ValleiEnergie Advies en Projecten

Energiecoƶperaties in de regio Foodvalley kunnen ons inschakelen voor projectleiding over duurzame opwek projecten (wind en zon) en collectieve warmte initiatieven. Wij zorgen voor de uitvoering waarbij het eigenaarschap bij de lokale energiecoƶperaties blijft liggen.

Contact
Lex Hoefsloot: lex.hoefsloot@valleienergie.nl
Website: https://valleienergie.nl/advies/ 


Wind
Ondersteuning mogelijk voor projectleiding.

Zon op land
Ondersteuning mogelijk voor projectleiding.

Zon op dak
Ondersteuning mogelijk voor advisering en eventueel projectleiding.

Warmte
Ondersteuning mogelijk voor advisering en projectleiding.