nieuws

 • Blockchains voor eerlijke en schaalbare energiegemeenschappen

  Kennisdeling
  In de afgelopen jaren is blockchain en aanverwante technologie een veel genoemde oplossing voor het tot stand laten komen van energiegemeenschappen. Het decentrale peer-to-peer karakter van de technologie komt sterk overeen met de opzet van lokale verdeling van energie met diverse eigenaren en hun assets. Daarom zijn energiegemeenschappen onderdeel van het Duurzaam Decentraal Kick-Off event dat de Dutch Blockchain Coalitie op 26 januari organiseert.
  16-01-2023
 • Kees Vendrik lanceert Energie Samen Academie

  Kennisdeling
  Op vrijdag 16 december is de Energie Samen Academie officieel gelanceerd door Kees Vendrik, de voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform. Het kennisplatform biedt informatie aan energiecoöperaties, overheden en iedereen die meer wil weten over de coöperatieve energietransitie. Je vindt er info over buurtprocessen voor aardgasvrije wijken, financiering voor coöperatieve projecten, participatie, projectontwikkeling en nog véél meer.
  19-12-2022
 • Gezocht: voorbeeldprojecten inclusieve energietransitie

  Kennisdeling
  Er bestaan al veel initiatieven m.b.t. de inclusieve energietransitie. Hebben jullie ook een project dat jullie willen delen? Laat het weten!
  05-12-2022
 • Ondersteuning vanuit EU voor energiecoöperaties

  Kennisdeling
  Vanuit de EU zijn er twee programma's die energie-communities kunnen ondersteunen met gratis expertise, of het nu gaat over juridische zaken, ontwikkelen van een businessmodellen, projectplanning, communicatie of community building,
  05-12-2022
 • Nederlandse energiecoöperaties slaan handen ineen om energiesituatie huishoudens te verbeteren

  Kennisdeling, Besparing
  8 november 2022, Amsterdam – Sinds de energiecrisis hebben huishoudens steeds meer moeite met het betalen van hun energierekening. Het aantal huishoudens dat hiermee te maken heeft, was al 750.000 en loopt alleen maar op. Om huishoudens aankomende winter te ondersteunen om grip te krijgen op hun energierekening worden door heel Nederland heen openbare bijeenkomsten georganiseerd genaamd ‘Samen de winter door’.
  08-11-2022
 • Coöperatieve warmtenetten in de maak

  Kennisdeling, Buurtwarmte
  In Denemarken zijn ze gemeengoed: coöperatieve warmtenetten. In Nederland komen coöperaties ook veel voor in de energiesector. Sinds de jaren 80 zijn er windcoöperaties opgericht, maar de warmtevoorziening werd georganiseerd met goedkoop aardgas uit de grote Nederlandse gasbel in de provincie Groningen.
  24-10-2022
 • Flyer met alle antwoorden over energiecoöperaties

  Kennisdeling, Belangenbehartiging, PR, Participatie
  Je wilt als gemeente aan de slag met lokaal eigendom bij wind- of zonprojecten. Vaak hoor je dat een lokale energiecoöperatie een goede partij is om het lokale deel van lokaal eigendom in te vullen. Maar wat is een energiecoöperatie precies en hoe gaan ze te werk. Hoe zorgen ze ervoor dat de opbrengsten lokaal landen? Wil je een snel antwoord? Download dan de flyer over energiecoöperaties!
  13-10-2022
 • Energie Samen en energiecoöperaties richten een maatschappelijk dienstenbedrijf op voor warmtenetten

  Kennisdeling, Buurtwarmte
  Voorbeelden uit Denemarken laten zien dat de warmtetransitie enorm versneld wordt als gemeenten en coöperaties ondersteund worden bij de financiële, technische, administratieve of juridische vragen die er zijn als ze een warmtenet willen ontwikkelen of exploiteren.
  04-10-2022
 • 31 oktober – 2 november: Transform.Hackathon

  Kennisdeling, Participatie
  Doe mee aan Transform.Hackathon! Samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is Energie Samen owner van de challenge Value (waarde) – Increasing value through selling less. Hoe gaan we nieuwe waardemodellen ontwikkelen die lokale uitwisseling van energie simpel, effectief en toepasbaar maakt, zodat iedereen kan meedoen en bijdragen aan de transitie? Denk mee, doe mee en verander mee!
  04-10-2022
 • Vrijwilligersvergoeding en belastingen: vraag het na!

  Kennisdeling, Organisatie
  Vrijwilligersvergoedingen zijn in principe belast voor vennootschapsbelastingplichtige organisaties. Een van onze leden heeft eerst toestemming van de Belastingdienst gekregen om toch belastingvrije vrijwilligersvergoedingen te verstrekken. Die is later weer teruggedraaid. Een andere coöperatie kreeg onlangs wel toestemming.
  13-06-2022
 • Handreiking samenwerkingsovereenkomsten met ontwikkelaars

  Kennisdeling, RES’en, Klimaatakkoord (KEA), Wind en Zon
  De energietransitie is een complexe opgave waarin veel samengewerkt moet worden. Bijvoorbeeld tussen energiecoöperaties en bedrijfsmatige projectontwikkelaars. Om de verschillende uitgangspunten bij elkaar te brengen in zo'n samenwerking, helpt het om duidelijke afspraken vast te leggen in een samenwerkingscontract of samenwerkingsovereenkomst. In de handreiking samenwerkingsovereenkomsten vind je precies wat je daar allemaal in kunt zetten.
  09-06-2022
 • Nederlandse vertaling van de community energy guide

  Kennisdeling, Participatie
  Rescoop.eu, de Europese federatie van energiecoöperaties, heeft een Nederlandse vertaling van de community energy guide gemaakt. En het is meer dan enkel een vertaling, er werden nieuwe voorbeelden toegevoegd en er zijn ook extra hoofdstukjes over warmte en koeling en over burgerenergie in Vlaanderen en Nederland.
  03-06-2022