nieuws

 • In vijf stappen aan de slag met energie-armoede

  Besparing, Buurtwarmte
  Door de enorme stijging van de gasprijs raken steeds meer mensen in de problemen. Wat kan je als energiecoöperatie doen?
  09-01-2023
 • Rioolwaterzuivering als duurzame warmtebron voor Energiek Poelgeest

  Buurtwarmte
  Coöperatie Energiek Poelgeest en energiebedrijf Vattenfall willen de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWZI Leiden Noord) gaan inzetten als duurzame warmtebron voor het wijkwarmtenet. De keuze voor thermische energie uit afvalwater (TEA) is een belangrijke mijlpaal in de energietransitie van de wijk.
  08-11-2022
 • Coöperatieve warmtenetten in de maak

  Kennisdeling, Buurtwarmte
  In Denemarken zijn ze gemeengoed: coöperatieve warmtenetten. In Nederland komen coöperaties ook veel voor in de energiesector. Sinds de jaren 80 zijn er windcoöperaties opgericht, maar de warmtevoorziening werd georganiseerd met goedkoop aardgas uit de grote Nederlandse gasbel in de provincie Groningen.
  24-10-2022
 • Maak ruimte voor warmtenetten in handen van bewoners

  Belangenbehartiging, Opinie, Buurtwarmte
  Warmtenetten worden publiek eigendom en komen niet in private handen, werd vandaag bekend gemaakt door het kabinet. Energie Samen, de belangenorganisatie van energiecoöperaties, betwijfelt echter of er daarmee voldoende ruimte komt voor coöperatieve warmtenetten zonder winstoogmerk die écht in handen zijn van ‘het publiek’. Energie Samen ondersteunt de keuze voor publieke netten, maar onderstreept dat er nog wel een extra stap nodig is in de Warmtewet. En roept de minister van EZK en de Tweede Kamer op om ook warmteschappen: coöperatieve warmtebedrijven van burgers, ruimte te bieden in de nieuwe Warmtewet.
  21-10-2022
 • Econobis ondersteunt acties tegen energiearmoede en wijkwarmteprojecten

  Besparing, Buurtwarmte
  Wil je aan de slag met energiecoaches en/of energieklussers? Of ben je bezig met een wijkwarmteproject waarbij huisopnames een belangrijke stap zijn? Econobis kan je daarbij ondersteunen.
  06-10-2022
 • Energie Samen en energiecoöperaties richten een maatschappelijk dienstenbedrijf op voor warmtenetten

  Kennisdeling, Buurtwarmte
  Voorbeelden uit Denemarken laten zien dat de warmtetransitie enorm versneld wordt als gemeenten en coöperaties ondersteund worden bij de financiële, technische, administratieve of juridische vragen die er zijn als ze een warmtenet willen ontwikkelen of exploiteren.
  04-10-2022
 • Hoe organiseren we de markt voor duurzame warmte?

  Opinie, Buurtwarmte
  Hoe moeten de regulering en marktordening van collectieve warmte georganiseerd worden? Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen) leverde inbreng bij een dialoogtafel van Energie Beheer Nederland in het kader van de Week van de Aardwarmte. Siward Zomer ging in gesprek met Tjalling de Vries (Ministerie van EZK), Jop Fackeldey (Provincie Flevoland), Ernst Japikse (St. Warmtenetwerk & EnNatuurlijk), en Herman Exalto (EBN). Het gesprek ging over drie onderwerpen: verantwoordelijkheid, kosten en uitvoering.
  13-09-2022
 • Energie van Utrecht zoekt nieuwe directeur

  Organisatie, Buurtwarmte
  Fanny Claassen stopt als algemeen directeur bij het projectbureau van de koepelcoöperatie Energie van Utrecht . Zij gaat vanaf september aan de slag bij het warmteteam van Energie Samen. Bij Energie van Utrecht staat dus nu een mooie vacature open.
  15-08-2022
 • EBN en Energie Samen onderzoeken geothermie voor burgerinitiatieven

  Buurtwarmte
  Energie Samen gaat samenwerken met Energie Beheer Nederland (EBN) om de mogelijkheden van geothermie (aardwarmte) voor bewonersinitiatieven te onderzoeken.
  24-06-2022
 • Energiecoöperatie natuurlijke partner voor gemeenten

  Buurtwarmte
  Op maandag 30 mei organiseerde het Expertise Centrum Warmte (ECW) de online bijeenkomst: Gemeentelijke stakeholders vertellen - de energiecoöperatie. Gemeente Opsterland en de energiecoöperatie Wijnjewoude Energieneutraal deelden ervaringen met de deelnemers. Ook was Siward Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen, aanwezig. Je kunt het webinar terugkijken.
  13-06-2022
 • Bewonerscoöperatie Energiek Poelgeest krijgt € 16.000 euro voor burgerparticipatie

  Participatie, Buurtwarmte
  Coöperatie Energiek Poelgeest (Oegstgeest) krijgt 16.000 euro van de provincie Zuid-Holland. Met dit geld gaan de bewoners het komend jaar zorgen dat ze een steviger positie krijgen in de energietransitieplannen.
  12-05-2022
 • Naar een steviger positie voor bewoners in warmteprojecten

  Belangenbehartiging, Participatie, Buurtwarmte
  Bewoners moeten een stevige positie krijgen wanneer ze met gemeenten en marktpartijen samenwerken aan een warmteproject. Dat kan als de governance binnen zogenaamde Maatschappelijke Energy Service Companies goed geregeld is. Daar werken we aan.
  09-05-2022