nieuws

 • Drie nieuwe 'Donut Deals' bij Groene Hub

  PR, Participatie
  De Groene Hub in de buurt Gaasperdam (Amsterdam) heeft vandaag drie nieuwe 'Donut Deals' gesloten tijdens het Donut Deal Festival, georganiseerd door de Amsterdam Donut Coalitie, met 13 sessies over de hele stad waarvan vier in de Groene Hub.
  18-10-2022
 • Flyer met alle antwoorden over energiecoöperaties

  Kennisdeling, Belangenbehartiging, PR, Participatie
  Je wilt als gemeente aan de slag met lokaal eigendom bij wind- of zonprojecten. Vaak hoor je dat een lokale energiecoöperatie een goede partij is om het lokale deel van lokaal eigendom in te vullen. Maar wat is een energiecoöperatie precies en hoe gaan ze te werk. Hoe zorgen ze ervoor dat de opbrengsten lokaal landen? Wil je een snel antwoord? Download dan de flyer over energiecoöperaties!
  13-10-2022
 • 31 oktober – 2 november: Transform.Hackathon

  Kennisdeling, Participatie
  Doe mee aan Transform.Hackathon! Samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is Energie Samen owner van de challenge Value (waarde) – Increasing value through selling less. Hoe gaan we nieuwe waardemodellen ontwikkelen die lokale uitwisseling van energie simpel, effectief en toepasbaar maakt, zodat iedereen kan meedoen en bijdragen aan de transitie? Denk mee, doe mee en verander mee!
  04-10-2022
 • Participatiemonitor 2021: toenemende productie met lokaal eigendom

  Participatie, Klimaatakkoord (KEA)
  In het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat er wordt gestreefd naar 50 procent eigendom van de lokale omgeving bij de productie van wind- en zonne-energie op land in 2030, om de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk te verdelen en het lokaal zeggenschap te vergroten. In de Participatiemonitor 2021 is de stand van zaken voor projectparticipatie in kaart gebracht.
  03-10-2022
 • Doe mee met het wandelende Bos(k) in Leeuwarden

  Participatie
  Tijdens de honderd dagen van Arcadia wandelt er een traag bewegend bos van meer dan duizend bomen door de binnenstad van Leeuwarden. Bosk verplaatst zich van 7 mei tot en met 14 augustus 2022 van locatie naar locatie in de stad en komt vooruit dankzij de hulp van duizenden deelnemers. Ook energiecoöperaties kunnen bijdragen aan het in beweging krijgen van de bomen.
  22-06-2022
 • Nederlandse vertaling van de community energy guide

  Kennisdeling, Participatie
  Rescoop.eu, de Europese federatie van energiecoöperaties, heeft een Nederlandse vertaling van de community energy guide gemaakt. En het is meer dan enkel een vertaling, er werden nieuwe voorbeelden toegevoegd en er zijn ook extra hoofdstukjes over warmte en koeling en over burgerenergie in Vlaanderen en Nederland.
  03-06-2022
 • Bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest krijgt € 16.000 euro voor burgerparticipatie

  Participatie, Buurtwarmte
  Coöperatie Energiek Poelgeest (Oegstgeest) krijgt 16.000 euro van de provincie Zuid-Holland. Met dit geld gaan de bewoners het komend jaar zorgen dat ze een steviger positie krijgen in de energietransitieplannen.
  12-05-2022
 • Naar een steviger positie voor bewoners in warmteprojecten

  Belangenbehartiging, Participatie, Buurtwarmte
  Bewoners moeten een stevige positie krijgen wanneer ze met gemeenten en marktpartijen samenwerken aan een warmteproject. Dat kan als de governance binnen zogenaamde Maatschappelijke Energy Service Companies goed geregeld is. Daar werken we aan.
  09-05-2022
 • Community Energy Communication Guide

  Participatie, Europa
  Een handboek voor communicatie en engagement, vol inspiratie en tips, afkomstig van initiatieven uit heel Europa.
  06-05-2022
 • Lokale energie monitor 2021: 15% groei in leden

  Besparing, RES’en, Participatie, Postcoderoosregeling (PCR), Zon op Nederland, Buurtwarmte, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Eind 2021 telde Nederland in totaal 667 energiecoöperaties. De coöperaties hebben nu in totaal ongeveer 112.000 leden en/of deelnemers aan projecten, dat is een groei van 15%. De stijging van vorig jaar betekent dat het aantal leden van energiecoöperaties in vijf jaar meer dan verdubbeld is.
  05-04-2022
 • Participatiemonitor 2020 hernieuwbare energie op land verschenen

  RES’en, Participatie, Klimaatakkoord (KEA)
  De Participatiemonitor 2020 is de opvolger van de nulmeting van vorig jaar.
  02-11-2021
 • Coalitie coöperatieve warmte: perspectief voor de wijkaanpak

  Organisatie, Participatie, Buurtwarmte
  Tenminste 1.000 aardgasvrije buurten, die genieten van een warmteoplossing, die toekomstbestendig is? En schaalbaar? En modulair? En collectief? En waar de buurt ook nog eens eigenaar van is? Dat is de gezamenlijke stip op de horizon van Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank.
  18-10-2021