nieuws

 • De Windvogel en Emmett Green willen batterij bij windturbine Amstelvogel

  Netcapaciteit, Wind en Zon
  Burgercoöperatie De Windvogel en Emmett Green hebben het plan opgevat om samen een mega-batterij te plaatsen naast windturbine 'de Amstelvogel' in Ouderkerk aan de Amstel. Batterij en windmolen maken gebruik van dezelfde netaansluiting.
  12-12-2022
 • Voorstel Use-it-or-lose-it sterk afgezwakt

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Nieuwe wet- en regelgeving
  Netbeheerders willen graag transportrechten terugnemen als het gecontracteerde transportvermogen ook na langere tijd niet in gebruik is genomen. Daarvoor is nieuwe regelgeving nodig. Het voorstel hierover is sterk aangepast door de vele bezwaren die wij en de andere brancheverenigingen inbrachten.
  05-12-2022
 • Transport te vaak geweigerd

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Nieuwe wet- en regelgeving
  De afgelopen maanden is de netcongestie volgens de netbeheerders zodanig toegenomen, dat er vrijwel in geheel Nederland geen transport meer kan worden aangeboden aan nieuwe producenten. Dit is wat ons betreft niet terecht.
  05-12-2022
 • Zonne-energie en netinpassing: inspiratiegids met oplossingen

  Netaansluiting delen, Netcapaciteit
  Wil je je installatie aansluiten op het elektriciteitsnet, maar is de transportcapaciteit van het net niet voldoende? Voor systemen van 15 tot 500 kW is in juni de 'Inspiratiegids oplossingen voor zonne-energie en netinpassing' verschenen.
  29-08-2022
 • Loslaten storingsreserve: werk in uitvoering

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit
  Onderstations, waar hoogspanning wordt omgezet in middenspanning, zijn dubbel uitgevoerd (transformatoren, verdelers en bekabeling), plús nog een reserve, de storingsreserve. Die storingsreserve zal gebruikt worden voor duurzame opwek. Het loslaten van de storingsreserve is al vanaf 1 januari 2021 geregeld per ministerieel besluit, het effectueren neemt nog wel wat tijd in beslag.
  10-07-2022
 • Participatiecoalitie luidt de noodklok voor regionale energieprojecten

  Netcapaciteit, RES’en, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  Het afgelopen jaar hebben de regionale energieprojecten nagenoeg stilgelegen. Dit concludeert de Participatiecoalitie (waar Energie Samen deel van uitmaakt) op basis van een eigen enquête en het vandaag gepresenteerde rapport van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
  07-07-2022
 • Real-time interface voor enorme hoeveelheid extra aansluitcapaciteit

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit
  Netbeheerders en marktpartijen ontwikkelen in een goed lopende samenwerking een ‘noodrem’ die met een real-time interface gerealiseerd kan worden. Dit moet ruimte bieden voor fors meer aansluitingscapaciteit voor duurzame productie.
  06-05-2022
 • Modelovereenkomst Cable Pooling uitgebreid

  Belangenbehartiging, Netaansluiting delen, Netcapaciteit
  Als windparken en zonneparken een netaansluiting willen delen (‘cable pooling’) moeten ze onderling afspraken maken. Omdat deze afspraken complex zijn, is er in 2021 een modelovereenkomst Cable Pooling gemaakt. Die modelovereenkomst is nu uitgebreid met opslag en/of combinatie van een bestaand windpark met nieuwe partijen ('brownfield').
  05-05-2022
 • Slim energie delen: goed voor energiecoöperaties en voor het net

  Netcapaciteit, Wind en Zon, Flexibiliteit
  Door energie slim te delen kan aan de wens van energiegemeenschappen tegemoetgekomen worden om hun energie direct te delen met hun leden, en tegelijkertijd wordt het net ontzien. Zo kunnen we maatschappelijk kosten besparen. Een win-winsituatie voor alle partijen. Slim energiedelen is een vorm van energiedelen die gericht is op minimaal elektriciteitstransport. Energie Samen schreef er een whitepaper over en maakte een video.
  28-02-2022
 • Breed actieteam aan de slag met grootste knelpunten stroomnet

  Netcapaciteit, Netuitbreiding
  Een brede coalitie van 14 partijen- ondernemers, overheden en netbeheerders – wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren voor de huidige knelpunten op het elektriciteitsnet. Daarmee wordt meer grootschalige productie van energie uit zon en wind mogelijk en kan de elektrificatie van woningen, vervoer en de industrie versnellen. Dat is belangrijk voor de verduurzaming van onze energiehuishouding en voor het vestigingsklimaat in ons land.
  28-01-2022
 • Netbeheerders benutten storingsreserve (spitsstrook)

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit
  Onderstations, waar hoogspanning wordt omgezet in middenspanning, zijn dubbel uitgevoerd (transformatoren, verdelers en bekabeling), plús nog een reserve, de storingsreserve. Sinds 1 januari mag die worden ingezet voor aansluitingen van duurzame opwek (als 'spitsstrook' of 'vluchtstrook'). Onduidelijk is nog wat de uitrolplanning is. De onderstations moeten aangepast worden, wat per onderstation flink wat tijd in beslag kan nemen.
  27-01-2022
 • Modelbrief bij weigering aansluiting

  Netcapaciteit, Dienstverlening netbeheerders
  Weigert de netbeheerder je project aan te sluiten? Een voorbeeldbrief kan helpen. Met verwijzingen naar de Elektriciteitswet worden deuren die voorheen gesloten leken, geopend. Deze standaardbrief kan gebruikt worden om netbeheerders aan te spreken op hun wettelijke verantwoordelijkheid. En dat werkt.
  13-12-2021