Energie Samen Noord Holland

Energie Samen Noord Holland heeft zijn wortels in de lokale energiecoöperaties. Wij zetten de kennis en kunde van onderaf in om tot een breedgedragen invulling van de Regionale Energiestrategie (RES) te komen. Onze speerpunten zijn; werkgroep Buurtwarmte NH, samenwerking met MNH in ParticipatieCoalitie NH, kennisdeling, stimuleren regionale samenwerking en op termijn tal van diensten voor lokale coöperaties.

Contact

Contactpersoon: Aernoud Olde, aernoud.olde@energiesamennoordholland.nl

Website: https://energiesamennoordholland.nl


Wind

Ondersteuning: Meedenken, kennisdeling, stimuleren regionale samenwerking, contact leggen met overheden en stakeholders, indien gewenst mensen van andere coöperaties betrekken.

Zon Op Dak

Ondersteuning: Meedenken, kennisdeling, stimuleren regionale samenwerking, contact leggen met overheden en stakeholders, indien gewenst mensen van andere coöperaties betrekken.

Warmte

Ondersteuning: Meedenken, kennisdeling, stimuleren regionale samenwerking, contact leggen met overheden en stakeholders, indien gewenst mensen van andere coöperaties betrekken.

De werkgroep Buurtwarmte Noord Holland ondersteund al jaren warmteprojecten 'van onderop', vooral door kennisdeling vanuit andere projecten. Inmiddels zijn meerdere van onze leden vergevorderd maar we moeten zo snel mogelijk van 15 naar 150 projecten groeien in Noord Holland. Meld je aan wanneer je stappen wilt zetten!

Contactpersoon: Guus Wattel, Guus.Wattel@energiesamennoordholland.nl