nieuws

 • ALV: niet meer 100% digitaal, hybride onder voorwaarden

  Organisatie
  De Tijdelijke wet Digitale Vergadering vervalt per 1 februari 2023. Dit heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten.
  06-12-2022
 • Corona en je ALV

  Belangenbehartiging, Organisatie
  De Tijdelijke wet Digitale Vergadering vervalt per 1 februari 2023. Hieronder vind je de informatie die we hierover eerder publiceerden.
  06-10-2022
 • Energie van Utrecht zoekt nieuwe directeur

  Organisatie, Buurtwarmte
  Fanny Claassen stopt als algemeen directeur bij het projectbureau van de koepelcoöperatie Energie van Utrecht . Zij gaat vanaf september aan de slag bij het warmteteam van Energie Samen. Bij Energie van Utrecht staat dus nu een mooie vacature open.
  15-08-2022
 • Vrijwilligersvergoeding en belastingen: vraag het na!

  Kennisdeling, Organisatie
  Vrijwilligersvergoedingen zijn in principe belast voor vennootschapsbelastingplichtige organisaties. Een van onze leden heeft eerst toestemming van de Belastingdienst gekregen om toch belastingvrije vrijwilligersvergoedingen te verstrekken. Die is later weer teruggedraaid. Een andere coöperatie kreeg onlangs wel toestemming.
  13-06-2022
 • Coöperatie Zeeuwind stapt in warmte; jullie ook?

  Organisatie, Projectbegeleiding, Buurtwarmte
  Zeeuwind ontwikkelt zich als coöperatieve warmteontwikkelaar in de provincie Zeeland. De coöperatie onderzoekt met de gemeente Schouwen Duiveland en woningcorporatie Zeeuwland de mogelijkheden voor aquathermie in de wijk Malta in Zierikzee.
  09-05-2022
 • Meer dan 150 klanten bij Econobis

  Organisatie, Econobis, Zon op Nederland
  De meeste Zon-op-Nederland-energiecoöperaties gaan overschakelen van administratiepakket Ozon naar Econobis. Er zijn daardoor al meer dan 150 energiecoöperaties die van Econobis gebruik maken!
  07-03-2022
 • Hoom & Energie Samen gaan samen verder

  Organisatie
  Hoom en Energie Samen gaan verder als één organisatie. De leden van beide coöperaties hebben groen licht gegeven voor de fusie. André Jurjus, voorzitter van Energie Samen: "We zijn ontzettend blij dat Energie Samen en Hoom verder gaan als één coöperatie. Samen kunnen we een nog grotere impact maken in de energietransitie en meer waarde bieden aan onze leden. Samen zijn wij er voor alle energiecoöperaties en burgerinitiatieven die zich inzetten voor een duurzame buurt."
  17-01-2022
 • Wie wil aansluiten bij de Zon-op-dak-gebruikersgroep?

  Kennisdeling, Organisatie
  Wil jij collega-energiecoöperaties ondersteunen met jouw kennis en ervaring? Of heb je juist behoefte aan kennis om jouw project uit te voeren? Sluit je dan aan bij de Zon-op-dak-gebruikersgroep.
  17-01-2022
 • Coalitie coöperatieve warmte: perspectief voor de wijkaanpak

  Organisatie, Participatie, Buurtwarmte
  Tenminste 1.000 aardgasvrije buurten, die genieten van een warmteoplossing, die toekomstbestendig is? En schaalbaar? En modulair? En collectief? En waar de buurt ook nog eens eigenaar van is? Dat is de gezamenlijke stip op de horizon van Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank.
  18-10-2021
 • Samenwerking tussen Participatiecoalitie en Rijksoverheid wordt voortgezet

  Organisatie, RES’en, Klimaatakkoord (KEA)
  Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat hun samenwerking met de Participatiecoalitie verlengen. Dit betekent dat de Participatiecoalitie in ieder geval ook in 2022 verder werkt aan het actief betrekken van bewoners bij het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord. Met als doel: een maatschappelijk gedragen en natuurinclusieve energietransitie. De Participatiecoalitie is een samenwerking van vijf maatschappelijke organisaties: Energie Samen, de Natuur en Milieufederaties, HIER, LSA Bewoners en Stichting Buurkracht. De coalitie is in 2018 ontstaan en voortgekomen uit de Klimaattafels.
  27-09-2021
 • Energie Samen Academie: help je mee?

  Kennisdeling, Organisatie
  De Energie Samen Academie, het platform voor kennisdeling binnen Energie Samen, wordt grondig vernieuwd en uitgebreid.
  27-09-2021
 • Jouw hulp nodig voor de Lokale Energie Monitor 2021

  Belangenbehartiging, Organisatie
  HIER opgewekt en onderzoekster Anne Marieke Schwencke roepen alle energiecoöperaties op: geef je projecten en plannen door! Met de Lokale Energie Monitor maken we de landelijke impact van de burgerenergiebeweging zichtbaar.
  12-09-2021