Energiegemeenschappen organiseren duurzame en betaalbare energie voor gemeenten, bedrijven en burgers

Local4local betekent samen met je energiegemeenschap je eigen energievoorziening organiseren volgens je eigen spelregels tegen een prijs die je ook zelf (samen) in de hand hebt. Dit is waar we zo snel mogelijk naar toe willen als coöperatieve beweging in de energietransitie. Met een consortium van dertien partners werken we aan dit concept.

De energietransitie is in volle gang. Het heeft even geduurd maar 2022 is hét jaar waarin de kentering gaat plaatsvinden. De productie van duurzame energie is goedkoper geworden dan fossiele energie en de daaraan gekoppelde marktprijs van elektriciteit. Dit leidt tot een nieuw gedachtepatroon in de energietransitie.

Coöperaties werken al sinds hun oorsprong in 1844 aan het leveren van productiegoederen aan hun leden zonder winstoogmerk. Met de huidige energieprijzen in gedachten stelden een grote groep producerende energiecoöperaties elkaar dit jaar de vraag: hoe krijgen we het voor elkaar om onze leden niet meer te laten betalen voor hun energie dan de kostprijs+ van de productie van duurzame energie.

Het antwoord op die vraag is het local4local-model: lokaal opgewekte stroom wordt lokaal gedeeld met de leden van een energiegemeenschap. In een energiegemeenschap zijn de leden niet alleen groepen burgers, zoals gebruikelijk in een energiecoöperatie, maar iedereen in de lokale gemeenschap: burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijk vastgoed.  

Local4local uitgelegd

Het local4local-concept is gericht op een betaalbare, betrouwbare, schone, duurzame, energiezuinige en voor gebruikers en omwonenden veilige woon/energievoorziening. 

Binnen dat kader zijn de volgende ontwikkelingen in onze maatschappij relevant:

  1. De energietransitie, die zich richt op het verlagen van de CO₂-emissies binnen onze energievoorziening

  2. De afnemende betaalbaarheid van onze energievoorziening.

  3. De sterke stijging van de kosten van het transport van energie.

  4. Het afnemende draagvlak voor de energietransitie.

  5. De opkomst van energiegemeenschappen van lokale overheden, bedrijven en burgers.

De directe aanleiding van dit project is het steeds groter wordende verschil tussen de kostprijs van de energie die de energiegemeenschappen zelf produceren en de prijs die de leden voor hun afname moeten betalen aan hun energie­leveranciers. Hieruit volgt de wens van de coöperatieve energiesector om dit fundamenteel beter te organiseren.

Doel

De doelstelling van local4local is het ontwikkelen en implementeren van een coöperatief model voor een integrale, duurzame, collectieve energievoorziening (het local4local-model), waarin de eindgebruiker niet meer dan de kostprijs+ betaalt voor zijn energie, met geminimaliseerde impact op de lokale energie-infrastructuur.

Het realiseren van een dergelijke inrichting van de lokale energievoorziening vergt de komende jaren een disruptieve procesinnovatie, om complexe institutionele, organisatorische, economische en juridische drempels te kunnen slechten. Door het initiëren van dit project willen de deelnemende partijen deze procesinnovatie in gang zetten.

Zie ook