nieuws

 • Subsidie voor local4local: lokale energie lokaal leveren tegen kostprijs+

  Wind en Zon, Flexibiliteit
  Local4local betekent samen met je energiegemeenschap je eigen energievoorziening organiseren volgens je eigen spelregels tegen een prijs die je ook zelf (samen) in de hand hebt. Lokaal opgewekte energie lokaal delen met de leden van een energiegemeenschap tegen kostprijs+. Dit is waar we zo snel mogelijk naar toe willen als coöperatieve beweging in de energietransitie. Met de deze week toegekende subsidie uit de MOOI-regeling (4,6 miljoen euro) en investeringen door deelnemende leden (3,2 miljoen) kunnen we daar vanaf 2023 voortvarend mee aan de slag.
  21-12-2022
 • Slim energie delen: goed voor energiecoöperaties en voor het net

  Netcapaciteit, Wind en Zon, Flexibiliteit
  Door energie slim te delen kan aan de wens van energiegemeenschappen tegemoetgekomen worden om hun energie direct te delen met hun leden, en tegelijkertijd wordt het net ontzien. Zo kunnen we maatschappelijk kosten besparen. Een win-winsituatie voor alle partijen. Slim energiedelen is een vorm van energiedelen die gericht is op minimaal elektriciteitstransport. Energie Samen schreef er een whitepaper over en maakte een video.
  28-02-2022
 • Systeemintegratie: de techniek is er al, nu de samenwerking organiseren

  Wind en Zon, Flexibiliteit
  Uit de eindrapportage ‘Lessen systeemintegratie in de praktijk’ blijkt dat initiatiefnemers zoals energiecoöperaties, MKB en agrariërs graag aan de slag willen met systeemintegratie, onder andere om daarmee de kans van slagen van hun duurzame energieprojecten te vergroten. Zowel initiatiefnemers, netbeheerders en lokale overheden lopen daarbij echter tegen verschillende knelpunten aan. Daardoor komt systeemintegratie niet goed van de grond. Het probleem is niet zozeer de techniek, zo blijkt uit het rapport, maar vooral ook de organisatie daar omheen: dat mensen ermee aan de slag willen, en samenwerking tussen de verschillende stakeholders.
  19-11-2021
 • Community-driven Flexibility Box

  Besparing, Netcapaciteit, Europa, Flexibiliteit
  REScoop.EU presenteerde deze zomer de Community-driven Flexibility Box; een open source smart home controller om het gebruik van elektrische apparaten en de beschikbaarheid van duurzame energie te optimaliseren.
  10-09-2021
 • II3050: Vandaag stevig aan de slag voor de energie-infrastructuur van de toekomst

  Netcapaciteit, Dienstverlening netbeheerders, Netuitbreiding, Wind en Zon, Flexibiliteit
  De energie-infrastructuur is cruciaal voor de energietransitie. Ondanks onzekerheden moeten er op korte termijn acties worden ondernomen om de energie-infrastructuur voor het duurzame energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), Holland Solar en Energie Samen zijn dan ook blij met de belangrijkste boodschap van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050), dat er de komende decennia heel hard gewerkt zal moeten worden aan de energie-infrastructuur.
  03-05-2021
 • Primeur: batterij coöperatief zonnepark Heeten helpt netbalanceren

  Netcapaciteit, Wind en Zon, Flexibiliteit
  Het zonnepark bij Heeten is het eerste project van een burgerinitiatief en zonnepark in Nederland dat is aangesloten op de energiemarkt. Tot nu toe konden alleen grootschalige producenten en -verbruikers handelen op de energiemarkt, maar nu is ook een burgerinitiatief tot deze markt toegetreden. Energie Samen en adviesbureau Escozon doen mee met een pilot van TenneT waarin de landelijke netbeheerder wil onderzoeken op welke manieren ook kleine, decentrale opwekprojecten kunnen helpen met netbalancering. De Heetense energiecoöperatie Endona stelt hiervoor haar zonnepark beschikbaar.
  31-03-2021
 • Systeemintegratie maakt de energietransitie beter, sneller en goedkoper

  Kennisdeling, Netaansluiting delen, Netcapaciteit, Netuitbreiding, Flexibiliteit
  Systeemintegratie kan onder meer een oplossing bieden voor het niet kunnen aansluiten van duurzame energieprojecten door de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. Het creëert kansen voor kleinschalige en middelgrote duurzame energie-opwek in de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Dat concludeert Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, in de nieuwe handreiking “Slimme energiecombinaties in de regio”.
  02-03-2021
 • 2020: bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten

  Besparing, RES’en, Participatie, Postcoderoosregeling (PCR), Zon op Nederland, Wind en Zon, Buurtwarmte, Flexibiliteit
  De (maatschappelijke) impact van Nederlandse energiecoöperaties stijgt. De 623 energiecoöperaties die ons land inmiddels rijk is, drukken een steeds grotere stempel op de energietransitie. De opbrengsten uit deze wind-, zon- en warmteprojecten groeien hard en blijven dat de komende jaren doen. Daarbij professionaliseren de organisaties. Inmiddels is het voor bijna alle Nederlanders mogelijk aan te sluiten bij een lokale energiecoöperatie. Dat en meer blijkt uit de zesde Lokale Energie Monitor van klimaatstichting HIER.
  04-02-2021
 • Interface voor curtailment

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Flexibiliteit
  De netbeheerders werken aan een framework voor een ‘real-time interface’, die opwek- en vraagsturing moet gaan faciliteren. Als kortstondige pieken in opwek 'weggeregeld' kunnen worden betekent dit flink meer aansluitcapaciteit voor duurzame opwek. Op 2 oktober en 6 november discussieerden wij hierover met de netbeheerders.
  17-11-2020
 • Innovatief energieproject Loenen wint Europese ‘Citizens Award 2020′

  PR, Flexibiliteit
  Loenen heeft met het cVPP-project, een slim energiemanagementsysteem, tijdens de Europese Duurzaamheidsweek de ‘Citizens Award 2020’ gewonnen.
  03-07-2020