nieuws

 • Primeur voor Achterhoekse gemeenten: gezamenlijk zonnepark

  Participatie, Wind en Zon
  De Achterhoekse gemeenten hebben gezamenlijke een zonnepark gekocht. Dit doen zij samen vanuit de organisatie AGE BV, waar acht Achterhoekse gemeenten gezamenlijk eigenaar van zijn. Het zonnepark is ontwikkeld door Gemeente Montferland, met hulp van Agem Energie Experts en bevindt zich op een voormalig voetbalveld en een bijbehorend trainingsveld in Braamt. Het park draagt de naam Zonnepark Braamt.
  20-03-2023
 • Maandbericht energie-opwek februari

  Wind en Zon, Buurtwarmte
  De maand februari was een slechte maand voor de productie van hernieuwbare energie. Er was weinig wind en de groeiende productie uit zonnepanelen compenseerde dat niet. Ten opzichte van februari vorig jaar kwam de productie 14 procent lager uit. Er waren wel twee dagen dat zon en wind in de middag meer dan 100 procent van de binnenlandse stroomvraag produceerden. Kantekening bij de dip is dat februari vorig jaar een topmaand was wat betreft wind met bijbehorende hoge productie. Dit blijkt uit de maandcijfers van energieopwek.nl
  08-03-2023
 • Boekpresentatie 'Met de wind mee' over 50 jaar energietransitie

  PR, Wind en Zon, Particuliere windturbines
  Frans van der Loo, windenergie-expert en al sinds jaar en dag lid van Energie Samen, heeft een boek geschreven over 50 jaar energietransitie. In zijn boek 'Met de wind mee' laat Van der Loo mensen aan het woord die vanuit hun werk middenin de energietransitie staan. In vogelvlucht schetst hij een scherp beeld van de energietransitie in Nederland. Op 16 maart presenteert hij zijn boek in het Amsterdams Vredescafé.
  08-03-2023
 • Toekomstverkenners: Siward Zomer in VPRO Tegenlicht

  Kennisdeling, PR, Participatie, Zon op Nederland, Wind en Zon, Buurtwarmte, Flexibiliteit
  In de serie Tegenlicht Toekomstverkenners gaat VPRO met tien inspirerende sprekers op zoek naar sporen van de toekomst in het nu. Onlangs spraken ze met Siward Zomer, onze coöperatief directeur.
  17-02-2023
 • Subsidie voor local4local: lokale energie lokaal leveren tegen kostprijs+

  Wind en Zon, Flexibiliteit
  Local4local betekent samen met je energiegemeenschap je eigen energievoorziening organiseren volgens je eigen spelregels tegen een prijs die je ook zelf (samen) in de hand hebt. Lokaal opgewekte energie lokaal delen met de leden van een energiegemeenschap tegen kostprijs+. Dit is waar we zo snel mogelijk naar toe willen als coöperatieve beweging in de energietransitie. Met de deze week toegekende subsidie uit de MOOI-regeling (4,6 miljoen euro) en investeringen door deelnemende leden (3,2 miljoen) kunnen we daar vanaf 2023 voortvarend mee aan de slag.
  21-12-2022
 • De Windvogel en Emmett Green willen batterij bij windturbine Amstelvogel

  Netcapaciteit, Wind en Zon
  Burgercoöperatie De Windvogel en Emmett Green hebben het plan opgevat om samen een mega-batterij te plaatsen naast windturbine 'de Amstelvogel' in Ouderkerk aan de Amstel. Batterij en windmolen maken gebruik van dezelfde netaansluiting.
  12-12-2022
 • Uitkomsten enquête SCE 2022

  Belangenbehartiging, Zon op Nederland, Wind en Zon, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Om een beeld te krijgen over de ervaringen met de SCE-regeling heeft HIER in het voorjaar van 2022 een enquête uitgezet over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De resultaten laten zien dat de SCE in algemene zin wordt gezien als een verbetering ten opzichte van de oude postcoderoosregeling. Maar daarmee zijn we er nog niet.
  26-08-2022
 • Participatiecoalitie luidt de noodklok voor regionale energieprojecten

  Netcapaciteit, RES’en, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  Het afgelopen jaar hebben de regionale energieprojecten nagenoeg stilgelegen. Dit concludeert de Participatiecoalitie (waar Energie Samen deel van uitmaakt) op basis van een eigen enquête en het vandaag gepresenteerde rapport van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
  07-07-2022
 • Afgevaardigden energiecoöperaties in gesprek met minister Jetten

  Wind en Zon, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Energie Samen was 30 juni samen met zes afgevaardigden van de sector van energiecoöperaties op bezoek bij Klimaatminister Rob Jetten. We zijn door hem uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek om toe te lichten wat er speelt bij energiecoöperaties en andere bottom-up-initiatieven in de energietransitie. Tijdens het gesprek werden 10 actiepunten voor de energietransitie van onderop aangeboden aan de minister.
  30-06-2022
 • Handreiking samenwerkingsovereenkomsten met ontwikkelaars

  Kennisdeling, RES’en, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  De energietransitie is een complexe opgave waarin veel samengewerkt moet worden. Bijvoorbeeld tussen energiecoöperaties en bedrijfsmatige projectontwikkelaars. Om de verschillende uitgangspunten bij elkaar te brengen in zo'n samenwerking, helpt het om duidelijke afspraken vast te leggen in een samenwerkingscontract of samenwerkingsovereenkomst. In de handreiking samenwerkingsovereenkomsten vind je precies wat je daar allemaal in kunt zetten.
  09-06-2022
 • Realisatiefonds financiert eerste zonneproject

  Financiering, Zon op Nederland, Wind en Zon
  Aan de Meikade in Ede is het eerste duurzame energieproject gefinancierd met behulp van het Realisatiefonds. Met de Realisatielening van dit nieuwe landelijke fonds financieren lokale energiecoöperaties zonneprojecten. Het twee hectare grote zonnepark van energiecoöperatie ValleiEnergie is bovendien het eerste zon-op-land project in de gemeente Ede.
  13-04-2022
 • Slim energie delen: goed voor energiecoöperaties en voor het net

  Netcapaciteit, Wind en Zon, Flexibiliteit
  Door energie slim te delen kan aan de wens van energiegemeenschappen tegemoetgekomen worden om hun energie direct te delen met hun leden, en tegelijkertijd wordt het net ontzien. Zo kunnen we maatschappelijk kosten besparen. Een win-winsituatie voor alle partijen. Slim energiedelen is een vorm van energiedelen die gericht is op minimaal elektriciteitstransport. Energie Samen schreef er een whitepaper over en maakte een video.
  28-02-2022