nieuws

 • Zonne-energie en netinpassing: inspiratiegids met oplossingen

  Netaansluiting delen, Netcapaciteit
  Wil je je installatie aansluiten op het elektriciteitsnet, maar is de transportcapaciteit van het net niet voldoende? Voor systemen van 15 tot 500 kW is in juni de 'Inspiratiegids oplossingen voor zonne-energie en netinpassing' verschenen.
  29-08-2022
 • Modelovereenkomst Cable Pooling uitgebreid

  Belangenbehartiging, Netaansluiting delen, Netcapaciteit
  Als windparken en zonneparken een netaansluiting willen delen (‘cable pooling’) moeten ze onderling afspraken maken. Omdat deze afspraken complex zijn, is er in 2021 een modelovereenkomst Cable Pooling gemaakt. Die modelovereenkomst is nu uitgebreid met opslag en/of combinatie van een bestaand windpark met nieuwe partijen ('brownfield').
  05-05-2022
 • Delen van een netaansluiting laagdrempeliger door modelovereenkomst Cable Pooling

  Belangenbehartiging, Netaansluiting delen, Netcapaciteit
  Als windparken en zonneparken een netaansluiting willen delen (‘cable pooling’) moeten ze onderling afspraken maken. Omdat deze afspraken complex zijn, is er nu een modelovereenkomst Cable Pooling gemaakt.
  13-04-2021
 • Systeemintegratie maakt de energietransitie beter, sneller en goedkoper

  Kennisdeling, Netaansluiting delen, Netcapaciteit, Netuitbreiding, Flexibiliteit
  Systeemintegratie kan onder meer een oplossing bieden voor het niet kunnen aansluiten van duurzame energieprojecten door de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. Het creëert kansen voor kleinschalige en middelgrote duurzame energie-opwek in de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Dat concludeert Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, in de nieuwe handreiking “Slimme energiecombinaties in de regio”.
  02-03-2021
 • Themasessie cable pooling en meerpartijenovereenkomst MLOEA

  Belangenbehartiging, Netaansluiting delen, Netcapaciteit
  Het webinar “Cablepooling en meerpartijenovereenkomst” werd goed bezocht. Verwacht wordt dat er een groot potentieel is voor 'cable pooling', waarvan met name nieuwe zonneparken kunnen profiteren. De vier presentaties zijn beschikbaar voor belangstellenden die er niet bij konden zijn.
  16-11-2020
 • Praktische oplossingen voor netaansluiting

  Belangenbehartiging, Netaansluiting delen, Organisatie, Netuitbreiding
  Energie Samen, NWEA, Holland Solar, NVDE en Energie Nederland werken samen met de netbeheerders in de onlangs gestarte werkgroep Oplossingen. De werkgroep is erop gericht om het komende jaar veelbelovende kortetermijnoplossingen vlot te trekken.
  10-10-2020
 • MLOEA: meerpartijenovereenkomst in de maak

  Belangenbehartiging, Netaansluiting delen, Netcapaciteit
  Energie Samen, NWEA en Holland Solar laten een standaard meerpartijenovereenkomst opstellen, die leden kunnen gebruiken als ze met meer partijen op één aansluiting willen.
  09-10-2020
 • Meer exploitanten op één aansluiting: oplossing wettelijk geregeld

  Belangenbehartiging, Netaansluiting delen
  Onze lobby voor verruiming van de regelgeving voor Meerdere leveranciers op één aansluiting (MLOEA) heeft succes gehad. Precies een jaar nadat we een suggestie voor een verbeterde wettekst hebben gedaan, is deze vrijwel ongewijzigd gepubliceerd in het Staatsblad. Na de zomer organiseren we een werksessie hierover, ook toegankelijk voor leden van Energie Samen. We maken een standaard meerpartijenovereenkomst.
  19-06-2020
 • Meer exploitanten op één aansluiting: oplossing in zicht

  Belangenbehartiging, Netaansluiting delen
  De regelgeving rondom Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting (MLOEA) voldeed in de praktijk niet goed. Met name het combineren van meer initiatieven voor zon- of windopwekking op één aansluiting stuitte in de praktijk op belemmeringen, omdat het daarbij meestal gaat om combinaties van verschillende eigenaren van objecten.
  20-02-2020