nieuws

 • Het Realisatiefonds is los!

  Financiering
  Het Realisatiefonds is afgelopen november van start gegaan. Een terugblik op de eerste zes maanden waarin we 26 projecten ondersteunden met een totale waarde van 3,4 miljoen euro die jaarlijks samen zo'n 4100 MWh schone stroom zullen opwekken.
  12-07-2022
 • Rijnland Energie haalt 1,65 miljoen op met de DeelnemersDesk van Econobis

  Financiering, Econobis
  Rijnland Energie koopt, met hulp van alle inwoners van Holland Rijnland die willen meedoen, twee windmolens. Dit worden de eerste coöperatieve windmolens in deze regio. De molens staan langs de A4, bij de afslag Zoeterwoude-Dorp. Rijnland Energie noemt ze de Watergeuzen.
  14-06-2022
 • Realisatiefonds financiert eerste zonneproject

  Financiering, Zon op Nederland, Wind en Zon
  Aan de Meikade in Ede is het eerste duurzame energieproject gefinancierd met behulp van het Realisatiefonds. Met de Realisatielening van dit nieuwe landelijke fonds financieren lokale energiecoöperaties zonneprojecten. Het twee hectare grote zonnepark van energiecoöperatie ValleiEnergie is bovendien het eerste zon-op-land project in de gemeente Ede.
  13-04-2022
 • Met participaties eigen vermogen ophalen via de Econobis-aanmeldstraat?

  Kennisdeling, Financiering, Econobis
  Heeft jouw energiecoöperatie participaties uitgegeven om eigen vermogen op te halen voor een zonproject? En wil jij collega-energiecoöperaties ondersteunen met jouw aanpak en voorbeelden? Of heb je juist behoefte aan een aanpak en voorbeelden om participaties voor jouw project uit te gaan geven? Laat het weten!
  08-03-2022
 • 'Warmte' in Ontwikkelfonds onderzocht

  Financiering, Klimaatakkoord (KEA), Ontwikkelfonds coöperaties, Buurtwarmte
  De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te onderzoeken of warmteprojecten ook in het Ontwikkelfonds kunnen meedoen.
  11-11-2021
 • Buurtwarmteprojecten door burgerinitiatieven, meer dan koudwatervrees?

  Kennisdeling, Financiering, Organisatie, Participatie, Buurtwarmte
  Sinds de Nederlandse regering in samenspraak met vele maatschappelijke partijen besloten heeft dat woningen in de toekomst niet met aardgas maar met andere energiebronnen dienen te worden verwarmd, zijn op talloze plaatsen in Nederland initiatieven ontstaan om tot warmtenetten te komen. Behalve gemeenten, warmtebedrijven en energiebedrijven staan ook bewonersgroepen aan de wieg van dergelijke projecten. Zij laten zien dat het kan en doen het gewoon; samen met de buurt collectieve warmte organiseren.
  06-07-2021
 • Provincie Limburg stapt in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

  Financiering, Participatie, Klimaatakkoord (KEA), Ontwikkelfonds coöperaties, Wind en Zon
  Na Zuid-Holland is nu ook Limburg ingestapt in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Het fonds helpt energiecoöperaties van inwoners om door de financieel risicovolle opstartfase van hun duurzame energieprojecten, zoals zon- en windprojecten, heen te komen. Daarmee wordt de kans van slagen van deze projecten sterk vergroot. Ook de provincies Drenthe en Utrecht bereiden hun deelname aan het fonds voor.
  12-05-2021
 • Perspectief voor warmteinitiatieven dankzij handleiding financiering

  Kennisdeling, Financiering, Buurtwarmte
  Het is ingewikkeld om als warmteinitiatief een project financieel van de grond te krijgen. Daarom heeft Energie Samen Buurtwarmte samen met TNO de Handleiding financieringsaanvraag coöperatieve warmte gemaakt. Met de handleiding kunnen initiatieven goed voorbereid en dus met meer kans op succes aankloppen bij banken of fondsen voor financiering.
  31-03-2021
 • Ontwikkelfonds voor Zuid-Holland opengesteld

  Financiering, Ontwikkelfonds coöperaties
  We hebben er heel hard voor gewerkt en nu is het eindelijk zover: het Ontwikkelfonds energiecoöperaties is open voor aanvragen! Te beginnen in de provincie Zuid-Holland. Voor de provincies Utrecht, Drenthe en Limburg kan je een vooraanmelding invullen. Zodra het fonds voor die provincies open gaat voor aanvragen, nemen we contact met je op voor het vervolg.
  04-03-2021
 • Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties van start in 2021

  Financiering, Ontwikkelfonds coöperaties, Wind en Zon
  Het ministerie van EZK heeft een handtekening gezet onder de afspraak voor het verstrekken van middelen (€10 miljoen) voor het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties (OEC). Energie Samen heeft nagenoeg alle voorbereidingen getroffen zodat het fonds open kan voor aanvragen van coöperaties uit de deelnemende provincies: Zuid-Holland, Utrecht, Limburg en Drenthe.
  02-02-2021
 • Ontwikkelfonds serieuze stap dichterbij

  Financiering, Ontwikkelfonds coöperaties, Wind en Zon
  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs een handtekening gezet onder de afspraak voor het verstrekken van middelen (€10 miljoen) voor het Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties. Dit betekent dat Energie Samen nu alle nodige voorbereidingen kan treffen zodat het fonds eind dit jaar-begin volgend jaar open kan gaan voor aanvragen.
  15-10-2020
 • Financiering Windpark Egchelse Heide rond

  Financiering, PR, Participatie, Wind en Zon
  Voor het project is circa 27 miljoen euro bijeengebracht door de leden van Coöperatie Peel Energie, de aandeelhouders en ASN Groenprojectenfonds
  03-07-2020