Drentse Kei

De Drentse Koepel Energie Initiatieven (Drentse KEI) ondersteunt lokale Drentse energie-initiatieven en jaagt projecten aan. Dit doen we op talrijke manieren. We organiseren kennissessies, bieden hulp bij het oprichten van energiecoöperaties, geven advies bij het realiseren van energiebesparings/opwekprojecten, en behartigen de belangen van initiatieven. Daarnaast stimuleren we energie-initiatieven op plekken in Drenthe waar die nog niet zijn en zorgen we voor verbinding met lokale en regionale overheden, onderwijsinstalleingen en het bedrijfsleven. Ons doel is het voor alle Drenten bereikbaar maken van lokale energie-initiatieven, die professioneel en krachtig lokaal eigenaarschap van duurzame energie, en energietransitie in de eigen omgeving mogelijk maken.

Contact

Mail: info@drentsekei.nl
Contactpersoon: Margreet Schuiling: margreet@drentsekei.nl
Website: https://drentsekei.nl/ 


Wind
De Drentse KEI biedt ontwikkelondersteuning bij windprojecten in (gedeeltelijk) lokaal eigendom. Hierbij moet je denken aan ondersteuning bij subsidieaanvragen, het maken van businesscaseberekeningen, en advisering over participatietrajecten.

Zon op Land
We ondersteunen energiecoöperaties met zon op land projecten door kennis aan te reiken over lokaal eigendom, te helpen met het vinden van financiering, bijvoorbeeld via het Ontwikkelfonds en door met gemeenten in gesprek te gaan. We ontwikkelen niet zelf, maar leggen de verbinding met onze coöperatieve ontwikkelaar Bronnen vanOns.

Zon op dak
We ondersteunen coöperaties stap voor stap naar een coöperatief zonnedakproject. We bieden kennis aan over SCE en SDE-regeling, en het benutten van andere financiering, we delen voorbeelddocumenten en kunnen businesscaseberekeningen maken. Ook kunnen we bemiddelen tussen de coöperatie en dakeigenaar, contact leggen met de gemeente en netbeheerder en nog veel meer.

Warmte
Wilt u aan de slag met een warmteproject in buurt? Ook hierbij kan de KEI ondersteuning bieden in de ontwikkelfase, bijvoorbeeld om tot een projectplan te komen, te lobbyen bij overheden, het leggen van verbindingen met bedrijven en onderwijsinstellingen, en het organiseren van financiële middelen.

Energiebesparing
Ook energiecoöperaties die een lokaal energiebesparingsproject willen opzetten helpen we graag. Hiervoor werken we nauw samen met de Natuur-en Milieufederaties Drenthe. We helpen om tot een duurzaamheidsvisie te komen en concrete acties uit te zetten Ook delen we kennis over warmtescans, energiecoaches en collectieve inkoop van duurzame maatregelen.