nieuws

 • Uitkomsten enquête SCE 2022

  Belangenbehartiging, Zon op Nederland, Wind en Zon, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Om een beeld te krijgen over de ervaringen met de SCE-regeling heeft HIER in het voorjaar van 2022 een enquête uitgezet over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De resultaten laten zien dat de SCE in algemene zin wordt gezien als een verbetering ten opzichte van de oude postcoderoosregeling. Maar daarmee zijn we er nog niet.
  26-08-2022
 • Participatiecoalitie luidt de noodklok voor regionale energieprojecten

  Netcapaciteit, RES’en, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  Het afgelopen jaar hebben de regionale energieprojecten nagenoeg stilgelegen. Dit concludeert de Participatiecoalitie (waar Energie Samen deel van uitmaakt) op basis van een eigen enquête en het vandaag gepresenteerde rapport van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
  07-07-2022
 • Afgevaardigden energiecoöperaties in gesprek met minister Jetten

  Wind en Zon, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Energie Samen was 30 juni samen met zes afgevaardigden van de sector van energiecoöperaties op bezoek bij Klimaatminister Rob Jetten. We zijn door hem uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek om toe te lichten wat er speelt bij energiecoöperaties en andere bottom-up-initiatieven in de energietransitie. Tijdens het gesprek werden 10 actiepunten voor de energietransitie van onderop aangeboden aan de minister.
  30-06-2022
 • Handreiking samenwerkingsovereenkomsten met ontwikkelaars

  Kennisdeling, RES’en, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  De energietransitie is een complexe opgave waarin veel samengewerkt moet worden. Bijvoorbeeld tussen energiecoöperaties en bedrijfsmatige projectontwikkelaars. Om de verschillende uitgangspunten bij elkaar te brengen in zo'n samenwerking, helpt het om duidelijke afspraken vast te leggen in een samenwerkingscontract of samenwerkingsovereenkomst. In de handreiking samenwerkingsovereenkomsten vind je precies wat je daar allemaal in kunt zetten.
  09-06-2022
 • Realisatiefonds financiert eerste zonneproject

  Financiering, Zon op Nederland, Wind en Zon
  Aan de Meikade in Ede is het eerste duurzame energieproject gefinancierd met behulp van het Realisatiefonds. Met de Realisatielening van dit nieuwe landelijke fonds financieren lokale energiecoöperaties zonneprojecten. Het twee hectare grote zonnepark van energiecoöperatie ValleiEnergie is bovendien het eerste zon-op-land project in de gemeente Ede.
  13-04-2022
 • Slim energie delen: goed voor energiecoöperaties en voor het net

  Netcapaciteit, Wind en Zon, Flexibiliteit
  Door energie slim te delen kan aan de wens van energiegemeenschappen tegemoetgekomen worden om hun energie direct te delen met hun leden, en tegelijkertijd wordt het net ontzien. Zo kunnen we maatschappelijk kosten besparen. Een win-winsituatie voor alle partijen. Slim energiedelen is een vorm van energiedelen die gericht is op minimaal elektriciteitstransport. Energie Samen schreef er een whitepaper over en maakte een video.
  28-02-2022
 • Gevolgen windparken n.a.v. Nevele-arrest

  Wind en Zon
  De Raad van State heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan omtrent het zogenaamde Nevele-arrest. Het activiteitenbesluit waarin de normen (geluid, slagschaduw, externe veiligheid) voor windmolens zijn vastgelegd moet daardoor onderworpen worden aan een milieubeoordeling. Dus een Plan-MER door de overheid.
  17-01-2022
 • Meer grote daken constructief geschikt voor zonnepanelen dan gedacht

  Wind en Zon, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Voor zon-op-dak-projecten moet het beoogde dak wel stevig genoeg zijn. Mooie initiatieven stranden vaak op een te zwak dak. Onderzoek in opdracht van TKI Urban Energy laat zien dat maar liefst 85% van de Nederlandse grote daken met minimale aanpassingen geschikt is voor een zonne-installatie. Vooral agrarische gebouwen en oude panden zijn kansrijk.
  25-12-2021
 • Systeemintegratie: de techniek is er al, nu de samenwerking organiseren

  Wind en Zon, Flexibiliteit
  Uit de eindrapportage ‘Lessen systeemintegratie in de praktijk’ blijkt dat initiatiefnemers zoals energiecoöperaties, MKB en agrariërs graag aan de slag willen met systeemintegratie, onder andere om daarmee de kans van slagen van hun duurzame energieprojecten te vergroten. Zowel initiatiefnemers, netbeheerders en lokale overheden lopen daarbij echter tegen verschillende knelpunten aan. Daardoor komt systeemintegratie niet goed van de grond. Het probleem is niet zozeer de techniek, zo blijkt uit het rapport, maar vooral ook de organisatie daar omheen: dat mensen ermee aan de slag willen, en samenwerking tussen de verschillende stakeholders.
  19-11-2021
 • Ontwikkelaars projecten boven 1 MW: opgelet!

  Belangenbehartiging, Nieuwe wet- en regelgeving, Wind en Zon
  Belangrijk nieuws voor ontwikkelaars van nieuwe projecten boven 1 MW: hoofdcomponenten die worden aangeschaft ná 1 juli 2021 moeten voldoen aan strengere blindvermogenseisen. Bij zon is dat de omvormer, bij wind is dat de turbine. Componenten die voor die datum zijn aangeschaft hoeven daar niet aan te voldoen, mits deze uiterlijk 30 september 2021 worden aangemeld bij Tennet.
  01-07-2021
 • Wij stoppen niet als er klimaatdoelstellingen behaald zijn

  RES’en, Participatie, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  Tussen Kolen en Parijs is het nieuwste rapport van Urgenda. In dat rapport worden tal van suggesties gedaan om aan de slag te gaan met de energietransitie en dan juist vanuit het uitgangspunt dat vele kleine stappen samen veel effect hebben. Bovendien focust het rapport op de integraliteit van alle oplossingen. Prachtige plannen en ideeën. Maar het rapport pleit ook tegen grote zonnevelden en stelt dat er niet meer windmolens op land nodig zijn. Juist projecten waar leden van veel energiecoöperaties al hun tijd in stoppen. Projecten die volgens ons nu onmisbaar zijn voor de energietransitie, en waarvan bovendien de opbrengsten worden ingezet voor verdere verduurzaming op lokaal niveau.
  25-06-2021
 • Provincie Limburg stapt in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

  Financiering, Participatie, Klimaatakkoord (KEA), Ontwikkelfonds coöperaties, Wind en Zon
  Na Zuid-Holland is nu ook Limburg ingestapt in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Het fonds helpt energiecoöperaties van inwoners om door de financieel risicovolle opstartfase van hun duurzame energieprojecten, zoals zon- en windprojecten, heen te komen. Daarmee wordt de kans van slagen van deze projecten sterk vergroot. Ook de provincies Drenthe en Utrecht bereiden hun deelname aan het fonds voor.
  12-05-2021