nieuws

 • Voorstel Use-it-or-lose-it sterk afgezwakt

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Nieuwe wet- en regelgeving
  Netbeheerders willen graag transportrechten terugnemen als het gecontracteerde transportvermogen ook na langere tijd niet in gebruik is genomen. Daarvoor is nieuwe regelgeving nodig. Het voorstel hierover is sterk aangepast door de vele bezwaren die wij en de andere brancheverenigingen inbrachten.
  05-12-2022
 • Transport te vaak geweigerd

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Nieuwe wet- en regelgeving
  De afgelopen maanden is de netcongestie volgens de netbeheerders zodanig toegenomen, dat er vrijwel in geheel Nederland geen transport meer kan worden aangeboden aan nieuwe producenten. Dit is wat ons betreft niet terecht.
  05-12-2022
 • Voorstel ACM voor aansluittermijn: positief, maar wel kanttekeningen

  Belangenbehartiging, Dienstverlening netbeheerders, Nieuwe wet- en regelgeving
  Wij hebben een reactie ingediend bij marktwaakhond ACM op de voorstellen voor wettelijke aansluittermijnen. We staan positief tegenover de voorstellen, maar hebben wel enkele kanttekeningen bij de voorstellen voor grootverbruikersaansluitingen, waarvan de aansluittermijn verhoogd zou worden van 18 naar 40 weken.
  05-10-2022
 • Concept-regelgeving warmtetransitie geeft groot risico op vertraging

  Klimaatakkoord (KEA), Nieuwe wet- en regelgeving
  Energie Samen heeft gereageerd op de nieuwste concept-regelgeving om wijken van het gas af te krijgen (Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie). Dit op basis van de ervaringen van onze leden die samen met andere bewoners actief zijn om hun wijk aardgasvrij te maken. We pleiten ervoor om bewoners in een vroeg stadium te betrekken en zelf beslissingsbevoegdheid te geven over hun leefomgeving. Dit zorgt voor acceptatie en draagvlak voor de plannen. Daarvoor doen we een aantal concrete voorstellen.
  08-09-2022
 • Voorstel ACM voor aansluittermijn ter consultatie

  Belangenbehartiging, Dienstverlening netbeheerders, Nieuwe wet- en regelgeving
  Marktwaakhond ACM heeft voorstellen voor wettelijke aansluittermijnen ter consultatie gepubliceerd.
  14-07-2022
 • Onderzoek ACM naar aansluittermijnen

  Belangenbehartiging, Dienstverlening netbeheerders, Nieuwe wet- en regelgeving
  Marktwaakhond ACM onderzoekt een nieuwe aansluitsystematiek, waarin naar verwachting wordt gedifferentieerd op grootte van de aansluiting.
  04-03-2022
 • Wettelijke aansluittermijn vervallen

  Dienstverlening netbeheerders, Nieuwe wet- en regelgeving
  De aansluittermijn van 18 weken in de Elektriciteitswet is komen te vervallen. Voorlopig blijft de ACM uitgaan van de norm van een redelijke aansluittermijn uit de wet.
  27-01-2022
 • Codebesluit congestiemanagement: snel invoeren, later optimaliseren

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Nieuwe wet- en regelgeving
  Energie Samen, de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en Holland hebben positief gereageerd op het ontwerp Codebesluit congestiemanagement dat de ACM op 19 augustus publiceerde.
  30-09-2021
 • Prinsjesdag 2021: energiebelasting, PCR, SDE en participatiecoalitie

  Belangenbehartiging, RES’en, Participatie, Postcoderoosregeling (PCR), Nieuwe wet- en regelgeving, Salderen
  Miljoenennota 2022, Rijksbegroting 2022 en het Belastingplan 2022 bevatten een aantal voorstellen die relevant zijn voor energiecoöperaties. Over het belastingplan wordt 11 november gestemd door de Tweede Kamer. De begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt in de eerste week van november in de Tweede Kamer behandeld. Daarna volgt besluitvorming door de Eerste Kamer.
  22-09-2021
 • Ontwikkelaars projecten boven 1 MW: opgelet!

  Belangenbehartiging, Nieuwe wet- en regelgeving, Wind en Zon
  Belangrijk nieuws voor ontwikkelaars van nieuwe projecten boven 1 MW: hoofdcomponenten die worden aangeschaft ná 1 juli 2021 moeten voldoen aan strengere blindvermogenseisen. Bij zon is dat de omvormer, bij wind is dat de turbine. Componenten die voor die datum zijn aangeschaft hoeven daar niet aan te voldoen, mits deze uiterlijk 30 september 2021 worden aangemeld bij Tennet.
  01-07-2021
 • Statutenwijziging? Denk aan de WBTR!

  Organisatie, Nieuwe wet- en regelgeving
  Per 1 juli wordt de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van kracht, die bestuur en toezicht regelt voor rechtspersonen en dus ook voor coöperaties en verenigingen. Voor de meeste coöperaties verandert er niets wezenlijks. Wel moet je mogelijk je statuten aanpassen. De WBTR schrijft voor dat de statuten binnen 5 jaar vanaf 1 juli 2021 'WBTR-proof' moeten zijn. We geven vier tips.
  04-05-2021
 • Telt opwek Postcoderoosproject mee voor energielabel gebouw?

  Belangenbehartiging, Postcoderoosregeling (PCR), Nieuwe wet- en regelgeving, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Er blijft helaas toch onduidelijkheid rond het onderwerp postcoderoos en energielabel. We proberen die op te lossen.
  12-04-2021