nieuws

 • Verlaging energiebelasting op stroom en je postcoderooscoöperatie

  Belangenbehartiging, Postcoderoosregeling (PCR), Salderen
  Het kabinet heeft besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor 2022 fors te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Dit is heel zuur voor veel vroege investeerders in duurzame energie en mogelijk financieel problematisch voor veel postcoderooscoöperaties onder de PCR.
  24-03-2022
 • Prinsjesdag 2021: energiebelasting, PCR, SDE en participatiecoalitie

  Belangenbehartiging, RES’en, Participatie, Postcoderoosregeling (PCR), Nieuwe wet- en regelgeving, Salderen
  Miljoenennota 2022, Rijksbegroting 2022 en het Belastingplan 2022 bevatten een aantal voorstellen die relevant zijn voor energiecoöperaties. Over het belastingplan wordt 11 november gestemd door de Tweede Kamer. De begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt in de eerste week van november in de Tweede Kamer behandeld. Daarna volgt besluitvorming door de Eerste Kamer.
  22-09-2021
 • Salderingsregeling: hoofdlijn goed, uitvoeringsproblemen verwacht

  Belangenbehartiging, Salderen
  Met de brief van het ministerie EZK van 30 maart 2020 is er wat meer duidelijkheid over de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De nieuwe regeling maakt het voor consumenten nog steeds interessant om te investeren in zon op het eigen dak. Bij de uitvoering van de nieuwe regeling voorzien we wel problemen.
  07-04-2020
 • Salderingsregeling verlengd, afbouw van 2023-2030

  Belangenbehartiging, Salderen
  Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in haar huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. De eerder aangekondigde terugleversubsidie is van de baan wegens uitvoeringsproblemen. ODE Decentraal voert via de NVDE gesprekken met het ministerie over de salderingsregeling.
  02-05-2019