificaat). De mantelpolis van Energie Samen heeft een maximum dekking van 10 miljoen euro per verzekeringsjaar. Theoretisch is het dus mogelijk dat de totale dekking per jaar van de mantelpolis de dekking van individuele polissen beperkt.  Wij vinden die kans te verwaarlozen. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat is er niet verzekerd? 

Bredere activiteiten: Doe je als coöperatie meer dan de standaard activiteiten? Dan zijn die niet verzekerd. Ben je bijvoorbeeld van plan om binnenkort een zonne-installatie te gaan exploiteren? Neem dan contact op. We hebben daarvoor een andere AVB, de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (met zonprojecten). Waarschijnlijk is het dan verstandig om direct die polis te gaan sluiten. 

Eerdere aanspraken: Bestaande/mogelijke reeds bekende omstandigheden die wellicht tot een aanspraak leiden zijn van de dekking uitgesloten. Daarom moet je bij het aangaan van een dergelijke verzekering een no-claim-verklaring (omstandighedenverklaring) ondertekenen. Zie ook: ‘Hoe kan ik me aanmelden’.  

↑ Terug naar inhoudsopgave

Kan ik samen met andere coöperaties deze verzekering afsluiten? 

Dat is niet mogelijk. Uitzondering: dochtercoöperaties kunnen worden meeverzekerd tegen 25 euro ex BTW meerkosten per dochtercoöperatie (voorwaarde: de moedercoöperatie heeft minimaal 50% van de aandelen van de dochter in bezit).

↑ Terug naar inhoudsopgave

Hoe kan ik me aanmelden? 

Heeft iets haast of is voorlopige dekking gewenst? Neem contact op via verzekeringen@energiesamen.nu

1 Voorbereiding 

 • Download de infoset (zip-bestand) of vraag de infoset aan via verzekeringen@energiesamen.nu  
 • Zorg dat je inschrijving bij de Kamer van Koophandel actueel is (SAA doet namelijk een zogenaamde ‘UBO-check’). 
 • Inventariseer alvast bij je bestuursleden of andere relevante personen binnen je coöperatie of zij iets weten wat tot een verzekeringsaanspraak zou kunnen leiden. Als je coöperatie al een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan is het verstandig om zo’n ‘omstandigheid’ bij je huidige verzekeraar te melden vóór de eventuele opzegging. Bij de nieuwe verzekeraar kan zo’n bekende omstandigheid namelijk niet meer geclaimd worden. Dit moet je bij acceptatie in de zogeheten ‘omstandighedenverklaring' vastleggen.

2 Aanvraag indienen  

Je vraagt de ‘Bedrijfsaansprakelijkheid voor kantoorrisico’ aan per mail via verzekeringen@energiesamen.nu. Vermeld in je mail om welke verzekering het gaat, de coöperatie plus eventuele dochtercoöperaties en de gewenste ingangsdatum. Als bijlagen stuur je mee:

3 Bij akkoord verzekeraar: accepteren 

 • SAA Verzekeringen (de tussenpersoon) controleert de aanvraag. Als SAA aangeeft dat je in aanmerking komt voor deze verzekering, krijg je van Energie Samen een mail over deze acceptatie. 
 • Dit voorstel accepteer je als tekenbevoegde van je coöperatie door te antwoorden op de mail en expliciet te vermelden dat je akkoord gaat. 

4 Bevestiging dekking en ingangsdatum  

Als wij vervolgens positief bericht van SAA hebben ontvangen, krijg je onze bevestiging dat de dekking is geregeld en de ingangsdatum. Dit bericht krijg je standaard binnen een week nadat je de acceptatie van het voorstel aan ons hebt gemaild. Zeg pas daarna je eventuele lopende polis op  (zie: ‘Ik heb al een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hoe kan ik overstappen?’). 

5 Certificaat en factuur 

 • Binnen twee weken na dekkingsbevestiging ontvang je het verzekeringscertificaat en vervolgens de bijbehorende factuur. 
 • Deze factuur dient daarna binnen 14 dagen betaald te worden. Anders is er alsnog geen dekking.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat is de looptijd? 

Polissen lopen tot 1 oktober jaarlijks en worden automatisch geprolongeerd. De premie en overige kosten kunnen dan veranderen. Je krijgt daarover tijdig bericht. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Hoe kan ik de verzekering beëindigen of verlengen? 

Hiervoor gelden standaard-verzekeringsvoorwaarden. De verzekering wordt automatisch verlengd. Daar hoef je dus niets voor te doen.  

Tot een jaar na ingangsdatum kan je niet tussentijds opzeggen. Vanaf een jaar na datum is de verzekering per dag opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Ik heb al een AVB. Hoe kan ik overstappen? 

Als je lopende AVB tenminste één jaar gelopen heeft, kan je die veelal per dag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Daar zijn wel twee aandachtspunten:  

 • Voordat je de nieuwe polis accepteert, vraag je aan je bestuursleden of andere relevante personen binnen je coöperatie of zij iets weten wat tot een verzekeringsaanspraak zou kunnen leiden. De reden: als er later een aanspraak gedaan wordt, moet duidelijk zijn of dit onder de oude of de nieuwe verzekering valt. Je meldt dit bij de nieuwe verzekering via de zogenaamde ‘omstandighedenverklaring’ bij acceptatie (zie: ‘Hoe kan ik mij aanmelden’) én bij de oude verzekeraar vóór de opzegging. 
 • Zeg nooit de bestaande polis op voordat je van ons een bevestiging hebt dat de nieuwe verzekering rond is.  Er zouden dan aanspraken tussen ‘wal en schip’ kunnen vallen.

In sommige gevallen kan het handiger zijn om je lopende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te houden. Vraag hiervoor advies aan je eigen verzekeringsadviseur. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Kan ik me ook later in het jaar aanmelden? 

Dat kan. De dekking gaat dan met ingang van de datum zoals op de polis vermeld staat. Voor de looptijd, zie ‘Wat is de looptijd?’. Voor de kosten bij looptijden anders dan een jaar: zie ‘Wat kost de verzekering?’.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Welke verzekeringen heb ik misschien nog meer nodig? 

Dat verschilt per coöperatie. We onderscheiden vier categorieën coöperaties. Per categorie hebben we de relevante informatie voor je op een rij gezet. Lees meer

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat moet ik doen bij schade?

Hopelijk zal het niet nodig zijn, maar als je verzekerd bent en er is sprake van een mogelijke aanspraak/schade (in verzekeringstermen heet dit een ‘omstandigheid’), dan neem je contact op met verzekeringen@energiesamen.nu. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Waar kan ik meer informatie vinden? 

De AVB-infoset (download als Zip-bestand) waarmee je je kunt aanmelden bestaat uit: 

Heb je vragen, heeft iets haast of is voorlopige dekking gewenst? Neem contact op via verzekeringen@energiesamen.nu  

↑ Terug naar inhoudsopgave


Naar de pagina Verzekeringen