nieuws

 • Netbeheerders geven aan dat het net vol is, maar is dat echt zo?

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Netuitbreiding
  Het weigeren om zonneparken aan te sluiten, zoals netbeheerder Enexis gisteren in Nieuwsuur voorstelde, zal de te verwachten problematiek op het elektriciteitsnet niet oplossen volgens Holland Solar, NWEA en Energie Samen. Met roodgekleurde kaarten van Nederland geven netbeheerders aan dat een groot deel van het elektriciteitsnet in Nederland vol is. “Dit is een te simplistische voorstelling van zaken," zegt Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur van Holland Solar de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector.
  06-03-2023
 • Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet

  Netcapaciteit, Netuitbreiding
  Een brede coalitie van 14 partijen- ondernemers, overheden en netbeheerders – wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren voor de huidige knelpunten op het elektriciteitsnet. Daarmee wordt meer grootschalige productie van energie uit zon en wind mogelijk en kan de elektrificatie van woningen, vervoer en de industrie versnellen. Dat is belangrijk voor de verduurzaming van onze energiehuishouding en voor het vestigingsklimaat in ons land.
  28-01-2022
 • Concept-investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Dienstverlening netbeheerders, Netuitbreiding
  De concept-investeringsplannen van netbeheerders voor 2022-2031 zijn onvoldoende. De brancheorganisaties Energie-Nederland, Energie Samen, Holland Solar, NWEA en VEMW dragen hiervoor verbeterpunten aan.
  30-11-2021
 • Consultatie investeringsplannen netbeheerders

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Dienstverlening netbeheerders, Netuitbreiding
  We zijn druk bezig met het formuleren van onze reactie op de investeringsplannnen van de netbeheerders. Samen met de brancheverenigingen Holland Solar (Zon) en NWEA (Wind) reageren we op de plannen van Coteq, Enduris, Enexis, Gasunie, Liander, Rendo, Stedin, TenneT en Westland Infra.
  18-11-2021
 • II3050: Vandaag stevig aan de slag voor de energie-infrastructuur van de toekomst

  Netcapaciteit, Dienstverlening netbeheerders, Netuitbreiding, Wind en Zon, Flexibiliteit
  De energie-infrastructuur is cruciaal voor de energietransitie. Ondanks onzekerheden moeten er op korte termijn acties worden ondernomen om de energie-infrastructuur voor het duurzame energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), Holland Solar en Energie Samen zijn dan ook blij met de belangrijkste boodschap van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050), dat er de komende decennia heel hard gewerkt zal moeten worden aan de energie-infrastructuur.
  03-05-2021
 • Systeemintegratie maakt de energietransitie beter, sneller en goedkoper

  Kennisdeling, Netaansluiting delen, Netcapaciteit, Netuitbreiding, Flexibiliteit
  Systeemintegratie kan onder meer een oplossing bieden voor het niet kunnen aansluiten van duurzame energieprojecten door de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. Het creëert kansen voor kleinschalige en middelgrote duurzame energie-opwek in de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Dat concludeert Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, in de nieuwe handreiking “Slimme energiecombinaties in de regio”.
  02-03-2021
 • Reactie consultatie Energiewet 1.0

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Participatie, Netuitbreiding, Nieuwe wet- en regelgeving
  De Energiewet 1.0 moet de bestaande Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet vervangen. We hebben gereageerd op de consultatie; we ondersteunen de consultaties van de brancheverenigingen NVDE en NWEA/Hollland Solar, en dragen daarnaast specifieke punten aan die van belang zijn voor energiecoöperaties. Hierbij gaat het met name om de rol van energiegemeenschappen.
  16-02-2021
 • Praktische oplossingen voor netaansluiting

  Belangenbehartiging, Netaansluiting delen, Organisatie, Netuitbreiding
  Energie Samen, NWEA, Holland Solar, NVDE en Energie Nederland werken samen met de netbeheerders in de onlangs gestarte werkgroep Oplossingen. De werkgroep is erop gericht om het komende jaar veelbelovende kortetermijnoplossingen vlot te trekken.
  10-10-2020
 • Vier oplossingen voor aansluitproblemen energieprojecten

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Netuitbreiding
  De netbeheerders hebben bij de minister van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat zij in de nabije toekomst niet meer iedereen (op tijd) kunnen aansluiten. De minister stelde daarop een transportindicatie in als eis voor de SDE+ (subsidie voor duurzame energieprojecten). Hiermee kunnen netbeheerders zelfstandig besluiten of een energieproject wel of niet wordt aangesloten en/of transportmogelijkheden krijgt, en hiermee dus indirect of projecten wel of geen subsidie krijgen. Volgens Holland Solar, NWEA en Energie-Nederland besluiten de netbeheerders te snel, niet transparant en zonder onderbouwing om geen transportcapaciteit aan te bieden.
  25-11-2019
 • Netcapaciteit hoog op de agenda

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Netuitbreiding
  Het capaciteitstekort voor het aansluiten van duurzame opwek komt steeds hoger op de agenda. Met man en macht wordt er aan gewerkt om inzicht te krijgen in de problematiek en in de posities van de diverse stakeholders, en gaan we gesprekken aan. Daarbij gaat het zowel om het zoeken naar openingen bij de netbeheerders als om het aansporen van het ministerie van EZK om tijdig en adequaat tot overbruggende oplossingen te komen.
  12-11-2019