Ús Koöperaasje

Ús Koöperaasje is de koepel van Friese energiecoöperaties die Fryslân wil verduurzamen en vergroenen, provinciebreed en op lokaal niveau. Wij helpen plaatselijke initiatieven om een energiecoöperatie op te richten en zich bij ons aan te sluiten. Met de coöperatiestructuur heeft elk lid inspraak in zowel Ús Koöperaasje als ons eigen energiebedrijf Energie VanOns. Participatie van de bevolking in de energietransitie en lokaal eigendom zijn voor ons belangrijk. Dat vereist goede randvoorwaarden. Daarom zijn ook namens de lokale coöperaties actief betrokken bij de Regionale Strategie (RES) in Fryslân en onderhouden we contact met een breed netwerk aan organisaties en overheden die belangrijk kunnen zijn voor onze leden. We zijn ook nauw betrokken bij de ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven waarin we samenwerken met de provincie Fryslan en het FSFE.

In Fryslân zijn al meer dan 60 energiecoöperaties actief met duurzame projecten. Met al die ervaring kunnen we goed van elkaar leren. Ús Koöperaasje stimuleert dit en wil initiatiefnemers met raad en daad bijstaan. Zo helpen we Friese inwoners om de voorziening van energie weer in eigen hand te nemen. Vragen? Ons verenigingsbureau beantwoordt die voor je. En weten we het antwoord niet? Dan zoeken we het voor je uit.

Contact
Mail: info@uskooperaasje.frl
website: https://uskooperaasje.frl/
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Ús Koöperaasje. 


Wind
Ondersteuning mogelijk voor:
Oprichten rechtspersoon.
Uitwisselen kennis en ervaringen.
Ontwikkelfinanciering.
Belangenbehartiging in o.a. RES

Zon op land
Ondersteuning mogelijk voor:
Oprichten rechtspersoon.
Uitwisselen kennis en ervaringen.
Ontwikkelfinanciering.
Belangenbehartiging in o.a. RES

Zon op dak
Ondersteuning mogelijk voor:
Oprichten rechtspersoon.
Uitwisselen kennis en ervaringen.
Ontwikkelfinanciering.
Belangenbehartiging in o.a. RES

Warmte
Ondersteuning mogelijk voor:
Oprichten rechtspersoon.
Uitwisselen kennis en ervaringen.
Ontwikkelfinanciering.
Belangenbehartiging in o.a. RES

Energiebesparing
Ondersteuning mogelijk voor:
Oprichten rechtspersoon.
Actieve deelname in netwerk energiecoaches.
Uitwisselen kennis en ervaringen. Ontwikkelfinanciering.
Belangenbehartiging in o.a. RES