nieuws

 • Webinars Econobis/Hoomdossier januari/februari

  Postcoderoosregeling (PCR), Econobis, Postcoderoossubsidie (SCE)
  In januari en februari hebben we een aantal webinars gepland om kennis te delen over ondersteuning van processen met Econobis en het Hoomdossier. Je hoeft je voor deze webinars niet vooraf aan te melden. We zien je graag bij een of meerdere webinars. Na februari plannen we nieuwe webinars en zullen we desgewenst een aantal onderwerpen ook herhalen.
  09-01-2023
 • Regeling verlaagd tarief (PCR): nieuwe situatie

  Belangenbehartiging, Postcoderoosregeling (PCR)
  De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek - oftewel de postcoderoosregeling PCR - geeft recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit. Als reactie op de verlaging van de energiebelasting zijn we gestart met een lobby voor een afkoopregeling. Samen met de hoge administratieve last maakte die voortzetting van de PCR-regeling zeer onaantrekkelijk. Maar met de hoge prijzen en de aankomende verhoging ven de energiebelasting is er weer een nieuwe situatie ontstaan.
  24-11-2022
 • Lokale energie monitor 2021: 15% groei in leden

  Besparing, RES’en, Participatie, Postcoderoosregeling (PCR), Zon op Nederland, Buurtwarmte, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Eind 2021 telde Nederland in totaal 667 energiecoöperaties. De coöperaties hebben nu in totaal ongeveer 112.000 leden en/of deelnemers aan projecten, dat is een groei van 15%. De stijging van vorig jaar betekent dat het aantal leden van energiecoöperaties in vijf jaar meer dan verdubbeld is.
  05-04-2022
 • Verlaging energiebelasting op stroom en je postcoderooscoöperatie

  Belangenbehartiging, Postcoderoosregeling (PCR), Salderen
  Het kabinet heeft besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor 2022 fors te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Dit is heel zuur voor veel vroege investeerders in duurzame energie en mogelijk financieel problematisch voor veel postcoderooscoöperaties onder de PCR.
  24-03-2022
 • Prinsjesdag 2021: energiebelasting, PCR, SDE en participatiecoalitie

  Belangenbehartiging, RES’en, Participatie, Postcoderoosregeling (PCR), Nieuwe wet- en regelgeving, Salderen
  Miljoenennota 2022, Rijksbegroting 2022 en het Belastingplan 2022 bevatten een aantal voorstellen die relevant zijn voor energiecoöperaties. Over het belastingplan wordt 11 november gestemd door de Tweede Kamer. De begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt in de eerste week van november in de Tweede Kamer behandeld. Daarna volgt besluitvorming door de Eerste Kamer.
  22-09-2021
 • Overdracht participaties (oude PCR) weer mogelijk

  Belangenbehartiging, Postcoderoosregeling (PCR), Zon op Nederland
  Door de manier waarop de oude Postcoderoosregeling is beëindigd, was er in eerste instantie geen overdracht van participaties mogelijk bij verhuizen of overlijden van bestaande deelnemers. We hebben daarom stevig gelobbyd voor een aanpassing. En dat is gelukt! En tot onze verrassing hoorden we dat dit, vooruitlopend hierop, nu al ingaat.
  14-07-2021
 • Telt opwek Postcoderoosproject mee voor energielabel gebouw?

  Belangenbehartiging, Postcoderoosregeling (PCR), Nieuwe wet- en regelgeving, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Er blijft helaas toch onduidelijkheid rond het onderwerp postcoderoos en energielabel. We proberen die op te lossen.
  12-04-2021
 • 2020: bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten

  Besparing, RES’en, Participatie, Postcoderoosregeling (PCR), Zon op Nederland, Wind en Zon, Buurtwarmte, Flexibiliteit
  De (maatschappelijke) impact van Nederlandse energiecoöperaties stijgt. De 623 energiecoöperaties die ons land inmiddels rijk is, drukken een steeds grotere stempel op de energietransitie. De opbrengsten uit deze wind-, zon- en warmteprojecten groeien hard en blijven dat de komende jaren doen. Daarbij professionaliseren de organisaties. Inmiddels is het voor bijna alle Nederlanders mogelijk aan te sluiten bij een lokale energiecoöperatie. Dat en meer blijkt uit de zesde Lokale Energie Monitor van klimaatstichting HIER.
  04-02-2021
 • Bestaand postcoderoosproject: Belastingdienst geeft goedkeuring gebruik kalenderjaar als productieperiode

  Postcoderoosregeling (PCR)
  De Belastingdienst keurt het goed om de productieperiode van een postcoderoosproject eenmalig (verkort) te laten lopen tot 31 december om daarna de productieperiode gelijk te laten zijn met het kalenderjaar. Tot op heden werd dit alleen toegestaan in het startjaar.
  19-01-2021
 • Postcoderoosproject in de pijplijn?

  Belangenbehartiging, Postcoderoosregeling (PCR), Postcoderoossubsidie (SCE)
  De oude postcoderoosregeling loopt af, de nieuwe is nog niet volledig klaar. Wat kan je doen als je nu een project in de pijplijn hebt?
  16-12-2020
 • Onderzoek naar verzekeringen zonneprojecten

  Belangenbehartiging, Verzekeringen, Postcoderoosregeling (PCR), Postcoderoossubsidie (SCE)
  De explosieve stijging van verzekeringspremies voor zonneprojecten is door de Tweede Kamer opgepakt. Vandaag is een motie aangenomen die het kabinet vraagt actie te ondernemen
  08-12-2020
 • Zon op Heuvelrug in het zonnetje

  PR, Postcoderoosregeling (PCR)
  De provincie Utrecht maakte in het kader van de klimaatweken een aantal video's. In een ervan staat Zon op Heuvelrug centraal.
  29-10-2020