nieuws

 • SCE 2023: veel betere tarieven!

  Belangenbehartiging, Postcoderoossubsidie (SCE)
  De tarieven van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2023 zijn bekend. Ten opzichte van vorig jaar zijn ze fors verhoogd. Het basisbedrag voor zon wordt € 0,131 per kWh voor grootverbruikersaansluitingen en € 0,140 voor kleinverbruikersaansluitingen. Verder kondigt de minister een aantal verbeteringen aan waarvoor wij met succes hebben gelobbyd.
  21-11-2022
 • Uitkomsten enquête SCE 2022

  Belangenbehartiging, Zon op Nederland, Wind en Zon, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Om een beeld te krijgen over de ervaringen met de SCE-regeling heeft HIER in het voorjaar van 2022 een enquête uitgezet over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De resultaten laten zien dat de SCE in algemene zin wordt gezien als een verbetering ten opzichte van de oude postcoderoosregeling. Maar daarmee zijn we er nog niet.
  26-08-2022
 • Modelakte recht van opstal zonneweides beschikbaar

  Postcoderoossubsidie (SCE)
  Net als bij zonnepanelen op andermans dak, moet je bij een veldopstelling voor zonnepanelen een recht van opstal vestigen als de grond niet in eigen bezit is. De Nederlandse Vereniging van Banken NVB heeft daarvoor een modelakte opgesteld, met onze inbreng en goedgekeurd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
  15-07-2022
 • Afgevaardigden energiecoöperaties in gesprek met minister Jetten

  Wind en Zon, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Energie Samen was 30 juni samen met zes afgevaardigden van de sector van energiecoöperaties op bezoek bij Klimaatminister Rob Jetten. We zijn door hem uitgenodigd voor een Rondetafelgesprek om toe te lichten wat er speelt bij energiecoöperaties en andere bottom-up-initiatieven in de energietransitie. Tijdens het gesprek werden 10 actiepunten voor de energietransitie van onderop aangeboden aan de minister.
  30-06-2022
 • Geen herziening SCE 2022, mogelijk SCE 2023 eerder open

  Postcoderoossubsidie (SCE)
  Helaas is het niet gelukt om de te lage SCE-tarieven voor 2022 te laten herzien. Wel zijn we met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek om de openstellingsronde van 2023 te versnellen.
  16-05-2022
 • Onrendabele tarieven SCE 2023 onderbouwd

  Postcoderoossubsidie (SCE)
  Eerder deden we een oproep om je businesscases te delen die met de tarieven van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2022 onrendabel waren. Op 14 april hebben we hierdoor maar liefst 65 onrendabele businesscases kunnen doorspelen naar het Planbureau voor de Leefomgeving PBL in het kader van de consultatie voor de SCE 2023.
  11-05-2022
 • Lokale energie monitor 2021: 15% groei in leden

  Besparing, RES’en, Participatie, Postcoderoosregeling (PCR), Zon op Nederland, Buurtwarmte, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Eind 2021 telde Nederland in totaal 667 energiecoöperaties. De coöperaties hebben nu in totaal ongeveer 112.000 leden en/of deelnemers aan projecten, dat is een groei van 15%. De stijging van vorig jaar betekent dat het aantal leden van energiecoöperaties in vijf jaar meer dan verdubbeld is.
  05-04-2022
 • Onrendabele SCE 2022? Deel je business case met ons!

  Belangenbehartiging, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2022 hanteert het ministerie van EZK subsidietarieven op basis van PBL-adviezen. Met deze tarieven zijn volgens ons nauwelijks rendabele projecten op te zetten. Wij gaan hierover in gesprek met EZK en PBL. Om sterker te staan tegenover de adviezen en modellen van PBL hebben we jullie hulp nodig, namelijk informatie over zoveel mogelijk onrendabele projecten onder de SCE 2022.
  01-03-2022
 • Postcoderoossubsidie SCE 2022: wat is er gewijzigd, wat kan je nu doen?

  Postcoderoossubsidie (SCE)
  Vanaf 1 maart kan je aanvragen indienen voor de postcoderoossubsidie SCE 2022. Het openstellingsbesluit is 4 februari gepubliceerd in de Staatscourant. Wat is er veranderd ten opzichte van de ronde 2021 en wat kan je doen ter voorbereiding van je aanvraag?
  17-02-2022
 • Dien onrendabele SCE-aanvragen niet in

  Postcoderoossubsidie (SCE)
  De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) gaat op 1 maart open met de tarieven zoals in het eindadvies van PBL. Kortweg: een basisbedrag voor zon van 9,6 cent voor grootverbruikaansluitingen en 12,4 cent voor kleinverbruikaansluitingen. Daarmee zijn volgens ons nauwelijks rendabele projecten op te zetten. We willen je vragen de aanvraag niet in te dienen als de businesscase onrendabel is.
  31-01-2022
 • Updates SCE 2022: tarief, budget en openstelling

  Postcoderoossubsidie (SCE)
  Het eindadvies van PBL over de tarieven voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2022 is gepubliceerd. Kortweg: een basisbedrag voor zon van 9,6 cent voor grootverbruikaansluitingen en 12,4 cent voor kleinverbruikaansluitingen. Daarmee zijn volgens ons geen rendabele projecten op te zetten, dus dit heeft onze volle aandacht. Er is € 150 miljoen uitgetrokken voor de SCE 2022. De SCE 2022 gaat open op 1 maart 2022 en sluit op 1 december.
  24-01-2022
 • Meer grote daken constructief geschikt voor zonnepanelen dan gedacht

  Wind en Zon, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Voor zon-op-dak-projecten moet het beoogde dak wel stevig genoeg zijn. Mooie initiatieven stranden vaak op een te zwak dak. Onderzoek in opdracht van TKI Urban Energy laat zien dat maar liefst 85% van de Nederlandse grote daken met minimale aanpassingen geschikt is voor een zonne-installatie. Vooral agrarische gebouwen en oude panden zijn kansrijk.
  25-12-2021