Officieel

Voor wie van de kleine lettertjes houdt: Akte van oprichting en statuten (11 mei 2018, pdf) en uittreksel Kamer van Koophandel (14 mei 2018, pdf).

De fusie tussen REScoopNL, ODE Decentraal en Ecode binnen Energie Samen is formeel nog niet afgerond. De nieuwe statuten vind je hier (20 juni 2019, pdf).