Ontstaan

Energie Samen is in mei 2018 opgericht.

De oprichtende organisaties kwamen allemaal voort vanuit lokale en coöperatieve duurzame energie-initiatieven. Vanuit verschillende invalshoeken versterkten zij al jaren met succes de beweging voor duurzame energie. Energie Samen werkte vanaf het begin nauw samen met onafhankelijk kennisplatform HIER opgewekt. De oprichters zijn inmiddels gefuseerd binnen Energie Samen. ODE Decentraal, REScoopNL, Buurtwarmte en Ecode (Econobis) in 2019, PAWEX in 2020, Hoom in 2022.


ODE Decentraal: goede regelingen voor coöperaties

De grootste belangenvereniging voor duurzame energiecommunities in Nederland. ODE Decentraal is in 2019 gefuseerd binnen Energie Samen. De leden van ODE Decentraal zijn daarmee lid geworden van Energie Samen en ODE Decentraal is opgeheven, zoals besloten door de algemene ledenvergaderingen van ODE Decentraal en Energie Samen.

REScoopNL

REScoopNL is opgericht op 1 november 2013 met aanvankelijk achttien leden, met de bedoeling elkaar te helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten. REScoopNL heeft sindsdien veel burgerinitiatieven kunnen ondersteunen. Per 1 juli 2018 waren al meer dan 175 coöperaties aangesloten (via ongeveer 135 leden). De leden van REScoopNL waren coöperaties (of koepels van coöperaties) op het gebied van duurzame energie. Sommige hadden al productiecapaciteit (windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales); andere hadden projecten in voorbereiding. REScoopNL is in 2019 gefuseerd binnen Energie Samen. De leden van REScoopNL zijn daarmee lid geworden van Energie Samen en REScoopNL is opgeheven, zoals besloten door de algemene ledenvergaderingen van REScoopNL en Energie Samen. 

Econobis: professionele producten voor en door coöperaties

ICT-producten speciaal voor coöperaties om ervoor te zorgen dat alle coöperaties, klein en groot op een betaalbare manier professioneel aan de slag kunnen en voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom administratie, financiën en privacy. Econobis was een product van de coöperatie Ecode. Die is in 2019 gefuseerd binnen Energie Samen. De leden van Ecode zijn daarmee lid geworden van Energie Samen en Ecode is opgeheven, zoals besloten door de algemene ledenvergaderingen van Ecode en Energie Samen.

Pawex: belangenbehartiging voor particuliere windturbine-exploitanten

PAWEX is de grootste belangenbehartiger voor Particuliere Windturbine-Exploitanten. PAWEX fuseert in 2020 binnen Energie Samen. De leden van PAWEX kunnen lid worden van Energie Samen, van Windunie, VWF of VWG en PAWEX is opgeheven, zoals besloten door de algemene ledenvergaderingen van PAWEX en Energie Samen.

Coöperatie Hoom: succes met energiebesparing

Hoom is de landelijke coöperatie die lokale energiecommunities en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal. Lees meer: hoom.nl


← Naar de pagina Over Energie Samen