Energie Samen

Energie Samen
 • Samenwerken aan de energietransitie!

  Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven.

  Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steken wij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten! 

  Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan en profiteren van een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal. Vind de energiecoöperatie in jouw buurt: energiesamen.nu/energiecooperaties

 • Wij behartigen jouw belangen

  Energie Samen behartigt de belangen van energiecoöperaties en andere duurzame energiecommunities bij overheden, toezichthouders en netbeheerders.

  Energie Samen vertegenwoordigt direct of indirect het grootste deel van de coöperatieve en particuliere opwek in Nederland. Samen staan we sterker; door onze grote achterban hebben we een stevig netwerk kunnen opbouwen, zowel bij de ministeries als in de Tweede Kamer. En door krachten te bundelen met anderen kan je je als lokale energiecoöperatie bezig houden met je kerntaak: de energietransitie op lokaal niveau.

 • Onze diensten voor jou!

  Als energie-initiatief wil je aan de slag. Met onze vijf diensten helpen we je waar nodig, professioneel en altijd op maat: ontwikkeling van flexdiensten via Flex, leden- en projectadministratie via Econobis, projectbegeleiding via Wind en Zon, postcoderoosprojecten via Zon op Nederland en ondersteuning van de warmtetransitie via Buurtwarmte.

 • Aan de slag!

  • Energiecoöperaties in jouw buurt

   Vind de energiecoöperatie in jouw buurt

  • Financiering

   Financiering

  • Ontwikkelfonds

   Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

  • Realisatiefonds

   Realisatiefonds voor energiecoöperaties

  • Krediet grote projecten

   Krediet grote projecten

  • Regionale koepels van energiecoöperaties

   Regionale koepels

  • Postcoderoossubsidie SCE (vanaf 2021)

   Postcoderoossubsidie SCE

  • Postcoderoosregeling PCR (tot 2021)

   Postcoderoosregeling PCR

  • Regionale energiestrategie

   Aan de slag met de regionale energiestrategieën

  • Compliance

   Meer informatie en hulp bij financiële regels

  • Hulp bij netaansluiting

   Hulp bij netaansluiting

  • Verzekeringen

   Verzekeringen: wat moet je weten?

  • Energie Samen Magazine

   Energie Samen Magazine: ons prachtige ledenblad

  • Vakblad Wind&Zon

   Wind&Zon, ons vakblad voor duurzame energie

 • Sluit je aan!

  Sluit je ook aan bij onze groeiende beweging en werk mee aan de energietransitie van onderop!

  Word lid of supporter van Energie Samen of abonneer je op de nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte!

 • Evenementen & trainingen

  • De rol van gemeenten bij 50% lokaal eigendom (herhaling)

   Gemeenteraden hebben een belangrijke rol bij de realisatie van duurzame energieprojecten. Zij bepalen vaak de voorwaarden waaronder wind- en zonneprojecten welkom zijn in de gemeente, zoals 50% lokaal eigendom. Wat 50% lokaal eigendom betekent en hoe je het kunt organiseren leer je in deze korte online workshop.
   Datum:11-10-2022
   Tijd:19:30 - 20:30
  • Algemene Ledenvergadering (ALV) 4 november 2022

   Oorspronkelijk was deze ALV gepland op 14 oktober. Binnenkort ontvangen de leden een uitnodiging en meer informatie. Alle leden en supporters zijn welkom op de ALV. Energie-coöperaties en -initiatieven hebben stemrecht.
   Datum:04-11-2022
   Tijd:14:00 - 16:00
  • Bijpraten over de lobby

   Elke twee maanden kan je je als lid van Energie Samen online laten bijpraten door Siward Zomer en Ries Verhoeven over onze lobbyactiviteiten. Ook kan je vragen stellen, het gesprek aangaan en zelf lobbypunten inbrengen.
   Datum:10-11-2022
   Tijd:12:00 - 13:00
  • Energie Samen en energiecoöperaties richten een maatschappelijk dienstenbedrijf op voor warmtenetten

   Kennisdeling, Buurtwarmte
   Voorbeelden uit Denemarken laten zien dat de warmtetransitie enorm versneld wordt als gemeenten en coöperaties ondersteund worden bij de financiële, technische, administratieve of juridische vragen die er zijn als ze een warmtenet willen ontwikkelen of exploiteren.
   04-10-2022
  • 31 oktober – 2 november: Transform.Hackathon

   Kennisdeling, Participatie
   Doe mee aan Transform.Hackathon! Samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is Energie Samen owner van de challenge Value (waarde) – Increasing value through selling less. Hoe gaan we nieuwe waardemodellen ontwikkelen die lokale uitwisseling van energie simpel, effectief en toepasbaar maakt, zodat iedereen kan meedoen en bijdragen aan de transitie? Denk mee, doe mee en verander mee!
   04-10-2022
  • Participatiemonitor 2021: toenemende productie met lokaal eigendom

   Participatie, Klimaatakkoord (KEA)
   In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat er wordt gestreefd naar 50 procent eigendom van de lokale omgeving bij de productie van wind- en zonne-energie op land in 2030, om de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk te verdelen en het lokaal zeggenschap te vergroten. In de Participatiemonitor 2021 is de stand van zaken voor projectparticipatie in kaart gebracht.
   03-10-2022
 • Inspiratie en successen

  • 600 inwoners kopen samen windmolens 'De Watergeuzen'

   600 inwoners kopen samen windmolens 'De Watergeuzen'

   Het is een groep van 600 inwoners van de regio Holland Rijnland gelukt € 1,65 miljoen bij elkaar te krijgen om samen twee windmolens te kopen. Na krap veertien maanden (een maand eerder dan verwacht) zijn ‘De Watergeuzen’ nu 100 procent in handen van omwonenden. Rijnland Energie Coöperatie heeft daarmee een primeur:... Lees verder
   Het is een groep van 600 inwoners van de regio Holland Rijnland gelukt € 1,65 miljoen bij elkaar te krijgen om samen twee windmolens te kopen. Na krap veertien maanden (een maand eerder dan verwacht) zijn ‘De Watergeuzen’ nu 100 procent in handen van omwonenden. Rijnland Energie Coöperatie heeft daarmee een primeur:... Lees verder
   ga naar 600 inwoners kopen samen windmolens 'De Watergeuzen'
  • Baas over eigen energie in Midden-Drenthe

   Baas over eigen energie in Midden-Drenthe

   Wie aan Midden-Drenthe denkt ziet in gedachten pittoreske oude dorpjes, uitgestrekte heidegebieden en… zonneparken. Deze gemeente is namelijk de eerste Drentse gemeente waar inwoners, verenigd in het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM), samen met vijf lokale energiecoöperaties, zich sterk maken voor het lokale eigend... Lees verder
   Wie aan Midden-Drenthe denkt ziet in gedachten pittoreske oude dorpjes, uitgestrekte heidegebieden en… zonneparken. Deze gemeente is namelijk de eerste Drentse gemeente waar inwoners, verenigd in het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM), samen met vijf lokale energiecoöperaties, zich sterk maken voor het lokale eigend... Lees verder
   ga naar Baas over eigen energie in Midden-Drenthe
  • Onderzoek energietransitie en rechtvaardigheid

   Onderzoek energietransitie en rechtvaardigheid

   Stagiair Luuk van Santen doet onderzoek naar de energietransitie en rechtvaardigheid. Hij focust op Zeewolde, interessant vanwege de komst van een groot windpark en de discussie rond de mogelijke komst van een enorm datacenter. Tijdens zijn onderzoek zal hij zijn ervaringen delen via dit blog.
   Stagiair Luuk van Santen doet onderzoek naar de energietransitie en rechtvaardigheid. Hij focust op Zeewolde, interessant vanwege de komst van een groot windpark en de discussie rond de mogelijke komst van een enorm datacenter. Tijdens zijn onderzoek zal hij zijn ervaringen delen via dit blog.
   ga naar Onderzoek energietransitie en rechtvaardigheid
 • Onze mensen

  De mensen van bestuur en bedrijfsbureau Energie Samen.

   • André Jurjus
   • Voorzitter coöperatie Energie Samen
   • In het bestuur brengt André een jarenlange ervaring met energiebeleid (nationaal en Brussel) en het hele energiesysteem in. Na 16 jaar in Den Haag werkzaam geweest te zijn, is hij nu adviseur 'beleid en bestuur voor de energietransitie'. André, opgegroeid in de Achterhoek, woont in Haarlem en is lid van energiecoöperatie Kennemer Kracht.
   • Siward Zomer
   • Coöperatief directeur Bedrijfsbureau Energie Samen
    • Amsterdam
   • Siward is een gepassioneerde en overtuigende belangenbehartiger van burgerinitiatieven. De zin in het Klimaatakkoord over het streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving is één van zijn grote successen. Dit geeft de coöperatieve energiesector de mogelijkheid om de komende vijf jaar een stevige positie te verwerven en vast te houden. En dat is waar hij het voor doet, als jouw belangenbehartiger.
   • Sijtze Brandsma
   • Algemeen Directeur Bedrijfsbureau Energie Samen
    • Dongen
   • Sijtze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het bedrijfsbureau van Energie Samen. Hij pakt project- en financieringskansen kansen aan waar hij ze ziet liggen. En hij heeft een scherpe kijk op governance vraagstukken.