Coöperatie Energie Hart van Brabant (CE HvB)

De Coöperatie Energie Hart van Brabant (CE HvB) is een zogenaamde "onderkoepelende" coöperatie. Dit betekent dat de CE HvB niet een "koepel" is over de 14 LEC's (Lokale Energie Coöperaties) in HvB. De coöperatie is dienstbaar aan de leden van de CE HvB. De leden zijn op dit moment de 14 LEC's in de regio Hart van Brabant. De CE HvB ondersteunt bij de ontwikkeling en realisatie van de projecten. Daarnaast vertegenwoordigt zij de LEC's HvB richting de REKS HvB (Regionale Energie en Klimaat Strategie Hart van Brabant).

Contact

Contactpersoon: Jan-Willem Revet, janwillem@cder.nl


Wind

Ondersteuning: CE HvB ondersteunt de toekomstige windprojecten vanuit de opgedane kennis en ervaring bij de ontwikkeling en ervaring van het Burger Windpark Spinder (BWS).

Contactpersoon: Jan-Willem Revet, janwillem@cder.nl 

Zon op Land

Ondersteuning: Indien gewenst ondersteuning onderling door de bij de CE HvB aangesloten LEC's.Tot nu toe betreft het projecten die (mede) opgezet zijn door de LEC's.

Energiebesparing

Ondersteuning: LEC's zijn actief in hun eigen gemeenten, veelal i.s.m. de betreffende gemeente. Ervaringen van de LEC's worden naar elkaar uitgewisseld.

Contactpersoon: Wim Lemmens, lemmens.wim@live.nl

Communicatie

Contactpersoon: Wim Tobé, pr@dec-oisterwijk.nl