Energie Verbonden in 't Gooi

Energie Verbonden is het samenwerkingsverband van energiecoöperaties in ’t Gooi e.o. Als lokale energiecoöperaties dragen we zorg voor de energietransitie in onze gemeente vanuit bewonersperspectief. Regionaal bundelen we waar nodig onze krachten en investeren in ontwikkeling, professionalisering en partnerschap. Energie Verbonden organiseert alleen regionaal wat lokaal versterkt, en laat over aan 'provinciaal' of 'landelijk' wat beter op die niveaus geregeld kan worden.

Contact

Contactpersoon: Anne-Marie Poorthuis, info@energieverbonden.nl

Website: https://energieverbonden.nl


Wind

Ondersteuning: Vooralsnog hypothetisch aangezien de regio windenergie vooralsnog uitsluit. Wij verwachten op termijn de lokale cooperaties te ondersteunen middels het oprichten van een aparte windcoöperatie 'Gooise Wind'.

Contactpersoon: aernoud.olde@gooisewind.nl

Zon op Land

Ondersteuning: Kennisdeling, beschikbaarheid praktijkervaring en projectleider, ondersteuning bij contact leggen met overheden en stakeholders.

Zon op Dak

Ondersteuning: Kennisdeling, beschikbaarheid praktijkervaring en projectleider, ondersteuning bij contact leggen met overheden en stakeholders.

Warmte

Ondersteuning: Kennisdeling, beschikbaarheid praktijkervaring en projectleider, ondersteuning bij contact leggen met overheden en stakeholders.

Energiebesparing

Ondersteuning: Het organiseren van gezamenlijke trainingen voor energiecoaches, samenwerkingspartner zijn van de regionale overheid, voorbereiding uitvoeringsplannen, delen plannen over praktische invulling, kennisdeling, projectleiders

Communicatie

Anne-Marie Poorthuis, Info@energieverbonden.nl