nieuws

 • Voorstel Use-it-or-lose-it sterk afgezwakt

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Nieuwe wet- en regelgeving
  Netbeheerders willen graag transportrechten terugnemen als het gecontracteerde transportvermogen ook na langere tijd niet in gebruik is genomen. Daarvoor is nieuwe regelgeving nodig. Het voorstel hierover is sterk aangepast door de vele bezwaren die wij en de andere brancheverenigingen inbrachten.
  05-12-2022
 • Transport te vaak geweigerd

  Belangenbehartiging, Netcapaciteit, Nieuwe wet- en regelgeving
  De afgelopen maanden is de netcongestie volgens de netbeheerders zodanig toegenomen, dat er vrijwel in geheel Nederland geen transport meer kan worden aangeboden aan nieuwe producenten. Dit is wat ons betreft niet terecht.
  05-12-2022
 • Regeling verlaagd tarief (PCR): nieuwe situatie

  Belangenbehartiging, Postcoderoosregeling (PCR)
  De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek - oftewel de postcoderoosregeling PCR - geeft recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit. Als reactie op de verlaging van de energiebelasting zijn we gestart met een lobby voor een afkoopregeling. Samen met de hoge administratieve last maakte die voortzetting van de PCR-regeling zeer onaantrekkelijk. Maar met de hoge prijzen en de aankomende verhoging ven de energiebelasting is er weer een nieuwe situatie ontstaan.
  24-11-2022
 • SCE 2023: veel betere tarieven!

  Belangenbehartiging, Postcoderoossubsidie (SCE)
  De tarieven van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) 2023 zijn bekend. Ten opzichte van vorig jaar zijn ze fors verhoogd. Het basisbedrag voor zon wordt € 0,131 per kWh voor grootverbruikersaansluitingen en € 0,140 voor kleinverbruikersaansluitingen. Verder kondigt de minister een aantal verbeteringen aan waarvoor wij met succes hebben gelobbyd.
  21-11-2022
 • Meer ruimte nodig voor energiecoöperaties in Warmtewet

  Belangenbehartiging, Opinie
  In een ingezonden brief in Binnenlands Bestuur (2 november) wijzen Theo Konijn en Ted Zwietering namens energiecoöperaties uit het hele land de gemeentes er deze week op dat ze bewonersinitiatieven nodig hebben om de warmtetransitie voor elkaar te krijgen.
  07-11-2022
 • Maak ruimte voor warmtenetten in handen van bewoners

  Belangenbehartiging, Opinie, Buurtwarmte
  Warmtenetten worden publiek eigendom en komen niet in private handen, werd vandaag bekend gemaakt door het kabinet. Energie Samen, de belangenorganisatie van energiecoöperaties, betwijfelt echter of er daarmee voldoende ruimte komt voor coöperatieve warmtenetten zonder winstoogmerk die écht in handen zijn van ‘het publiek’. Energie Samen ondersteunt de keuze voor publieke netten, maar onderstreept dat er nog wel een extra stap nodig is in de Warmtewet. En roept de minister van EZK en de Tweede Kamer op om ook warmteschappen: coöperatieve warmtebedrijven van burgers, ruimte te bieden in de nieuwe Warmtewet.
  21-10-2022
 • Flyer met alle antwoorden over energiecoöperaties

  Kennisdeling, Belangenbehartiging, PR, Participatie
  Je wilt als gemeente aan de slag met lokaal eigendom bij wind- of zonprojecten. Vaak hoor je dat een lokale energiecoöperatie een goede partij is om het lokale deel van lokaal eigendom in te vullen. Maar wat is een energiecoöperatie precies en hoe gaan ze te werk. Hoe zorgen ze ervoor dat de opbrengsten lokaal landen? Wil je een snel antwoord? Download dan de flyer over energiecoöperaties!
  13-10-2022
 • Energiecoöperaties willen voorrang voor lokale oplossingen

  Belangenbehartiging, Opinie
  Coöperatieve energieleveranciers willen dat bij de ontwikkeling van een maatregelenpakket voor de energiemarkt gekozen wordt voor robuuste, slimme maatregelen die lokaal worden ontwikkeld en uitgevoerd. Centraal hierbij staat een concept waarbij de energiecoöperaties direct gaan leveren aan lokale afnemers tegen een faire en voorspelbare prijs. Op deze manier worden inwoners jarenlang beschermd tegen grillige stroomprijzen.
  10-10-2022
 • Corona en je ALV

  Belangenbehartiging, Organisatie
  De Tijdelijke wet Digitale Vergadering vervalt per 1 februari 2023. Hieronder vind je de informatie die we hierover eerder publiceerden.
  06-10-2022
 • Voorstel ACM voor aansluittermijn: positief, maar wel kanttekeningen

  Belangenbehartiging, Dienstverlening netbeheerders, Nieuwe wet- en regelgeving
  Wij hebben een reactie ingediend bij marktwaakhond ACM op de voorstellen voor wettelijke aansluittermijnen. We staan positief tegenover de voorstellen, maar hebben wel enkele kanttekeningen bij de voorstellen voor grootverbruikersaansluitingen, waarvan de aansluittermijn verhoogd zou worden van 18 naar 40 weken.
  05-10-2022
 • Consultatie beleidsregel rendementstoets warmte

  Belangenbehartiging
  Met de rendementstoets kan marktwaakhond ACM toetsen of warmteleveranciers geen onredelijk rendement behalen. Gebeurt dit wel, dan kan de ACM nader onderzoek doen naar de rendementen van warmteleveranciers en zo nodig ingrijpen in toekomstige warmtetarieven.
  30-09-2022
 • Uitkomsten enquête SCE 2022

  Belangenbehartiging, Zon op Nederland, Wind en Zon, Postcoderoossubsidie (SCE)
  Om een beeld te krijgen over de ervaringen met de SCE-regeling heeft HIER in het voorjaar van 2022 een enquête uitgezet over de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). De resultaten laten zien dat de SCE in algemene zin wordt gezien als een verbetering ten opzichte van de oude postcoderoosregeling. Maar daarmee zijn we er nog niet.
  26-08-2022