Fusie Hoom en Energie Samen: veelgestelde vragen

Hoom en Energie Samen gaan vanaf 1 januari 2022 verder als één organisatie. De leden van beide coöperaties hebben groen licht gegeven voor de fusie. De fusie tussen Hoom en Energie Samen is logisch gezien de vergelijkbare missies: het versterken van de energietransitie van onderop, en het sterk overlappende ledenbestand. Op deze pagina vind je antwoord op veel vragen over deze fusie.

Inhoudsopgave

Over de fusie

Over Energie Samen en Hoom

Speciaal voor leden van Hoom en Energie Samen

Zie ook: Hoom & Energie Samen gaan samen verder (nieuwsbericht 17 januari 2022)


Over de fusie

Waarom deze fusie?

 • Buurtwarmte (de warmtedienst van Energie Samen) en Hoom verbinden wijk en individu vanuit een coöperatieve structuur en werken met collectieve processen. De kracht van Hoom zit op het niveau van het huis, de kracht van Buurtwarmte zit op het niveau van het proces in de wijk inclusief de collectieve warmtevoorziening. Beide zijn uiteindelijk nodig. Samen bieden we een volledig aanbod voor een coöperatieve aanpak om iedere wijk in Nederland te ondersteunen richting aardgasvrij.
 • Een fusie biedt de beste kans om de door Hoom ontwikkelde tools waaronder het Hoomdossier en het trainingsaanbod te behouden en verder te ontwikkelen voor de gezamenlijke achterban.
 • We hebben hetzelfde doel en dezelfde doelgroepen voor samenwerking met bewonersinitiatieven en energiecoöperaties.  
 • Door de expertise en diensten van Buurtwarmte en Hoom te combineren is het mogelijk om een integrale wijkaanpak te creëren die past in de uitdaging waar wij als samenleving voor staan in de warmtetransitie: een betaalbare transitie in samenwerking met bewoners.  
 • Buurtwarmte en Hoom kunnen samen als ‘fullservice-”organisatie veel beter inspelen op de vraag en behoefte van gemeenten dan afzonderlijk. 

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat levert de fusie op voor energiecoöperaties?

Warmte wordt een belangrijk onderdeel van de energietransitie en is ook een belangrijk onderdeel van het energiesysteem. Onze werkzaamheden en kennis op het gebied van warmte zijn interessant voor alle coöperaties. Steeds meer energiecoöperaties, ook die zich aanvankelijk alleen op productie richtten (zon en wind), kijken naar wat ze kunnen doen op het gebied van energiebesparing en duurzame warmte. Daarmee bieden zij meerwaarde aan hun leden. Energiecoöperaties kunnen door de fusie gebruik maken van een compleet aanbod op het gebied van warmte.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat voor aanpak zien Energie Samen en Hoom concreet voor zich?

Op dit moment werken we hard (samen) aan onze aardgasvrij-ready wijkaanpak. Hierin komen alle activiteiten: van het organiseren van de buurt tot en met het begeleiden van bewoners met een plan voor energiebesparende maatregelen in hun huis, aan bod.

Wij denken dat dit veel potentie heeft, want in het kader van het Klimaatakkoord, hebben alle gemeenten eind 2021 een warmtetransitievisie per wijk opgesteld. De grootste vraag die leeft bij gemeenten is: hoe nu verder? Daarom willen wij kennis bundelen vanuit leden die pilots uitvoeren binnen de wijkaanpak en nieuwe pilots opstarten waarin de individuele bewonersreis wordt gekoppeld met de sociale organisatie in de wijk.

↑ Terug naar inhoudsopgave


Over Energie Samen en Hoom

Wie is Hoom?

Hoom is de landelijke coöperatie die op lokaal niveau bewoners en gemeenten helpt om met elkaar woningen te verduurzamen.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat is het doel van Hoom?

Hoom heeft als doel de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen door voorlopers (georganiseerd in energiecoöperatie, stichtingen, etc) te helpen om bewoners in hun buurt of regio succesvol te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat doet Hoom?

Hoom biedt praktijkgerichte ondersteuning met opleidingen, tools en expertise. De producten en diensten van Hoom ondersteunen de warmtetransitie van onderop via energiecoöperaties.

Hoom Energiecoach leertraject en community
De praktijkgerichte opleidingen van Hoom geven de energiecoach kennis en vaardigheden om als vrijwilliger mensen in beweging te krijgen. Energiecoaches die het leertraject succesvol doorlopen hebben krijgen een certificaat. Het certificaat staat voor de kwaliteit van energiecoaches en uniformiteit in de (uitkomst van) coachgesprekken. Lees meer

Hoomdossier
Het Hoomdossier is een online tool voor energie-initiatieven die hun bewoners willen begeleiden met het verduurzamen van hun woning. Het dossier levert op basis van gegevens over energieverbruik en gedrag een planningsadvies op maat voor verduurzamingsmaatregelen. Meer dan 11.000 bewoners hebben al een Hoomdossier. Lees meer

Wijkscan 
De wijkscan is een handig instrument voor de energiecoach. Het is een analyse van de woningen en de mogelijkheden voor energiebesparing in de wijk in opdracht van een gemeente of energiecoöperatie. Lees meer

Projecten
Wanneer een gemeente of energiecoöperatie nog geen stevige energiecoachaanpak heeft, realiseert of versterkt Hoom een energiecoachaanpak door energiecoaches te werven, op te leiden, de juiste infrastructuur op te zetten, en door de inzet van energiecoaches (tijdelijk) te coördineren. Het doel is om dit te verankeren bij het lokale initiatief. Meer informatie: neem contact op via info@hoom.nl.

Voor iedereen die Hoom nog niet goed kent, lees meer in het zeer inspirerende overzicht van de afgelopen 5 jaar!

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wie is Energie Samen?

Energie samen is de landelijke koepelcoöperatie en belangenorganisatie voor energiecoöperaties.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat is het doel van Energie Samen?

Energie Samen wil de energietransitie versnellen door het versterken van de coöperatieve duurzame energiebeweging.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat doet Energie Samen?

 • Belangenbehartiging voor energiecoöperaties. Energie Samen is de landelijke vertegenwoordiger van energiecoöperaties in Den Haag en behartigt de belangen van haar achterban bij overheden, toezichthouders en netbeheerders. Lees meer
 • Organiseren van kennis in de Energie Samen Academie: kennisontwikkeling, trainingen, specifieke expertise. Op dit moment wordt daarvoor de Energie Samen Academie opgezet: een online platform waarop relevante info te vinden is voor energiecoöperaties. Totdat de Energie Samen Academie in de lucht is, is het kennisaanbod van Energie Samen hier te vinden
 • Energie Samen is onderdeel van de Participatiecoalitie, een samenwerkingsverband van organisaties die met burgers werken aan de bottom up energietransitie en warmtetransitie. Energie Samen ondersteunt energiecoöperaties bij hun rol in de Regionale Energiestrategieën en Aardgasvrije Wijken.
 • Diensten voor energiecoöperaties:
  • Wind en Zon: ondersteuning bij opwekprojecten, o.a. verzekeringen en fondsen voor financiering. Ondersteuning bij projectontwikkeling wordt steeds meer vanuit de regionale koepels opgepakt. Lees meer
  • Zon op Nederland-formule: projectondersteuning op maat en administratie voor kleinschalige zonneprojecten. Lees meer
  • Econobis: een slagvaardig ICT systeem voor informatieverwerking, administratie, en het organiseren van crowdfunding. Ook het Hoomdossier wordt ondersteund met Econobis. Lees meer
  • Buurtwarmte is de dienst die zich specifiek richt op de warmtetransitie. Buurtwarmte biedt ondersteuning aan buurtcollectieven die met hun dorp of wijk aardgasvrij willen worden en gezamenlijk een warmteoplossing willen ontwikkelen en beheren. Lees meer 
  • Flex: In het energiesysteem van de toekomst speelt systeemintegratie een cruciale rol. Daarmee bedoelen we slimme energiecombinaties die een oplossing bieden voor onbalans tussen opwek en verbruik van stroom en voor de toenemende krapte op het elektriciteitsnet (die slimme combinaties noemen we ook wel ‘flex’). Voor een succesvolle systeemintegratie zijn drie componenten nodig: mensen, wetgeving en diensten. Energie Samen werkt aan alle drie de componenten. Lees meer

↑ Terug naar inhoudsopgave

Met wie kan ik contact opnemen als ik meer wil weten over Energie Samen en Hoom?

Karlijn Arkesteijn is de procesbegeleider van de fusie van Hoom met Energie Samen. Zij weet alle ins en outs van beide organisaties.  karlijn.arkesteijn@energiesamen.nu of 06-11788607

↑ Terug naar inhoudsopgave


Speciaal voor leden van Hoom en Energie Samen

Wat is de tijdlijn van het fusieproces vanaf nu?

De rechten en verplichtingen van Hoom worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 overgenomen door Energie Samen. De verwachting is dat de fusie formeel ingaat per april 2022. Tot die tijd moet nog een aantal formele procedures worden doorlopen.
Leden van Hoom worden uitgenodigd voor de ALV's van Energie Samen, maar hebben (nog) geen stemrecht totdat de fusie formeel rond is.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Gaat de raad van advies van Hoom over naar Energie Samen?

Nee, die wordt formeel opgeheven.

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat verandert er voor Hoom-leden ?

 • Leden van Hoom: veel leden van Hoom zijn ook al lid van Energie Samen. Voor hen vervalt het lidmaatschap van Hoom. 
 • Leden van Hoom die nog geen lid zijn van Energie Samen: 
  • coöperaties en verenigingen: zij worden door de fusie automatisch lid. 
  • stichtingen: alleen coöperaties en verenigingen kunnen lid mét stemrecht van Energie Samen worden. Eerst worden de stichtingen en verenigingen daarom aspirant-lid van Energie Samen. Als ze passen binnen de doelstelling van Energie Samen, zal het bestuur ze voordragen aan de ALV om volwaardig lid te worden. 
 • Het trainingsaanbod van Hoom blijft gelijk. Ook na de fusie kun je bij Hoom terecht voor opleidingen tot energiecoach.  

↑ Terug naar inhoudsopgave

Wat wordt de contributie voor leden van Hoom?

Op dit moment wordt gewerkt aan een overgangsregeling. Vanaf 2023 geldt de contributie van Energie Samen, die jaarlijks door de ALV wordt vastgesteld. Lees meer over lidmaatschap en de contributieregeling van Energie Samen

↑ Terug naar inhoudsopgave

Kunnen leden van Energie Samen de trainingen van Hoom volgen?

Zowel (oud) Hoom-leden als leden van Energie Samen kunnen cursisten aanmelden voor de opleidingstrajecten van Hoom. Voor iedereen geldt het tarief voor leden dat nu al geldt voor leden van Hoom.  Je hoeft overigens niet lid te zijn van Hoom of Energie Samen om een training te kunnen volgen, maar er gelden dan wel andere tarieven. Je vindt de trainingen hier

↑ Terug naar inhoudsopgave

Bij wie kan ik terecht met vragen over de opleidingen van Hoom?

Mocht je vragen hebben over de opleidingen van Hoom, dan kun je contact opnemen met info@hoom.nl. Antoinette Dekker blijft het vaste gezicht achter de mailbox en zal je, zoals je gewend bent, zo goed mogelijk op weg helpen. 

↑ Terug naar inhoudsopgave