Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) Den Haag

Met het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) wordt een deel van de aanloopkosten voor initiatieven van lokale duurzame energie- of besparingsprojecten voorgefinancierd. Het gaat specifiek om de kosten die je maakt in de (risicovolle) voorfase van je project, wanneer je nog niet weet of het project doorgaat.

De gemeente Den Haag heeft samen met Energie Samen en het Nationaal Groenfonds een pilot opgezet voor LISE. Is jouw initiatief in Den Haag en heb je al een eerste beoordeling van de gemeente, dan kun je bij Energie Samen de lening aanvragen.

Ga direct naar: lening aanvragen 

Wil je dat de gemeente Den Haag jouw initiatief beoordeelt, klik dan hier

Is jouw initiatief niet in Den Haag, dan kun je geen gebruik maken van het LISE fonds.

Voor wie is LISE

De aanvrager past in de doelgroep van het fonds:

 • Vereniging of samenwerkingsverband van wijkbewoners, 
 • lokale MKB, 
 • (sport/scouting-)verenigingen
 • VvE

Welke kosten worden voorgefinancierd?

Aanvragers die voldoen aan de voorwaarden kunnen voor het initiatief in Den Haag bij het fonds geld lenen voor:

 • personele ondersteuning (projectbegeleider).
 • ‘out-of-pocket-kosten’ voor specialistische onderzoeken of andere noodzakelijke deelstappen om te komen tot een financierbare business case en, indien van toepassing, een onherroepelijke vergunning voor je project.

Het fonds is bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame projecten van bierviltje of keukentafel tot financial close; het moment dat de financiering van je project rond is.

De ontwikkeling van een project kent drie fasen:

 • Haalbaarheid
 • Ontwikkelfase
  • Behalen vergunning
  • Verkrijgen subsidie
 • Voorbereiding realisatie

De lening wordt beschikbaar gesteld als projectdepot, waarbij Energie Samen alle facturen betaalt. Als een aanvrager zelf voldoende ervaring heeft met projectontwikkeling kan het als directe geldlening verstrekt worden.

De aanvrager investeert zelf minimaal 30 procent in het project.

Wanneer financial close voor het project is bereikt, stort de aanvrager het beschikbaar gestelde geld terug, met een premie. Zo houdt het fonds zich uiteindelijk zelf in stand en kunnen ook andere duurzame projecten in Den Haag worden gefinancierd. Mocht het project onverhoopt niet doorgaan, dan hoeft de aanvrager niets terug te betalen.

De voorwaarden kun je hier downloaden.

Waarom is LISE nodig?

Het Stedelijk Energieplan (2020) is een ambitiedocument met een lange termijnvisie op de Haagse energietransitie. In dit plan worden de belangrijkste ingrediënten van de Haagse strategie beschreven om de overgang van fossiele naar duurzame energie in beweging te zetten. Een belangrijk knelpunt bij de energietransitie is de ontwikkeling en uitrol van nieuwe energietransitie-projecten op wijkniveau.

Het gaat daarbij om projecten waar inwoners, lokale ondernemers en organisaties actief bij betrokken zijn. In de praktijk blijkt dat veel van deze wijkinitiatieven moeite hebben om echt op gang te komen. Het is voor lokale wijkinitiatieven vaak lastig om financieel vlot en zelfstandig door hun projectontwikkeling-fase te komen. Banken bijvoorbeeld stellen zich in deze risicovolle fase van projectontwikkeling zeer terughoudend op. Subsidiemogelijkheden zijn vaak alleen beschikbaar voor ondersteuning van de eerste initiatieffase. Met het beschikbaar stellen van gelden voor projectondersteuning en risicokapitaal wordt dit probleem opgelost. Kennis, kunde en geld kunnen nu beschikbaar komen voor initiatieven die kansrijk zijn.

Hoe werkt het LISE fonds?

Energie Samen doet eenmaal per maand bij het Nationaal Groenfonds een voordracht van projecten met een aanvraag voor de lening. Het Nationaal Groenfonds verstrekt vanuit het LISE-fonds leningen aan Energie Samen als fondsmanager. Energie Samen stelt de financieringsovereenkomst op met de aanvrager. De lening wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een projectdepot.

Meer informatie

Bekijk onderstaande pagina voor meer info over de voorwaarden van het fonds en aanvragen van financiering.

Neem bij vragen contact op met: fondsen@energiesamen.nu

Informatie over Duurzame Stad in Den Haag  

Voorwaarden 

 • Lening aanvragen bij LISE

  Op deze pagina vind je de voorwaarden voor het aanvragen van een lening bij het LISE fonds en een link naar het aanvraagformulier.