Eerste hulp bij transportweigeringen

Resultaat: alsnog door de netbeheerder verstrekte netcapaciteit, of helderheid over dat die netcapaciteit werkelijk (voorlopig) redelijkerwijs niet verstrekt kan worden.

Prijs: 1.100 euro exclusief btw

Adviseur: Leon Straathof

Toelichting

Steeds meer energiecoöperaties krijgen te maken met weigeringen van netbeheerders om transportcapaciteit ter beschikking te stellen. De netbeheerder is alleen gerechtigd om te weigeren als honorering van de aanvraag daadwerkelijk zal resulteren in fysieke congestie. Voor leken is het zeer moeilijk om te beoordelen of de informatie van de netbeheerder hierover correct is en of deze in zijn recht staat. Vaak is ook onbekend op welke informatie de aanvrager recht heeft, bij wie hij moet zijn om deze te krijgen en hoe druk uitgeoefend kan worden om alsnog transportcapaciteit te krijgen. De ervaring leert dat sommige medewerkers van netbeheerders aanvragers met een kluitje in het riet proberen te sturen.

Deze dienstverlening omvat:

  • Vergaren en analyseren van de openbaar toegankelijke informatie over de beschikbare netcapaciteit in het deelnet waar de beoogde aansluiting onderdeel van uitmaakt (max. 2 uur).


 

  • Controleren of de argumentatie van de netbeheerder om transport te weigeren voldoet aan de wet- en regelgeving (max. 1 uur).


 

  • Adviseren over hoe druk te zetten op de netbeheerder; inclusief aanleveren van teksten om op te nemen in de correspondentie met de netbeheerder (max. 3 uur).


 

  • Deelnemen aan gesprekken met de netbeheerder (max. 4 uur).


 

Deze dienst omvat niet de eventuele vervolgstappen:

  • Ondersteunen bij het aanvragen van geschilbeslechting bij de ACM; afstemmen met de juridische ondersteuner.


  • Na positieve uitspraak van de ACM: terug naar stap 3.


  • Als de netbeheerder volhardt: ondersteunen bij de gang naar de rechter; afstemmen met de juridische ondersteuner.


Over deze eventuele vervolgstappen kunnen maatwerkafspraken gemaakt worden met de adviseur. Het hiervoor benodigde aantal uren is niet op voorhand te bepalen. Sowieso is hiervoor juridische ondersteuning sterk aan te raden.

Voor wie?

Deze dienst bieden we exclusief aan voor energiecoöperaties die direct of indirect (via een koepel) lid zijn van Energie Samen.

Interesse? 

Neem contact op met Ries Verhoeven via ries.verhoeven@energiesamen.nu


← Naar de pagina Hulp bij netaansluiting