Quickscan mogelijkheden voor het delen van de netaansluiting

Resultaat: inzicht in de mogelijkheden voor het delen van een aansluiting voor de specifieke lokale situatie van de initiatiefnemer. Concrete aanbeveling voor vervolgstappen.

Prijs: 1.100 euro exclusief btw

Adviseur: Leon Straathof

Toelichting

Nieuwe netaansluitingen bij de netbeheerder zijn steeds lastiger te realiseren vanwege de toenemende schaarste aan capaciteit op het net. Het delen van aansluitingen is daarom een kans voor ontwikkelaars van duurzame opwek. In de quickscan wordt de haalbaarheid onderzocht van drie opties voor het delen van een aansluiting:

Bij combinaties van producenten:

  • Cablepooling, als dit reductie van kosten of van netcapaciteit oplevert.

Bij combinaties van opwek, verbruik of opslag

  • De directe lijn.
  • Het gesloten distributiesysteem (een particulier elektriciteits- of gasnetwerk, meer informatie op de site van de ACM).

Deze dienstverlening omvat:

  • Intakegesprek (max. 1 uur).


  • Deskresearch / analyse (max. 5 uur) van
  • de lokale netsituatie
  • de aan te sluiten installaties / de potentiële ‘kabeldelers’
  • de actuele juridische mogelijkheden.


  • Rapportage van de bevindingen / aanbevelingen (max. 3 uur)


  • Doorspreken bevindingen (max. 1 uur).


Voor wie?

Deze dienst bieden we exclusief aan voor energiecoöperaties die direct of indirect (via een koepel) lid zijn van Energie Samen.

Interesse? 

Neem contact op met Ries Verhoeven via ries.verhoeven@energiesamen.nu


← Naar de pagina Hulp bij netaansluiting